Tag Archives: עו"ד נדל"ן

נרכשה דירת מגורים בשכונת הפירות היוקרתית באילת

5/1/2019   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בחור צעיר רכש דירת מגורים בשכונת הפירות המבוקשת באילת, הכוללת שלושה חדרים ומרפסת, בתמורה ל- 1,070,000 ₪.

הרוכש יוצג ע"י עו"ד איתי שרף ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

בית המשפט אישר לצרף נתבעת לתובענה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות

1/1/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

תביעה לקביעת פיצויי הפקעה הוגשה בדצמבר 2015 לבית המשפט המחוזי בירושלים בגין הפקעת מקרקעין משנת 1998 באזור כפר ליפתא / רוממה.

התביעה הוגשה בהתאם להלכת ארידור (דנ"א 1595/06) אשר קבעה, מחד, כי התיישנות בתביעת הפקעה תהא 7 שנים, ומנגד, בית המשפט העליון קבע תקופה בת 3 שנים, עד ליום 21.3.2016, להגשת תביעות עבור הפקעות ישנות.

התובענה הוגשה במקור כנגד עיריית ירושלים.

משרדו החל לייצג את בעל הזכויות המופקעות בדצמבר 2017, ועם קבלת התיק הגיש משרדנו בקשה לתיקון תביעה לרבות הוספת נתבעת – הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים.

הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים התנגדה לצירוף בין היתר, בטענת התיישנות, והגישה בקשה לסילוק התובענה על הסף.

ביום 2.12.2018 התיר בית המשפט המחוזי בירושלים את צירוף הנתבעת הנוספת ודחה את הבקשה לסילוק על הסף.

בעל הזכויות המופקעות מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עו"ד שרף אלקיים ושות'

רכישת דירה בפרויקט שחמון באילת

21/12/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

זוג רכש דירה חדשה מקבלן בפרוייקט יוקרתי בשכונת השחמון באילת, בעבור ל- 1,675,000 ₪.

הזוג יוצג ע"י עו"ד ליטל גוטנטג ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

מכירת דירה בשכונת מערב 7 באילת

20/12/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

זוג מכר דירה בשכונת מערב 7 המבוקשת באילת, בתמורה ל- 1,110,000 ₪.

הזוג יוצג ע"י עו"ד ליטל גוטנטג ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

רכישת דירת מגורים בשכונת מערב 1 הותיקה באילת

10/12/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

זוג צעיר רכש דירת מגורים בשכונת מערב 1 הותיקה באילת

הדירה כוללת 4 חדרים, ללא מעלית, ונועדה למגורי הזוג הצעיר.

התמורה ששולמה בעד הדירה – 925,000 ₪.

הרוכשים יוצגו ע"י עו"ד ליטל גוטנטג ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

נרכשה דירת מגורים למטרת השקעה בשכונת גנים ב' היוקרתית

20/11/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

זוג עולה חדש רכש דירה להשקעה מתושבי חוץ בשכונת גנים היוקרתית באילת, למטרת השקעה, בתמורה ל- 1,200,000 ₪.

הרוכשים יוצגו ע"י עו"ד איתי שרף ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

רכישת בית להשקעה במרכז אילת

10/11/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

חברה פרטית שעיקר עיסוקה בתחום הנדל"ן, רכשה בית פרטי הזקוק לשיפוץ יסודי ולמטרות השקעה, ברחוב מרכזי באילת, בתמורה ל- 1,500,000 ₪.

החברה הרוכשת יוצגה ע"י עו"ד איתי שרף ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

חברה בע"מ רכשה מגרש בשכונת השחמון באילת

15/9/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

חברה רכשה מגרש לבניה ברובע 6 בשכונת השחמון באילת, למטרת השקעה, בתמורה ל- 1,750,000 ₪. המגרש נמצא באיזור הפונה לים, מעל נמל העיר.

החברה יוצגה ע"י עו"ד ליטל גוטנטג ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

נרכשה דירת מגורים במגדלי אילת

27/7/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

צעירה רכשה דירת מגורים בבניין במיקום מרכזי ביותר באילת, הכוללת שלושה חדרים, בתמורה ל- 660,000 ₪.

הרוכשת יוצגה ע"י עו"ד איתי שרף ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

נמכרה דירה באיזור מבוקש בשכונת החשמון באילת

28/5/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

זוג מכר דירה באיזור מבוקש בשכונת השחמון באילת, הכוללת שלושה וחצי חדרים, בתמורה ל- 910,000 ₪.

שני הצדדים יוצגו ע"י עו"ד איתי שרף ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116