Tag Archives: עו"ד משק חקלאי

ייצוג בעל נחלה במושב בשרון בתביעת דמי שימוש ע"י רשות מקרקעי ישראל

1/7/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעל זכויות במשק חקלאי במושב בשרון נתבע ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להפסקת שימוש חורג, הריסת מבנים ודמי שימוש בסך של כ- 820,000 ש"ח.

בעל הנחלה סבור כי תביעת רמ"י מבוססת על טענות לא נכונות לרבות כי המבנים בנויים בהיתר.

בעל הנחלה סבור עוד כי סמכות רמ"י לתבוע במקרה זה מוטלת בספק לאור היעדר חוזה משבצת תקף, היעדר דו"ח פיקוח מעודכן, תביעה המבוססת על החלטות הסותרות החלטות מועצת מקרקעי ישראל וכיו"ב.

בעל הנחלה סבור גם כי השומה הנה מנופחת, מוגזמת ואינה משקפת.

בעל הנחלה מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי-פישר ממשרד עורכי שין שרף אלקיים ושות'

בית המשפט דחה תביעה לביטול מכירת נחלה ולחילופין לפיצול

27/3/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

אדם רכש נחלה באזור המרכז כאשר סוכם בין הצדדים, וכך נרשם בהסכם המכר, כי אימו של מוכר הנחלה תוכל להמשיך ולהתגורר בביתה כל חייה, ולאחר מותה תהא רשאית האחות להמשיך ולהתגורר בבית המגורים בתמורה לדמי שכירות ראויים.

עם סיומה של עסקת מכירת נחלה במושב במרכז, הגישה אחותו של מוכר הנחלה תובענה לביטול העסקה, ולחילופין לפיצול הנחלה כך שחלק מהנחלה יעבור לרשות האחות, כאשר רוכש הנחלה יישא בעלויות הפיצול.

התובעת הסתמכה בתביעתה על הסכם שנחתם בינה, מצד אחד, בין מוכר הנחלה, מצד שני, ובין האם המנוחה, מצד שלישי, לפיו בית המגורים יעבור לבעלותה הבלעדית.

רוכש הנחלה התנגד לתובענה, בין היתר בטענה כי ההסכם מעולם לא הובא לידיעתו, וכי הוא פעל בתום לב ובסבירות.

בית המשפט קבע בפסק הדין, כי התובענה לביטול העסקה ולחילופין לפיצול הנחלה תידחה.

בית המשפט קבע עוד, כי בהתאם לתנאי הסכם המכר, לתובעת תינתן הזכות להתגורר בבית המגורים כל חייה כאשר אחיה, מוכר הנחלה (שנתבע אף הוא), יישא במלוא עלות דמי השכירות הראויה.

בהתאם לפסק הדין, לתובעת לא תהינה זכויות קנייניות, וכי זכות המגורים אינה ברת הורשה או העברה.

הנתבע יוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עו"ד שרף אלקיים ושות'

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116