Search results for 'בן ממשיך במושב'

מינוי בן ממשיך כהסכם למראית עין

על פי הוראות מנהל מקרקעי ישראל, משק חקלאי יישמר בשלמותו בכדי למצות את הפוטנציאל המשקי שלו ובכדי למנוע את הפגיעה בכושר קיומו כמשק חקלאי המספק פרנסה למשפחה אחת. ברוח מדיניות זו נחתמו חוזים בין המנהל ובין האגודות השיתופיות במושבים, הידועים כחוזה שכירות (משבצת דו צדדי), וחוזה שכירות (משבצת תלת צדדי). תוצאת מדיניות זו היא, כי […]
קרא עוד »

הוגשה תביעה לביטול מינוי בן ממשיך בשל התנהגות מחפירה

בעלת נחלה בדרום הארץ הגישה תביעה לביטול מינוי של ביתה כ 'בן ממשיך', וזאת בשל הרעה ממשית במצבה ובשל התנהגות מחפירה מצידה של הבת לרבות פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגדה, עיקול חשבון הבנק ועיקול זכויותיה במושב. בעלת הנחלה תבעה עוד פיצוי בסך 750,000 ש"ח בגין הנזקים שנגרמו לה ע"י הבת ובעלה. התובעת מיוצגת ע"י עו"ד רגב אלקיים […]
קרא עוד »

בן ממשיך אינו חייב לפצות את אחיו היורשים

חברי אגודה חקלאית, המחזיקים במשקים במושבים, אינם צד להסכמי המשבצת. מעמדם הינו מעמד של ברי רשות מטעם האגודה שהיא עצמה בת רשות של המנהל. במאמרי להלן אתייחס לאגודות חקלאיות אשר חתומות על "חוזה שכירות (משבצת דו צדדי)", היינו, חוזה אשר הצדדים לו הם המנהל והאגודה חקלאית, אולם, דין זה אפשר וצריך להחיל גם בעניין אגודות […]
קרא עוד »

המדריך המקוצר למינוי בן ממשיך במשקים

ברבות מהאגודות השיתופיות בארץ, הזכויות במשקים במושבים/אגודות חקלאיות מוסדרות במסגרת של חוזה שכירות (משבצת תלת-צדדי) {להלן: "החוזה המשולש"}, כאשר הצדדים לחוזה הנם מנהל מקרקעי ישראל (הבעלים של המקרקעין), הסוכנות היהודית (הגוף המיישב מטעם המנהל) והאגודה החקלאית בכל מושב. החוזה המשולש מתחדש אחת לשלוש שנים ומסדיר את היחסים בין הצדדים לו, ובין היתר קובע, כי זכויות […]
קרא עוד »

בעל משק חקלאי – הזהר במינוי בן ממשיך

על פי כללי המנהל, הבאים לידי ביטוי גם בחוזה המשבצת (דו צדדי או תלת צדדי), כאשר נפטר הורה שהוא בר רשות ואין לו בן זוג, הזכויות עוברות לבן הממשיך. לצורך מינוי 'בן ממשיך', על ההורים (בעלי הזכויות במשק) והבן הממשיך המיועד לפנות לאגודה החקלאית, לסוכנות היהודית ולמנהל מקרקעי ישראל ולבקש את מינוי הבן כ 'בן […]
קרא עוד »

שיקולים מנחים טרם קבלת החלטה על פיצול מגרש/מבנה מהנחלה

ביום 9.6.2011 אישר בג"צ את החלטה 979 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל (בשינויים מינוריים), החלטה המאפשרת, בין היתר, לבעל המשק החקלאי (להלן גם: "החוכר") לפצל מגרש לבניית יחידת דיור מתוך חלקת המגורים (חלקה א') {להלן גם: "פיצול משק"}. מתן אפשרות לפיצול המשק מעניק לחוכר אפשרויות שלא היו בפניו לפני כן, אולם, 'אליה וקוץ בה'. פיצול המשק […]
קרא עוד »

סמכות אגודה חקלאית לסרב לקבל בן ממשיך לחברות באגודה

מושבים רבים מעוניינים בקליטת בנים של חברי האגודה החקלאית אשר יישארו להתגורר במושב ויבנו בו את ביתם ואת מרכז חייהם, ובכך ישמרו על הרכב אוכלוסיה צעיר במושב אשר יוכל להמשיך לנהל ולקיים את האגודה, מוסדותיה ופעולותיה, מחד, ומאידך, הבנים שיקלטו במושב יחיו לצד הוריהם המזדקנים וידאגו לכל מחסורם. ישנה חשיבות בקליטתם של בני חברי האגודה […]
קרא עוד »

הוגשה תביעה להכרה בבן ממשיך מכוח דיני המתנה

א' הינו בנם של בעלי משק במושב אשתאול, אשר הלכו לעולמם בשנים האחרונות. עוד בחייהם החליטו ההורים המנוחים למנות את א' כבן ממשיך, ולהעביר לו לאחר מותם את כל זכויותיהם במשק. א' בנה את חייו לצד הוריו, תוך שהוא תומך בהם ככל יכולתו וכן משקיע בפיתוח המשק. מינויו לש א' כבן ממשיך אושר על ידי […]
קרא עוד »

בית המשפט המחוזי הפך פסק דין בו בית המשפט לענייני משפחה "מינה" בן ממשיך

מדובר במאבק ירושה על גורל נחלה במושב בדרום, בין אלמנת בן המושב לבין שאר אחיו, בעוד אם המשפחה, בעלת הנחלה, עודנה בחיים. בעוד שני בעלי המשק (ההורים) היו בחיים, ביקשו מהאגודה להכיר בבנם ש' כבן ממשיך, וזאת אך ורק על מנת שיתאפשר לו לבנות בית מגורים במשק, נוסף על בית המגורים של הוריו. ש' ו/או […]
קרא עוד »

החלטה 979 –פתרון חלקי לסכסוכים הפנים משפחתיים במושבים

סוגיית ירושת המשק החקלאי יוצרת סכסוכים שקורעים משפחות ומשפיעים בהכרח לרעה גם על האווירה במושבים עצמם. החלטה 979 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל, אשר אושרה (בשינויים קטנים) ע"י בג"צ ביום 9.6.2011 מנסה ליתן פתרונות מעשיים לסכסוכים בתוך התא המשפחתי, ואולם, הפתרונות של המנהל חלקיים בלבד, ואינם נותנים מענה אמיתי, ראוי וכולל לסכסוך על "ירושת המשק […]
קרא עוד »
סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116