חדשות

תביעה כנגד האב וכנגד זוגתו לשעבר בגין גרימת נזקים בסך של כ- 700,000 ₪

24/12/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעקבות הפחתת האובליגו של איש עסקים וזוגתו, נפתח חשבון בנק על שם ביתו של איש העסקים אשר שימש את אביה, זוגתו והעסק שלהם.

חשבון הבנק שימש אך ורק את האב, זוגתו והעסק שלהם.

בעקבות חובות שנוצרו בחשבון הבנק, החלו נושים שונים לפעול כנגד הבת.

סך חובותיה והתחייבויותיה הגיעו עד לכ-700,000 ₪.

 

התובעת מיוצגת ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד שרף, אלקיים ושות'

ניתן פסק דין לתשלום עבור סחורה שהוחזרה לספק

16/11/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

עסק שחיסל את פעילותו החזיר סחורה לאחד מספקיו, ודרש לקבל החזר בגין מלוא שווי הסחורה שהוחזרה.

חרף ההסכם, התקבל החזר חלקי בלבד, ועל כן הוגשה תביעה על ידי העסק, לתשלום יתרת ההחזר המגיע לו.

בית המשפט פסק כי הספק ישלם לתובעת את  מלוא שווי הסחורה, וכן השית על הנתבע הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

העסק-התובע יוצג על ידי עו"ד איתי שרף ממשרד עו"ד שרף, אלקיים ושות'

הוגשה תביעה לאכיפת הסכם לרכישת משק חקלאי

10/11/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בשנת 2011 נכרת הסכם לרכישת משק חקלאי מאת יורשי המשק, ואף שולם חלק נכבד מתמורת המשק.

המוכרים הפרו את ההסכם, ולא פעלו למסירת החזקה כמוסכם.

בנוסף, האגודה החקלאית מערימה קשיים בדרכו של הקונה ואינה מוכנה לאשר את רכישת המשק על ידו.

בגין כך, הוגשה תביעה לאכיפת הסכם המכר, וכן תביעה למתן צו לאגודה החקלאית ולמוסדות המיישבים (רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית) לאפשר את רישום המשק על שם הקונה.

התובע מיוצג על ידי עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'

נחתמה מערכת הסכמים משפחתית להסדרת ירושת משק חקלאי

4/11/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

הורשת משק חקלאי הינה פעולה בעייתית מבחינה משפטית, ועל כן מתעוררים סכסוכים בעניין זה, חדשות לבקרים.

על מנת למנוע מראש סכסוך משפחתי שעלול להתרחש לאחר פטירת ההורים, שהינם בעלי משק חקלאי באזור השרון, נחתמה מערכת הסכמים ומסמכים שנועדה להגן על רצון ההורים ולדאוג לאופן חלוקת המשק לאחר לכתם לעולמם.

במסגרת זאת, נחתם הסכם בין ההורים לכל ילדיהם, בין האחים לבין עצמם, נערכה צוואה על ידי ההורים, ואף נחתם הסכם ממון בין אחד הילדים לבין בת זוגו, והוגשה בקשה לאישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה.

בני המשפחה יוצגו על ידי עו"ד רגב אלקיים ממשרד עו"ד שרף, אלקיים ושות'

הוגשה תביעה לזכויות בדירה בפתח תקווה

3/11/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

במסגרת הסכם לחלוקת עיזבון, נקבע כי אחת מילדיה של המנוחה תקבל את מלוא הזכויות בדירה המצויה בפתח תקווה, לרבות הזכויות אשר היו רשומות על שם אביה, בעלה של המנוחה.

רישום הזכויות על שם היורשת התעכב, ובינתיים נרשמו עיקולים על זכויות האב בדירה, על אף שכאמור זכויות אלו לא היו שייכות לו יותר על פי ההסכם המשפחתי.

על כן, הוגשה תביעה למתן סעד הצהרתי, אשר ייקבע כי הזכויות בדירה שייכות לתובעת-היורשת, וכי יש להסיר את העיקולים ולהעביר את הדירה על שמה.

התובעת מיוצגת על ידי עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

הוגשה תביעה לפינוי מושכר

2/11/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

שוכרי דירה בפתח תקווה צברו פיגורים בדמי השכירות, תשלומי המיסים, ואף הפרו את חובתם להמציא בטוחות לקיום הסכם השכירות.

על כן, נאלצו בעלי הדירה להגיש תביעה לפינוי השוכרים מהדירה.

התובעים מיוצגים ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'

עו"ד רגב אלקיים מונה ככונס נכסים על מגרש ביבנה

21/10/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

במסגרת תביעה לפירוק שיתוף בין בני משפחה, במגרש בן 2 דונם המצוי בגן יבנה, מונה עו"ד רגב אלקיים ככונס נכסים לשם מכירת המגרש וחלוקת תמורתו.

הוגשה תביעה לזכויות במשק חקלאי ופיצוי האחים

30/9/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

הורים העבירו בחייהם ללא תמורה זכויות במשק לאחד מילדיהם, וזאת בשל חשש לעיקולים שיוטלו על המשק עקב הליכים משפטיים אשר התנהלו כנגדם.

ההורים השאירו צוואה בה ציווכי מקבל המתנה יפצה את האחים וזאת מאחר והעברת הזכויות היתה "פיקטיבית" וכי הם (ההורים) בעלי הזכויות האמיתיים של המשק.

האח המתגורר במשק סירב למלא אחר רצון ההורים, ועל כן פנו אחיו לבית המשפט בתביעה לפיצוי ו/או סעדים אחרים אשר יבטיחו את קיום רצון ההורים.

התובעים מיוצגים ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'

הוגשה תביעה לפירוק שיתוף בדירת ירושה

25/9/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

שלושה אחים ירשו מהוריהם דירה המצויה ברמת גן.

בין האחים התגלע סכסוך באשר לאופן ניהול הדירה, לרבות השכרתה וחלוקת נטל ההוצאות.

לאחר שלא הושגה הסכמה בין האחים, הוגשה תביעה לפירוק שיתוף בדירה.

התובעים מיוצגים ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין ביטול צוואה

17/9/2014   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב נתן תוקף לצוואה, למרות שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת מצד בתה של המצווה – המנוחה, ותוך ניצול התלות של המצווה בבתה.

בתה של המצווה אף הייתה מעורבת פעילה בעריכת הצוואה – דבר אשר פוסל את הצוואה על פי חוק נוכח העובדה כי היא גם הנהנית על פי הצוואה.

פסק הדין ניתן תוך פגיעה קשה בזכויות הדיוניות של המתנגד לצוואה, כאשר בית המשפט לא אפשר לו להציג ראיות חיוניות רבות.

לאחר קבלת פסק הדין בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, פנה המערער למשרדנו בבקשה כי נייצגו בהליך הערעור בבית המשפט המחוזי.

המערער מיוצג על ידי עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116