Tag Archives: עו"ד נחלה

ייצוג בעל נחלה במושב בשרון בתביעת דמי שימוש ע"י רשות מקרקעי ישראל

1/7/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעל זכויות במשק חקלאי במושב בשרון נתבע ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להפסקת שימוש חורג, הריסת מבנים ודמי שימוש בסך של כ- 820,000 ש"ח.

בעל הנחלה סבור כי תביעת רמ"י מבוססת על טענות לא נכונות לרבות כי המבנים בנויים בהיתר.

בעל הנחלה סבור עוד כי סמכות רמ"י לתבוע במקרה זה מוטלת בספק לאור היעדר חוזה משבצת תקף, היעדר דו"ח פיקוח מעודכן, תביעה המבוססת על החלטות הסותרות החלטות מועצת מקרקעי ישראל וכיו"ב.

בעל הנחלה סבור גם כי השומה הנה מנופחת, מוגזמת ואינה משקפת.

בעל הנחלה מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי-פישר ממשרד עורכי שין שרף אלקיים ושות'

ייצוג איש עסקים חקלאי בסכסוך מול קבלן בניה

2/6/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

חקלאי ואיש עסקים התקשר מול קבלן בהסכם לבניית מבנה אחסון בשטח מסחרי במרכז הארץ.

בין הצדדים נכרת בהמשך הסכם נוסף לאספקת מכולות

בין הצדדים נוצר סכסוך אשר התגלגל לפתחו של בית המשפט בנוגע לביצוע ההסכמים כמו גם לנזקים שנגרמו לאיש העסקים כתוצאה מאיחור ניכר בסיום הבניה והעברת החזקה.

עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות' מייצג את החקלאי בהליכים המשפטיים.

 

מכירת זכויות בנחלה באשתאול

31/12/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

במסגרת הסכם פשרה לצורך סיומו של סכסוך משפחתי בנוגע לזכויות בנחלה ולענייני ירושה, נמכרו זכויות בנחלה המצויה במושב אשתאול באזור ירושלים בין בני המשפחה.

המכירה נעשתה לפי שווי נחלה בסך 4,100,000 ש"ח

הסכם הפשרה ומכירת הנחלה אושרו על ידי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים.

רוכשי הזכויות בנחלה יוצגו על ידי עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי-פישר ממשרד עו"ד שרף, אלקיים ושות'

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116