(עברית) הוגשו תביעות כנגד עובדים שהפרו התחייבות לעבודה לפרק זמן קצוב כתנאי למימון הכשרתם ע”י מעסיקתם

Sorry, this entry is only available in עברית.

No Comments Yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Sherf, Elkayam & Co. - Law Office, Tuval 11 st. (Laz-rom house), Ramat-Gan, 52522, Tel: 03-6122772, Fax: 03-612277, office@se-law.co.il