Search results for 'משק חקלאי'

זכויות ידועה בציבור במשק חקלאי

רבים בעלי הזכויות במשקים חקלאיים מקיימים מערכת זוגית עם בת זוג, וחיים יחדיו ככל זוג נשוי, ואולם הם אינם נישאים כדת משה וישראל מסיבות אלו ואחרות. בני הזוג החיים במערכת היחסים המתוארת לעיל מכונים 'ידועים בציבור'. במובנים רבים המחוקק הישראלי העניק לידועים בציבור מעמד כשל זוג נשוי, אולם זכויות ידועים בציבור נובעות מקביעה מפורשת בחוקים […]
קרא עוד »

החמרת הענישה בגין בניה לא חוקית במשק חקלאי

במשקים חקלאיים רבים קיימת תופעה של בניה בלתי חוקית, חריגות בניה ושימושים חורגים שנעשים ללא היתר הרשויות השונות (ועדה מקומית/אזורית לתכנון ובניה ומנהל מקרקעי ישראל). בעלי הזכויות במשקים חקלאיים בונים מחסנים, סככות ויחידות דיור (בית מגורים, קרוון, מחסנים המוסבים למגורים וכו') ללא קבלת היתר, תוך חשיפתם להגשת כתבי אישום ולתביעות אזרחיות על סכומי עתק. הסיבה […]
קרא עוד »

תוספת מס שבח למוכרי משק חקלאי – מס יסף (מס עשירים)

כחלק מצעדי ממשלת ישראל בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011, הוחלט על הטלת מס מיוחד על עשירים הקרוי 'מס יסף', במטרה להקטין את אי השוויון והפער בין המעמדות, ולעודד את הצמיחה בישראל. ביום 13.8.2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 (להלן: "החוק") ועל פיו, אדם יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת מס גבוהה […]
קרא עוד »

מוכר משק חקלאי? הזהר מקיומם של שימושים חורגים ובניה לא חוקית

במכירת משק חקלאי / נחלה, מוטלים על המוכר מיסים ו/או תשלומים לגורמים שונים, ובהם: למנהל מקרקעי ישראל (דמי הסכמה) ולרשויות המס (מס שבח/מע"מ). לצד המיסים/התשלומים המוטלים בעת מכירת המשק, על מוכר המשק להסדיר את חובות העבר של המשק לגורמים שונים כדוגמת: האגודה החקלאית, הסוכנות היהודית, המשקם/המנהלה להסדרים במגזר החקלאי והמועצה האזורית. במאמר זה נעמוד על […]
קרא עוד »

הפקעת זכות בקרקע חקלאית בגין השכרת מבנים/שטח במשק חקלאי

סוגיית השכרת מבנים בנחלות/משקים חקלאיים הנה סוגיה המעסיקה רבות את מנהל מקרקעי ישראל ואת הועדות המקומיות/אזוריות לתכנון ובניה. הועדות לתכנון ובניה החלו בשנים האחרונות לפעול ביתר שאת, כנגד הבניה הלא חוקית במושבים, והן פועלות להגשת כתבי אישום כנגד בעלי הזכויות בנחלות בגין בניה לא חוקית ו/או שימוש חורג במבנים/בתי מגורים. מנהל מקרקעי ישראל, מצידו, החל […]
קרא עוד »

תשלום מע"מ במכירת/רכישת משק חקלאי

במכירת משק חקלאי, מוטלים על המוכר מיסים ו/או תשלומים לגורמים שונים ובהם: למנהל מקרקעי ישראל (בגין הסכמתו לאפשר את המכירה) ולרשויות המס (בגין מס שבח),  וזאת לצד הסדרת חובות המשק מהעבר לגורמים שונים כדוגמת: האגודה החקלאית, הסוכנות היהודית, המנהלה להסדרים במגזר החקלאי והמועצה האזורית. מבחינת רשויות המס, מכירת משק חקלאי מורכבת משלוש יחידות מיסוי שונות: […]
קרא עוד »

היזהרו בהעברה ללא תמורה של זכויות במשק חקלאי

רבים מבעלי זכויות בנחלות מעבירים את זכויותיהם בנחלה לאחד מילדיהם ללא תמורה עוד בחייהם, וזאת, מתוך רצון לקבוע עובדות לעניין "יורש" הנחלה ולמנוע אגב כך יריבויות ומאבקים על הזכויות בנחלה לאחר פטירתם, וכן נוכח המיסוי הכבד המוטל בעת מכירת הנחלה. הנוהג הוא, כי במקביל להעברת הזכויות בנחלה ללא תמורה, חותמים הצדדים על חוזה אשר יסדיר […]
קרא עוד »

פטור ממס שבח לבתי המגורים במכירת משק חקלאי

משק חקלאי נכנס להגדרת "זכות במקרקעין" בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, ולכן מכירתו חייבת במס שבח. במכירת משק חקלאי, מס השבח מחושב על פי שני פרמטרים. הראשון, התמורה בגין בית המגורים הבנוי במשק החקלאי, והשני, התמורה בגין יתרת סכום העסקה. בדומה למכירת בית מגורים במגזר העירוני, חוק מיסוי מקרקעין (סעיף 49 ב (1)) מאפשר […]
קרא עוד »

בעל משק חקלאי תובע שוכרי מבנה במשק (לשעבר), בגין הנזקים שגרמו לו

בעל משק חקלאי במושב באזור השפלה השכיר מבנה/נכס במשק לבני זוג, מבלי שהעלה על דעתו אילו נזקים עתידים להיגרם לו כתוצאה מכך. לא די בכך שהשוכרים נטשו את הנכס זמן רב לפני תום השכירות, אלא שאף הרסו את המבנה, וגרמו לבעל המשק החקלאי להסתכסך עם שכניו ועם ועד האגודה, וזאת בשל מסיבות לתוך הלילה שערכו […]
קרא עוד »

הוגשה בקשה לאישור הסכם חלוקת עיזבון הכולל משק חקלאי

לאחר פטירתו של בעל זכויות במשק במושב במרכז הארץ, חתמו ילדיו על הסכם לחלוקת העיזבון ביניהם, בהתאם לרוח צוואת האב. חשיבותו של ההסכם משמעותית בפרט לאור הקושי בהורשת משק חקלאי, אשר אינו ניתן לפיצול ו/או להורשה בדרכים המקובלות במגזר העירוני. בהתאם להוראות הצוואה וההסכם, יזכה אחד האחים במשק, והוא יפצה את אחיו בסך שווי חלקם […]
קרא עוד »
סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116