פירוק שיתוף

כאשר מקרקעין מצויים בבעלות מספר בעלים, בעלותו של כל אחד מהם מתפשטת, לפי חלקו, בכל חלק של המקרקעין כאשר אין לאף שותף חלק מסוים בהם.

על פי הדין, כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק שיתוף.

ישנם שלושה אופנים לפירוק השיתוף: חלוקה בעין (חלוקה של הנכס באופן פיסי בין השותפים), רישום בית משותף ומכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון בין השותפים.

לבית המשפט נתון שיקול דעת כיצד לפרק את השיתוף במקרקעין בדרך שמאזנת בין האינטרסים של בעליהם, ומתחשבת עד כמה שאפשר ברצונם, ואולם, בית המשפט יעדיף, בדרך כלל, להורות על פירוק השיתוף בעין ככל שחלוקה כזו אפשרית ואינה פוגעת באופן מהותי בשותפים ו/או בחלקם.

משרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות' הנו בעל ניסיון רב בניסוח הסכמי שיתוף ובייצוג בעלי מקרקעין בפירוק שיתוף, לרבות בהליכים משפטיים בין שותפים במקרקעין, ולרבות פירוק שיתוף בין בני זוג במסגרת הליכי גירושין.

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116