Tag Archives: עורך דין נחלות

ייצוג איש עסקים חקלאי בסכסוך מול קבלן בניה

2/6/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

חקלאי ואיש עסקים התקשר מול קבלן בהסכם לבניית מבנה אחסון בשטח מסחרי במרכז הארץ.

בין הצדדים נכרת בהמשך הסכם נוסף לאספקת מכולות

בין הצדדים נוצר סכסוך אשר התגלגל לפתחו של בית המשפט בנוגע לביצוע ההסכמים כמו גם לנזקים שנגרמו לאיש העסקים כתוצאה מאיחור ניכר בסיום הבניה והעברת החזקה.

עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות' מייצג את החקלאי בהליכים המשפטיים.

 

בית המשפט דחה תביעה לביטול מכירת נחלה ולחילופין לפיצול

27/3/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

אדם רכש נחלה באזור המרכז כאשר סוכם בין הצדדים, וכך נרשם בהסכם המכר, כי אימו של מוכר הנחלה תוכל להמשיך ולהתגורר בביתה כל חייה, ולאחר מותה תהא רשאית האחות להמשיך ולהתגורר בבית המגורים בתמורה לדמי שכירות ראויים.

עם סיומה של עסקת מכירת נחלה במושב במרכז, הגישה אחותו של מוכר הנחלה תובענה לביטול העסקה, ולחילופין לפיצול הנחלה כך שחלק מהנחלה יעבור לרשות האחות, כאשר רוכש הנחלה יישא בעלויות הפיצול.

התובעת הסתמכה בתביעתה על הסכם שנחתם בינה, מצד אחד, בין מוכר הנחלה, מצד שני, ובין האם המנוחה, מצד שלישי, לפיו בית המגורים יעבור לבעלותה הבלעדית.

רוכש הנחלה התנגד לתובענה, בין היתר בטענה כי ההסכם מעולם לא הובא לידיעתו, וכי הוא פעל בתום לב ובסבירות.

בית המשפט קבע בפסק הדין, כי התובענה לביטול העסקה ולחילופין לפיצול הנחלה תידחה.

בית המשפט קבע עוד, כי בהתאם לתנאי הסכם המכר, לתובעת תינתן הזכות להתגורר בבית המגורים כל חייה כאשר אחיה, מוכר הנחלה (שנתבע אף הוא), יישא במלוא עלות דמי השכירות הראויה.

בהתאם לפסק הדין, לתובעת לא תהינה זכויות קנייניות, וכי זכות המגורים אינה ברת הורשה או העברה.

הנתבע יוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עו"ד שרף אלקיים ושות'

התנגדות לביצוע שטר אשר ניתן כביטחון

10/2/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

שני אנשי עסקים בתחום החקלאות העניקו שירותים אחד לשני.

במסגרת היחסים העסקיים, הוחלפו בין הצדדים שיקים לביטחון.

לאחר מספר שנים התגלע סכסוך בין אנשי העסקים, ואחד מאנשי העסקים הגיש שיק ביטחון לביצוע בהוצל"פ.

שיק הביטחון ניתן בגין אספקת סחורה מלפני זמן רב, ואולם הוא הוגש לביצוע ע"י תובע בגין טענה לחוב נוכחי.

הנתבע טוען, בין היתר, כי מכרטסת מהנהלת החשבונות עולה כי התובע הוא שחב לנתבע כספים, ויתר על כן, לא ניתן לממש שיק אשר ניתן כביטחון לעסקה שהסתיימה לפני זמן רב ולשביעות רצון הצדדים.

הנתבע מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

 

 

ייצוג תושב בתביעת אגודה שיתופית חקלאית לחיוב במיסי ועד

6/2/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

אדם רכש בית מגורים במושב שיתופי במרכז הארץ, ועם הרכישה הוא פנה לאגודה להתקבל כחבר.

מסיבות שונות רוכש בית המגורים לא התקבל כחבר אגודה (ולמעשה מועמדותו לא הובאה בפני האסיפה הכללית של האגודה).

כעבור מספר שנים, פנתה האגודה לרוכש בית המגורים ודרשה ממנו לשלם רטרואקטיבית מיסי ועד, ואף הגישה תביעה בעניין.

לטענת הנתבע, הוא אינו חב במיסי ועד, בין היתר, מאחר והתביעה התיישנה, וכן מאחר והאגודה נעדרת סמכות לדרוש מיסי ועד מתושב שאינו חבר אגודה.

הנתבע מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

מכירת נחלה בצפריה

26/4/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

נחלה במושב צפריה נמכרה תמורת סך של 4,900,000 ₪.

המוכר יוצג על ידי עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עו"ד שרף, אלקיים ושות'

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116