חדשות

פסק דין לפינוי דירה באילת

27/10/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

שוכרים של דירה פיגרו בתשלומי השכירות, וביצעו הפרות נוספות של החוזה השכירות.

בשל כך, הגישי הבעלים של הדירה תביעה לפינוי השוכרים מהדירה.

בית משפט השלום באילת קיבל את התביעה והורה על פינוי השוכרים מהנכס.

התובעים יוצגו ע"י עוה"ד איתי שרף ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

פסק דין לפינוי נכס עסקי

22/10/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

שוכרת של נכס עסקי פיגרה בתשלומי השכירות, הותירה את העסק סגור וביצעה הפרות נוספות של החוזה השכירות.

בשל כך, הגישה המשכירה תביעה לפינוי השוכרת מהמושכר.

השוכרת לא טרחה להגיב לתביעה, ובית משפט השלום באילת קיבל את התביעה והורה על פינוי השוכרת מהנכס.

התובעת יוצגה ע"י עוה"ד איתי שרף ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

נחתם הסכם לסיום המחלוקות בין יורשים ובין "הידועה בציבור" בעניין עזבון המוריש

18/10/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

זוגתו של מוריש בשנתיים שלפני פטירתו הייתה חתומה על הסכם ממון מול המוריש, וכן המוריש ערך צוואה התואמת את תוכן הסכם הממון.

לאחר מות המוריש, דרשה זוגתו של המוריש זכויות בנכסי המוריש מכח היותה, כטענתה, הידועה בציבור של המוריש.

לאחר מו"מ שארך תקופה ארוכה, הגיעו הצדדים להסכם פשרה ולפיו זוגתו של המוריש תקבל סכום כסף כפי שנקבע בצוואה, וכן תגיש תביעה כנגד קרנות הפנסיה/קופות גמל לקבלת קצבת שארים ומנגד, היא תסתלק מכל זכויותיו ו/או נכסיו של המוריש לרבות: משק חקלאי, דירת מגורים ומחסכונותיו.  

היורשים מיוצגים ע"י עוה"ד חיה שאבי ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

השגה על שומת שמאי המקרקעין מטעם רשות מקרקעי ישראל במקרקעין בגדרה

21/9/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

מקרקעין בגדרה הנם בחכירה משותפת (מושע) של 4 חוכרים, כאשר בין החוכרים נערכו הסכמי שיתוף.

אחד מהחוכרים ביקש לרכוש בעלות בחלקו במקרקעין בהתאם להחלטה 1370 של המנהל.

ואולם רשות מקרקעי ישראל ערכה שומה בגין כל המקרקעין ולא בגין חלקו במקרקעין, תוך שהיא טוענת כי על כל הבעלים לחתום ולשלם בגין חלקם (בהתאם לשומה).

משיתר הבעלים סירבו לרכוש את הבעלות בחלקיהם במקרקעין, הגיש בעל הזכויות השגה בבקשה כי השומה תתוקן כך שתכלול את חלקו בלבד.

היורשים מיוצגים ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

זכייה במכרז בעקבות עתירה מנהלית כנגד מועצה מקומית

19/9/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעקבות החלטת המועצה המקומית מג'אר לבטל מכרז למתן שירותי ניקיון למוסדות המועצה, ולפרסם חדש תחתיו, הגישה אחת החברות המתמודדות עתירה מנהלית לביטול החלטת המועצה ולהכרזתה כזוכה במכרז שבוטל.

לטענת העותרת, החלטת המועצה היתה נגועה בחוסר סבירות, טעמים פסולים ואי חוקיות.

בדיון שהתקיים בבית המשפט לענינים מנהליים בנצרת עלית, בבקשת העותרת למתן צו זמני המורה על הקפאת המכרז החדש ניתן הצו המבוקש.

לאור קבלת הצו, החליטה המועצה על ביטול החלטתה ועל הכרזת העותרת כזוכה במכרז.

העותרת יוצגה ע"י עוה"ד איתי שרף וחיה שאבי ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

תביעה לקבלת דמי תיווך בעסקה שנחתמה לאחר תום תקופת הבלעדיות

17/9/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

קבלן שהנו בעלים של וילות, חתם על הסכם תיווך והסכם בלעדיות מול סוכנות התיווך אנגלו סכסון בבאר שבע.

במהלך תקופת הבלעדיות, רוכש פוטנציאלי ראה את הנכס (בעקבות הפרסום מטעם המתווך).

בעל הנכס והרוכש הפוטנציאלי העלימו מהמתווך את המידע כי הם בהליכי מו"מ, וכי כחודש לאחר תום תקופת הבלעדיות נחתם חוזה למכירת הנכס.

המתווך הגיש תביעה על סך של כ- 200,000 ₪ כנגד בעל הזכויות בנכס וכנגד הרוכש, הן מכח הסכם התיווך, הן מכח עילת גרם הפרת חוזה והן בשל הנזקים שנגרמו לו ע"י הצדדים.

 

המתווך מיוצג ע"י עוה"ד חיה שאבי ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

הוגשה עתירה מנהלית ובקשה לצו ביניים לביטול מכרז כנגד מועצה מקומית מגאר

4/8/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

העתירה והבקשה לסעד זמני הוגשה ע"י חברת כח אדם שהתמודדה במכרז שפרסמה המועצה המקומית,

ולטענת העותרת ביטול המכרז ע"י המועצה ופרסום חדש במקומו בתוך פרק זמן קצר- מהווה התנהלות הנוגדת את הוראות הדין ודיני המכרזים.

העתירה נדונה בבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בנצרת.

הסכם פשרה בין חייב ובין נושים

30/7/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

אדם נורמטיבי נקלע לחובות לגופים שונים (בנקים, חברות ביטוח) בסך של כ- 300,000 ₪.

החייב פנה לנושים השונים וביקש להגיע להסדר לפני פנייתו להליכי פשיטת רגל.

לאחר מו"מ עם הנושים השונים, נחתם הסכם פשרה ולפיו ישלם החייב כמחצית החוב, ועם סיום התשלום יסגרו תיקי ההוצל"פ (וימחקו חובותיו).

התשלום מבוצע בחלקו במזומן ובחלקו בפריסה ל-3 שנים. עם התשלום הראשון מעוכבים כל ההליכים ומבוטלים העיקולים (משכורת, חשבון בנק וכו).

 

החייב מיוצג ע"י עוה"ד חיה שאבי ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל ערעורו של יורש, ביטל את פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה, והורה להשיב את התיק לבית המשפט לצורך השלמת שמיעת הראיות.

19/7/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

יורש התנגד לצוואת אימו המנוחה בטענה של השפעה בלתי הוגנת.

ב"כ היורש (דאז) איחר בהגשת הראיות בהליך שהתנהל בבית המשפט לענייני משפחה (הראיות הוגשו 3 ימים לפני הדיון), ובית המשפט הורה על הוצאת ראיות היורש מתיק בית המשפט.

בית המשפט לענייני משפחה סירב להתיר הגשת הראיות, שהוגשו באיחור בשל נסיבות אישיות של ב"כ היורש (דאז).

בית המשפט לענייני משפחה דחה בפסק הדין את התנגדותו של היורש לצוואה.

בית המשפט המחוזי ביטל את פסק הדין, והורה על החזרת התיק לבית המשפט לענייני משפחה אשר ישלים את שמיעת הראיות בתיק, ולאחר השלמת שלב הראיות יינתן פסק דין חדש.

היורש מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'.

הוגשו תביעות כנגד עובדים שהפרו התחייבות לעבודה לפרק זמן קצוב כתנאי למימון הכשרתם ע"י מעסיקתם

15/7/2015   |   מאת:   |   חדשות, כללי  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

מעסיקה בתחום כח האדם והאבטחה, הגישה תביעות כנגד מספר עובדים שעבדו בשירותה והתפטרו במפתיע, כל אחד מסיבותיו, בטרם השלימו את תקופת העסקתם המינימלית, לה התחייבו עם תחילת עבודתם, כתנאי למימון עלות הכשרתם המקצועית על חשבון המעסיקה.

כל העובדים הנתבעים, למעט אחד, הגיעו לפשרה עם המעסיקה והשיבו לה את החלק היחסי מעלות הכשרתם בהתחשב בתקופת העסקתם עד למועד עזיבתם.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116