Archive by Author

השגה על שומת שמאי המקרקעין מטעם רשות מקרקעי ישראל במקרקעין בגדרה

21/9/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

מקרקעין בגדרה הנם בחכירה משותפת (מושע) של 4 חוכרים, כאשר בין החוכרים נערכו הסכמי שיתוף.

אחד מהחוכרים ביקש לרכוש בעלות בחלקו במקרקעין בהתאם להחלטה 1370 של המנהל.

ואולם רשות מקרקעי ישראל ערכה שומה בגין כל המקרקעין ולא בגין חלקו במקרקעין, תוך שהיא טוענת כי על כל הבעלים לחתום ולשלם בגין חלקם (בהתאם לשומה).

משיתר הבעלים סירבו לרכוש את הבעלות בחלקיהם במקרקעין, הגיש בעל הזכויות השגה בבקשה כי השומה תתוקן כך שתכלול את חלקו בלבד.

היורשים מיוצגים ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

זכייה במכרז בעקבות עתירה מנהלית כנגד מועצה מקומית

19/9/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעקבות החלטת המועצה המקומית מג'אר לבטל מכרז למתן שירותי ניקיון למוסדות המועצה, ולפרסם חדש תחתיו, הגישה אחת החברות המתמודדות עתירה מנהלית לביטול החלטת המועצה ולהכרזתה כזוכה במכרז שבוטל.

לטענת העותרת, החלטת המועצה היתה נגועה בחוסר סבירות, טעמים פסולים ואי חוקיות.

בדיון שהתקיים בבית המשפט לענינים מנהליים בנצרת עלית, בבקשת העותרת למתן צו זמני המורה על הקפאת המכרז החדש ניתן הצו המבוקש.

לאור קבלת הצו, החליטה המועצה על ביטול החלטתה ועל הכרזת העותרת כזוכה במכרז.

העותרת יוצגה ע"י עוה"ד איתי שרף וחיה שאבי ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

תביעה לקבלת דמי תיווך בעסקה שנחתמה לאחר תום תקופת הבלעדיות

17/9/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

קבלן שהנו בעלים של וילות, חתם על הסכם תיווך והסכם בלעדיות מול סוכנות התיווך אנגלו סכסון בבאר שבע.

במהלך תקופת הבלעדיות, רוכש פוטנציאלי ראה את הנכס (בעקבות הפרסום מטעם המתווך).

בעל הנכס והרוכש הפוטנציאלי העלימו מהמתווך את המידע כי הם בהליכי מו"מ, וכי כחודש לאחר תום תקופת הבלעדיות נחתם חוזה למכירת הנכס.

המתווך הגיש תביעה על סך של כ- 200,000 ₪ כנגד בעל הזכויות בנכס וכנגד הרוכש, הן מכח הסכם התיווך, הן מכח עילת גרם הפרת חוזה והן בשל הנזקים שנגרמו לו ע"י הצדדים.

 

המתווך מיוצג ע"י עוה"ד חיה שאבי ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116