Archive by Author

נרכש משק חקלאי במושב אשתאול

23/6/2015   |   מאת:   |   נדל"ן  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

זוג תושבי ההרחבה במושב אשתאול ,רכשו משק חקלאי ביישובם בסך של 3,330,000 ₪ .

הרוכשים ייוצגו ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחנוך רובין

הוגש ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בכפר סבא, שהורה לפנות בעלים של מקרקעין אשר הועברו (בחלק) לידי השכן בהתאם לתוכנית איחוד וחלוקה.

3/6/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

עיריית גדרה יזמה תוכנית איחוד וחלוקה (בסוף שנות התשעים ובתחילת שנות האלפיים), ולפיה חלק ניכר משטחם של בעלי המקרקעין הועבר לידי שכנם, וזאת ללא פיצוי ותוך פגיעה בזכויות בעלי המקרקעין.

במקביל, העירייה הפקיעה את המקרקעין.

בשנת 2010 הגיש השכנים תביעה לפינוי בעלי המקרקעין.

באוגוסט 2014 נרשם התצ"ר על יסוד התוכנית, ואולם, התצ"ר אינו תואם את התוכנית באופן מלא.

על אף האמור לעיל, בית המשפט השלום בכפר סבא הורה על פינוי בעלי המקרקעין בתוך 45 יום.

בעלי המקרקעין ערערו לבית המשפט המחוזי, בין היתר, בטענה כי התצ"ר אינו תואם את התוכנית ועל כן יש לבטל את פסק הדין, ולמצער, לעכב את הפינוי עד שתהיה התאמה מלאה בין התוכנית ובין התצ"ר.

המערערים מיוצגים ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'.

ניתן פסק דין לפינוי אח ובני משפחתו מהמשק, תוך שנדחתה תביעתו לפיה על בית המשפט להצהיר כי הוא בעל הזכויות במשק.

31/5/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעל זכויות במשק חקלאי בשפלה רכש את הזכויות במשק מהוריו (בתחילה כבן ממשיך ובהמשך ברכישת הזכויות בכסף).

אחד מהאחים התגורר במשק, בהסכמת בעל הזכויות במשק.

האח שהתגורר במשק סירב לשלם את הוצאותיו, לרבות ארנונה, וכיו"ב.

בעל הנחלה הגיש תביעה לפינוי האח מהמשק, ומגד, האח הגיש תביעה הצהרתית כי הוא בעל הזכויות של המשק, ולחילופין, תביעה לפיצול המשק ולקבלת פיצוי.

בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון קיבל את תביעתו של בעל הזכויות במשק והורה על פינוי האח מהמשק.

בית המשפט דחה מכל וכל את תביעת האח לקבלת זכויות במשק.

התובעים יוצגו ע"י עוה"ד איתי שרף ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'.

הוגשה תביעה לאכיפת הסכם מכר של מגרש בתוך נחלה, תוך פיצול המגרש והפרדתו מהנחלה.

6/5/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

ביוני 2014 ניתן פסק דין (פשרה) אשר נתן תוקף להסכם מכר של בית מגורים בתוך נחלה במושב עזריה.

במסגרת הסכם המכר, חויבו הרוכשים לשאת בכל ההוצאות הכרוכות במכירה ובהעברת הזכויות ע"ש הרוכשים.

לאחר פסק הדין, התברר לרוכשים כי עלויות הרישום גבוהות מאוד (למעלה ממיליון שקלים), והם מתנערים מחיוביהם.

בעל הנחלה הגיש תביעה לאכיפת ההסכם ולחיוב הנתבעים בכל ההוצאות, לרבות מס שבח, דמי הסכמה וכיו"ב.

התובעים מיוצגים ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'.

הוגשה תביעה הצהרתית ותביעה לסילוק יד כנגד חבר אגודה ובעל נחלה בכפר אוריה, אשר מסרב לפנות שטח השייך לשכנתו (התובעת) בהתאם לתב"ע ולתצ"ר.

5/5/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בשנת 1986 התקבלה תוכנית מתאר אשר שינתה את הגבולות בין כלל הנחלות ביישוב כפר אוריה.

בעל נחלה ביישוב מסרב לקבל את השינויים (ללא שהגיש התנגדות) ומסרב לפנות את השטח השייך לתובעת (על אף שלנתבע צורף שטח על חשבון נחלתו של השכן מהצד האחר של הנחלה).

במסגרת ההידברות בין הצדדים לרבות במסגרת הליכים משפטיים, הוסכם בין הצדדים על שינוי מינורי של קו הגבול בין הנחלות, וזאת כדי שהנתבע לא יצטרך להרוס מחסנים, ובתמורה התובעת תקבל שטח חלופי בחלק אחר בנחלה.

על אף האמור לעיל, הנתבע מסרב לפנות את השטח.

התובעת הגישה תביעה הצהרתית לעניין הגבול בין הנחלות, וכן תביעה לפינוי וסילוק ידו של הנתבע מהמקרקעין השייכים לו בהתאם לתב"ע ובהתאם להסכם הפשרה.

התובעת מיוצגת ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'.

הוגשה תביעה לבי"ד לעבודה בדרישה לפיצוי עבור פיטורין שלא כדין, שנעשו על רקע הטרדה מינית של התובעת ע"י מנכ"ל החברה, וכן פיטורין ללא שימוע.

  |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

עובדת בחברה בינלאומית בתחום השילוחים פוטרה מעבודתה לאחר שעבדה בחברה במשך שנה וחצי.

העובדת פוטרה ללא שימוע ותוך פגיעה בזכויותיה הסוציאליות.

סיבת הפיטורין, כטענת העובדת, נובעת מהטרדה מינית של התובעת ע"י מנכ"ל החברה.

התובעת מיוצגת ע"י עוה"ד חיה שאבי ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'.

ניתן פסק דין לפינוי מגרש בגודל 122 מ"ר שהיה במחלוקת בין 2 נחלות, וכן פיצוי בסך 80,000 ₪

20/4/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בין שתי נחלות שכנות במושב בצפון הנגב, פרץ סכסוך בנוגע לזכויות על מגרש בגודל 122 מ"ר אשר מצוי בין הנחלות ושימש בפועל כדרך כניסה לנחלת הנתבעים.

בעקבות תביעה לפינוי שהוגשה ע"י בעל הזכויות של הנחלה "הנגזלת", בית משפט השלום באשדוד נתן צו לפינוי המגרש, וכן הורה לנתבעים לפצות את התובע בסך 80,000 ₪ בגין דמי שימוש ראויים ומטרד ליחיד.

                                                                                               

התובע יוצג ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד שרף, אלקיים ושות'              

בית המשפט העליון דחה ערעורו של עו"ד שייצג קבלן, ואשר נפסק כנגדו בבית משפט המחוזי כי עליו לפצות את רוכשי הדירות.

15/4/2015   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

עורך דין ייצג קבלן בעסקאות רכישת דירות ע"י דיירים.

עקב רשלנותו של עורך הדין, ועקב מצג שווא שניתן לדיירים על ידו, הדיירים נדרשו לשלם לבנק הממשכן (של זכויות הקבלן במקרקעין) מיליוני שקלים.

בתביעה שהוגשה כנגד הקבלנים וכנגד עורך הדין, ניתן פסק דין כנגד הקבלנים (בהיעדר הגנה) המחייב אותם לשלם לתובעים את מלוא נזקיהם.

בית המשפט המחוזי הורה לעורך הדין שייצג בעסקה לפצות את התובעים בגין עגמת נפש, וכן הורה לעורך הדין להחזיר לדיירים את שכר הטרחה ששילמו בגין הייצוג ( רישום העסקאות).

עורך הדין ערער על פסק הדין לבית המשפט העליון.

ערעורו של עורך הדין נדחה, ובית המשפט העליון הוסיף וקבע, כי הדיירים רשאים להגיש כנגדו תביעה אישית על מלוא נזקיהם שהתגבשו לאחרונה כתוצאה מתשלום הדיירים/משיבים לבנק להסרת השעבוד שניתן על זכויות הקבלן במקרקעין.

 

  המשיבים/דיירים יוצגו ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי ממשרד שרף, אלקיים ושות'   

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116