Tag Archives: משק חקלאי

ייצוג בעל נחלה במושב בשרון בתביעת דמי שימוש ע"י רשות מקרקעי ישראל

1/7/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעל זכויות במשק חקלאי במושב בשרון נתבע ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להפסקת שימוש חורג, הריסת מבנים ודמי שימוש בסך של כ- 820,000 ש"ח.

בעל הנחלה סבור כי תביעת רמ"י מבוססת על טענות לא נכונות לרבות כי המבנים בנויים בהיתר.

בעל הנחלה סבור עוד כי סמכות רמ"י לתבוע במקרה זה מוטלת בספק לאור היעדר חוזה משבצת תקף, היעדר דו"ח פיקוח מעודכן, תביעה המבוססת על החלטות הסותרות החלטות מועצת מקרקעי ישראל וכיו"ב.

בעל הנחלה סבור גם כי השומה הנה מנופחת, מוגזמת ואינה משקפת.

בעל הנחלה מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי-פישר ממשרד עורכי שין שרף אלקיים ושות'

התנגדות לביצוע שטר אשר ניתן כביטחון

10/2/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

שני אנשי עסקים בתחום החקלאות העניקו שירותים אחד לשני.

במסגרת היחסים העסקיים, הוחלפו בין הצדדים שיקים לביטחון.

לאחר מספר שנים התגלע סכסוך בין אנשי העסקים, ואחד מאנשי העסקים הגיש שיק ביטחון לביצוע בהוצל"פ.

שיק הביטחון ניתן בגין אספקת סחורה מלפני זמן רב, ואולם הוא הוגש לביצוע ע"י תובע בגין טענה לחוב נוכחי.

הנתבע טוען, בין היתר, כי מכרטסת מהנהלת החשבונות עולה כי התובע הוא שחב לנתבע כספים, ויתר על כן, לא ניתן לממש שיק אשר ניתן כביטחון לעסקה שהסתיימה לפני זמן רב ולשביעות רצון הצדדים.

הנתבע מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

 

 

ייצוג תושב בתביעת אגודה שיתופית חקלאית לחיוב במיסי ועד

6/2/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

אדם רכש בית מגורים במושב שיתופי במרכז הארץ, ועם הרכישה הוא פנה לאגודה להתקבל כחבר.

מסיבות שונות רוכש בית המגורים לא התקבל כחבר אגודה (ולמעשה מועמדותו לא הובאה בפני האסיפה הכללית של האגודה).

כעבור מספר שנים, פנתה האגודה לרוכש בית המגורים ודרשה ממנו לשלם רטרואקטיבית מיסי ועד, ואף הגישה תביעה בעניין.

לטענת הנתבע, הוא אינו חב במיסי ועד, בין היתר, מאחר והתביעה התיישנה, וכן מאחר והאגודה נעדרת סמכות לדרוש מיסי ועד מתושב שאינו חבר אגודה.

הנתבע מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

מכירת זכויות בנחלה באשתאול

31/12/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

במסגרת הסכם פשרה לצורך סיומו של סכסוך משפחתי בנוגע לזכויות בנחלה ולענייני ירושה, נמכרו זכויות בנחלה המצויה במושב אשתאול באזור ירושלים בין בני המשפחה.

המכירה נעשתה לפי שווי נחלה בסך 4,100,000 ש"ח

הסכם הפשרה ומכירת הנחלה אושרו על ידי בית המשפט לענייני משפחה בירושלים.

רוכשי הזכויות בנחלה יוצגו על ידי עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי-פישר ממשרד עו"ד שרף, אלקיים ושות'

מכירת נחלה בצפריה

26/4/2018   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

נחלה במושב צפריה נמכרה תמורת סך של 4,900,000 ₪.

המוכר יוצג על ידי עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עו"ד שרף, אלקיים ושות'

נמכר משק חקלאי במושב זוהר

10/6/2012   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

נמכר משק חקלאי במושב זוהר שבדרום הארץ בתמורה ל- 1,370,000 ש"ח.

הרוכשים יוצגו ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות' 

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116