Cooperative Societies

משרדנו הנו משרד מוביל המתמחה במכלול העניינים הנוגעים לאגודות שיתופיות (מושבים וקיבוצים) ומגזר חקלאי, ומשרדנו מייצג אגודות שיתופיות, וועדים מקומיים וחברי אגודות חקלאיות / שיתופיות.
מחלקת אגודות שיתופיות במשרדנו מתמחה בהצעת פתרונות יצירתיים וחדשניים בסוגיות בתחום זה ולרבות בסוגיה המורכבת של ירושה באגודה שיתופית, בסוגיית אפליה בקבלה לחברות באגודה שיתופית ובסוגיית גביית מיסים ע”י הועדים המקומיים (הטלה ראשונה והטלה שניה).
משרדנו הינו בעל מומחיות ייחודית וניסיון רב בתחום, ועוסק בהקשר זה הן בייעוץ והן בייצוג בבתי המשפט. המשרד מנהל הליכים רבים בבתי המשפט בערכאות השונות, בבוררויות, בועדות ערר, במנהלה להסדרים ובפני הרשם האגודות השיתופיות.

Sherf, Elkayam & Co. - Law Office, Tuval 11 st. (Laz-rom house), Ramat-Gan, 52522, Tel: 03-6122772, Fax: 03-612277, office@se-law.co.il