Commercial and Corporate

למשרד מחלקה מסחרית מובילה בתחומה, הכוללת, בין היתר: ייצוג וליווי שוטף של חברות בע”מ, לקוחות עסקיים ופרטיים בתחום העסקי -מסחרי, כולל חוזים, תביעות בבתי משפט, ייצוג בתביעות כספיות, ייצוג לקוחות/חברות בדיני עבודה ובתביעות עובדים כנגד החברה/לקוח, ייצוג בתחום הקניין הרוחני, זכויות יוצרים ולשון הרע, ייצוג משקיעים, יזמים, קבלנים ועסקים מגוונים בפרויקטים ומיזמים משותפים בארץ ובחו”ל.
המשרד מייצג חברות מסחריות שונות במערכת העסקים והיחסים מול הבנקים ומול גורמים פיננסיים אחרים בארץ ומחוצה לה.
המשרד עוסק במימוש בטחונות בבתי המשפט המחוזיים ובלשכות ההוצאה לפועל, ופועל ככונס נכסים מטעם נושים.

Sherf, Elkayam & Co. - Law Office, Tuval 11 st. (Laz-rom house), Ramat-Gan, 52522, Tel: 03-6122772, Fax: 03-612277, office@se-law.co.il