חדשות

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בשאלת מי הבן המוכן והמסוגל לקיים את המשק

10/9/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע קבע מי "הבן הראוי" לקבלת משק חקלאי בדרום הארץ, וכן הורה על פיצוי האחים האחרים.

החלטת בית המשפט לענייני משפחה ניתנה תוך התעלמות מראיות רבות ומכריעות, הן לעניין זהות הבן הראוי, והן לעניין היקף הפיצוי הנדרש, וכן תוך התעלמות מההלכות המשפטיות הרווחות בתחום.

לאחר קבלת פסק הדין בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע, פנה המערער למשרדנו בבקשה כי נייצג אותו בהליך הערעור בבית המשפט המחוזי.

המערער מיוצג על ידי עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'

ניתן פסק דין לפינוי ממשק חקלאי ללא פיצוי

11/8/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעלת זכויות במשק חקלאי במושב באזור השרון, הגישה תביעה לפינוי כלתה לשעבר מהמשק.

בין היתר, טענה התובעת, כי כלתה אינה משלמת את חשבונות החשמל והמים בגין המבנה בו היא מתגוררת, ומתייחסת אליה באופן מחפיר.

בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה קיבל את תביעתה של התובעת, והורה על פינוי הכלה לשעבר מהמשק.

בית המשפט אף הוסיף וקבע, כי התובעת אינה חייבת לפצות את הכלה בסכום כלשהו, מאחר ומעולם לא הבטיחה לה כי תוכל להתגורר במקום לצמיתות.

עוד ציין בית המשפט, כי הכלה נהנתה במשך שנים רבות ממגורים במשק ללא תשלום דמי שכירות ואף מבלי לשלם את הוצאות אחזקתה, וכן כי קיבלה מהורי בעלה מגרש בהרחבה, זכות בעלת שווי כספי ניכר.

התובעת יוצגה על ידי עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'

המפקחת על רישום המקרקעין קיבלה תביעה להסרת שלט פרסום מחזית בית משותף

17/7/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעלים של נכס מסחרי המצוי בבית משותף בפתח תקווה, נדהם לגלות ביום בהיר אחד, כי ועד הבניין "השכיר" לחברה המפרסמת באמצעות שלטי חוצות, שטח להתקנת שילוט בחזית הבית המשותף, אותו השכירה החברה לגורמים שונים אשר חפצו לפרסם את עסקיהם.

השילוט שהוצב במקום הינו בעל ממדים עצומים, ומעיב לחלוטין על השילוט שבפתח עסקו הפרטי של בעל הנכס המסחרי.

מובן כי הדבר גרם לבעל הנכס נזקים רבים, ובנוסף מדובר בפגיעה מהותית בזכותו הקניינית בנכס, ועל כן על פי החוק היה על ועד הבית לקבל את הסכמתו להצבת השילוט, אך דבר זה לא נעשה.

על כן, פנה בעל הנכס למפקחת על המקרקעין בפתח תקווה, והגיש תביעה למתן צו עשה להסרת השילוט. לצד הגשת התביעה הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני, אשר ימנע מועד הבית, וכן מהחברה השוכרת את השילוט, להתקשר בהסכמים עם מפרסמים חדשים בקשר לשלט המוצב בחזית הבית המשותף.

המפקחת על המקרקעין נתנה צו מניעה כמבוקש, במעמד צד אחד, וזימנה את הצדדים לדיון בפניה.

במסגרת הדיון, התקבלה תביעתו של בעל הנכס, וועד הבניין, כמו גם החברה המפרסמת, הצטוו להסיר את השילוט בתוך 45 ימים ממועד פסק הדין.

בעל הנכס יוצג ע"י שרף, אלקיים ושות' – משרד עורכי דין

הושלם מינוי 'בן ממשיך' במושב צפרירים

29/5/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית  אישרו מינוי בת ממשיכה במושב צפרירים.

מינוי הבת הממשיכה נעשה כחלק מהסדר כולל בין יורשי בעלת הזכויות במשק (לרבות הסכם בין האחים, צוואה ועוד), דבר שאמור למנוע מלחמה בין היורשים במלאת ימי בעלת הזכויות במשק.

הצדדים יוצגו ע"י עוה"ד חיה שאבי ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'

קבלת תביעת חבר קיבוץ לשעבר לקבל פיצוי מעבר לדמי עזיבה

28/5/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

חבר קיבוץ לשעבר הגיש תביעה כנגד הקיבוץ, לקבלת זכויות שונות המגיעות לחברי הקיבוץ (לרבות זכות לשיוך דירה או שווי הזכות), בטענה שהקיבוץ הוא שגרם לו לעזוב ואף הטעה אותו, ובכך שלל מממנו את זכויותיו.

בעקבות המלצת בית המשפט סוכם כי הקיבוץ ישלם לחבר פיצוי בסך של כ- 220,000 ₪ (כולל דמי עזיבה בסך כמה עשרות אלפי שקלים) נוכח הפגיעה בזכויותיו.

כמו כן, תביעת הקיבוץ למתן חשבונות ולחיוב התובע בהחזר סכום של מאות אלפי שקלים לקיבוץ  בגין אי העברת משכורות נדחתה, והקיבוץ ויתר על כל טענה ודרישה בעניין.

עוד סוכם, כי קרן הפנסיה של התובע בקיבוץ תועבר לחשבון אישי בעתודות ותיקה (קרן הפנסיה המנוהלת ע"י הקיבוץ).

התובע יוצג ע"י שרף, אלקיים ושות' – משרד עורכי דין

ערעור במוסד לבוררות עסקית בעניין מערכת היחסים בין חבר הקיבוץ מצד אחד, הקיבוץ הישן מצד שני, ואגודות שיתופיות חקלאיות בע"מ מצד שלישי

25/5/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

חבר קיבוץ בשפלה תבע שתי אגודות שיתופיות חקלאיות בע"מ אשר נוסדו במטרה להעביר את הנכסים היצרניים של הקיבוץ ונכסים מחוללי הכנסה אחרים, למעט הקרקע והפעילות החקלאית, לבעלותם הישירה של חברי האגודות.

לטענת המערער, האגודות השיתופיות העבירו חלק מרווחיהן לצדדים שלישיים בניגוד לדין.

עוד טוען המערער, כי החלטות האגודות על קבלת חברים חדשים לפי שווי אגודה מלפני למעלה מ-10 שנים אינו ריאלי ונעשה בניגוד לדין, על האגודה לקבל חברים חדשים לפי שווי האגודה בעת קבלת החבר. חבר הקיבוץ, שהיה מאושיות הקיבוץ, טען עוד כי התנהלותן של האגודות אינה תקינה והיא משליכה על נזקים רבים שנגרמו לו.

חבר הקיבוץ לא היה מיוצג בערכה הראשונה במוסד לבוררות עסקית.

חבר הקיבוץ מיוצג ע"י משרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'

צו מניעה כנגד ביצוע עבודות בניה במסגרת פרויקט פינוי בינוי

  |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

חברה יזמית זכתה במכרז לביצוע פרויקט פינוי בינוי בשכונת ג' באר שבע, אשר פורסם ע"י רשות מקרקעי ישראל, משרד השיכון ועיריית באר שבע.

החברה התחייבה לחתום ולהציג הסכמי פינוי ופיצוי עם כל הדיירים במתחם המיועד לצורך קבלת היתרים לתחילת עבודות ההריסה במסגרת הפרויקט.

חרף התחייבותה, החלה החברה בביצוע עבודות הריסה, וזאת מבלי שהגיעה להסכמים עם כל הדיירים, ובהם חלק מהעותרים.

במהלך עבודות ההריסה, נהרסה דירה של אחד העותרים, שעמו לא הגיעה החברה היזמית להסדר, ואילו ביחס לשני עותרים נוספים, הגיעה החברה היזמית להסכם עקרונות בלבד על אופן הפיצוי שיקבלו כתוצאה מהריסת ביתם, אולם הסדר זה לא כלל כל התייחסות להסדר המגורים בתקופת ההריסה והבניה.

העותרים פנו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בבקשה למתן צו מניעה זמני דחוף לעצירת העבודות.

הבקשה התקבלה בחלקה, במתן צו מניעה כנגד המשך ביצוע העבודות בשטח הסמוך לבתיהם של המבקשים, עד לאחר שייחתם הסכם פינוי ופיצוי מלא עם העותרים.

הדיירים – המבקשים מיוצגים ע"י עוה"ד איתי שרף, ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'

ניתן צו מניעה זמני כנגד מכירת מגרש בראש העין

1/5/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

במסגרת תביעה לביטול הסכם מכר בגין המגרש, הוטל צו מניעה זמני האוסר על ביצוע דיספוזיציה בזכויות במגרש.

שוויו של המגרש, המצוי בראש העין, מוערך בסך של כ- 12,000,000 ₪.

התובע – המבקש מיוצג על ידי עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'

נחתם הסדר טיעון מקל במיוחד בגין עבירות תכנון ובניה

30/4/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

הוגש כתב אישום כנגד שותפים לשעבר, בגין ביצוע עבירות תכנון ובניה (חריגת בניה ושימוש חורג) בנכס השייך לעסק המשותף.

בעקבות משא ומתן אינטנסיבי, וכן חשיפת פגמים רבים בגרסת הועדה המקומית לתכנון ובניה, הושג הסדר טיעון מקל במיוחד לאחד השותפים, אשר יוצג על ידי משרדנו.

עו"ד איתי שרף מונה ככונס נכסים לנכסים מסחריים

10/4/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

במסגרת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין (חנויות), מונה עו"ד איתי שרף ככונס נכסים על המקרקעין, לשם פירוק השיתוף באופן של מכירת החנויות.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116