Archive by Author

פסק דין לפינוי דירה באילת

27/10/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

שוכרים של דירה פיגרו בתשלומי השכירות, וביצעו הפרות נוספות של החוזה השכירות.

בשל כך, הגישי הבעלים של הדירה תביעה לפינוי השוכרים מהדירה.

בית משפט השלום באילת קיבל את התביעה והורה על פינוי השוכרים מהנכס.

התובעים יוצגו ע"י עוה"ד איתי שרף ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

פסק דין לפינוי נכס עסקי

22/10/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

שוכרת של נכס עסקי פיגרה בתשלומי השכירות, הותירה את העסק סגור וביצעה הפרות נוספות של החוזה השכירות.

בשל כך, הגישה המשכירה תביעה לפינוי השוכרת מהמושכר.

השוכרת לא טרחה להגיב לתביעה, ובית משפט השלום באילת קיבל את התביעה והורה על פינוי השוכרת מהנכס.

התובעת יוצגה ע"י עוה"ד איתי שרף ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

נמכרה דירת 2.5 חדרים ברמת גן

20/10/2015   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

דירת 2.5 חדרים ברחוב עוזיאל ברמת גן נמכרה  תמורת סך של 1,240,000 ₪ .

המוכרים מיוצגים ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות', ועו"ד מאיר ישראלי.

נחתם הסכם לסיום המחלוקות בין יורשים ובין "הידועה בציבור" בעניין עזבון המוריש

18/10/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

זוגתו של מוריש בשנתיים שלפני פטירתו הייתה חתומה על הסכם ממון מול המוריש, וכן המוריש ערך צוואה התואמת את תוכן הסכם הממון.

לאחר מות המוריש, דרשה זוגתו של המוריש זכויות בנכסי המוריש מכח היותה, כטענתה, הידועה בציבור של המוריש.

לאחר מו"מ שארך תקופה ארוכה, הגיעו הצדדים להסכם פשרה ולפיו זוגתו של המוריש תקבל סכום כסף כפי שנקבע בצוואה, וכן תגיש תביעה כנגד קרנות הפנסיה/קופות גמל לקבלת קצבת שארים ומנגד, היא תסתלק מכל זכויותיו ו/או נכסיו של המוריש לרבות: משק חקלאי, דירת מגורים ומחסכונותיו.  

היורשים מיוצגים ע"י עוה"ד חיה שאבי ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

נמכרה דירת 4 חדרים ברחובות

14/10/2015   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

דירת 4 חדרים ברחובות (שד' מקס ואמפרו שיין) בקומה 11 נמכרה  תמורת סך של 1,617,000 ₪ .

המוכרים מיוצגים ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116