Search results for 'משק חקלאי'

פסק דין לפינוי כלה לשעבר ממשק חקלאי ללא פיצוי

בני זוג בנו מגורון במשק השייך להוריו של הבעל. בני הזוג התגוררו במגורון עד שסיימו לבנות בית בהרחבה, על מגרש אותו קיבלו מהורי הבעל. לאחר מספר שנים מכרו את ביתם בהרחבה ושבו להתגורר במגורון במשק. עם הזמן, נוצר קרע בין בני הזוג, והבעל עזב את המשק בעוד רעייתו ממשיכה לדור במגורון. לאורך השנים סירבה הכלה [...]
קרא עוד »

ניתן פסק דין לפינוי ממשק חקלאי ללא פיצוי

בעלת זכויות במשק חקלאי במושב באזור השרון, הגישה תביעה לפינוי כלתה לשעבר מהמשק. בין היתר, טענה התובעת, כי כלתה אינה משלמת את חשבונות החשמל והמים בגין המבנה בו היא מתגוררת, ומתייחסת אליה באופן מחפיר. בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה קיבל את תביעתה של התובעת, והורה על פינוי הכלה לשעבר מהמשק. בית המשפט אף הוסיף [...]
קרא עוד »

העברת זכויות במשק חקלאי במסגרת ירושה

משרדנו מייצג בני משפחה בהעברת זכויות במשק חקלאי במושב גפן, במסגרת הסכם לחלוקת עיזבון בין בני המשפחה. האחים הסתלקו לטובת אחד מהם, אשר מונה עוד בחיי ההורים כבן ממשיך, אולם מינויו לא הושלם באישור הסוכנות היהודית ורשות מקרקעי ישראל.
קרא עוד »

התקבלה תביעת בעל משק כנגד משווק תוצרת חקלאית

בעל המשק במרכז הארץ התקשר בהסכם לגידול תוצרת חקלאית עבור משווק. המשווק הפר את ההסכם, סירב לרכוש חלק מהתוצרת, והסב לחקלאי / בעל המשק נזקים כבדים. בית המשפט קיבל את טענות בעל המשק במלואן וחייב את המשווק לשלם לו את מלוא סכום התביעה, וכן הוצאות משפט. בעל המשק יוצג ע"י עוה"ד חיה שאבי ממשרד עורכי [...]
קרא עוד »

העסקת עובדים זרים בענף החקלאות

העסקת עובדים זרים במגזר החקלאי מותרת, ככלל, לחקלאים המחזיקים היתרים מיוחדים לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המוקצים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ובהתאם להמלצת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. היקף העסקת עובדים זרים נקבעת על ידי הממשלה ובהתאם לצרכים במשק, כאשר קיימת מגמה לצמצום היקף העסקת עובדים זרים בכלל, ובפרט בענף החקלאות. מעסיק בענף החקלאות המבקש [...]
קרא עוד »

האם רשות מקרקעי ישראל רשאית לתבוע פיצוי מבעל נחלה בגין השכרת מבנים?

בשנה האחרונה החלה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" או "רמ"י") לתבוע בעלי זכויות במשקים חקלאיים לפיצוי כספי עצום (דמי שימוש, דמי הסכמה, עשיית עושר, הפרת חוזה) בגין השכרת מבנים ו/או מחסנים בתחומי המשק החקלאי לצד שלישי (גם לבני משפחה). גובה הפיצוי הנתבע ע"י הרשות הנו כ-6% משווי המשק לשנה, במכפלת השנים שהנכס הושכר. סכום התביעה [...]
קרא עוד »

בית משפט השלום בירושלים נתן צו מניעה כנגד רשות מקרקעי ישראל האוסר על מימוש ערבות בנקאית

ניתן צו מניעה כנגד רשות מקרקעי ישראל, על פיו הרשות מנועה מלממש  ערבות בנקאית שניתנה ע"י בעל זכויות במשק החקלאי לצורכי פינוי מבנה לא חוקי מהמשק, וזאת עד לסיום הסכסוך המשפטי שבין הצדדים ובהתאם לתוצאותיו. בעל הזכויות במשק החקלאי מיוצג על ידי עו"ד רגב אלקיים ממשרד עו"ד שרף אלקיים ושות'
קרא עוד »

זכות קדימה של יורש לרכוש מהעיזבון נכס שאינו ניתן לחלוקה – סעיף 113 לחוק הירושה מול סעיף 40 לחוק המקרקעין

זכותו של יורש לרכוש מיתר היורשים נכס מן העיזבון שאינו ניתן לחלוקה, נקבעה בסעיף 113 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה"): (א) נכס שאינו ניתן לחלוקה ונכס שעל ידי חלוקה היה מאבד שיעור ניכר מערכו, לרבות יחידה בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, ולמעט משק חקלאי שסעיף 114 חל עליו – יימסר ליורש המרבה במחירו, ובלבד [...]
קרא עוד »

האם בעל משק עזר הנו חבר אגודה?

משק עזר הנו משק קטן בשטח שבין 2-4 דונם הכולל את יחידת המגורים. משקי עזר במושבים משמשים, בדרך כלל, בעלי מקצועות חופשיים שעבדו כשכירים במושב וגרו בו (רופא, מנהל חשבונות של המושב, רב, איש תחזוקה וכיו"ב), ונועדו במקור לסייע לבעל משק העזר להגדיל הכנסתו מעבודתו כשכיר ע"י גידולים חקלאיים, לולים וכיו"ב. במושבים רבים מעמדם של [...]
קרא עוד »

זכות קדימה בין יורשים במכירת נכס

  רבים המקרים בהם מספר יורשים ירשו יחד דירת מגורים. האם אחד היורשים רשאי למכור את חלקו בדירה לצד שלישי? או שהוא מחויב ליתן עדיפות בעת מכירת חלקו בדירה למי מהיורשים? סעיף 100 לחוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 קובע את זכות הקדימה בין יורשים: (א) מקרקעין שהם משק חקלאי כמשמעותו בסעיף 114 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, [...]
קרא עוד »
סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116