הוגש נגדך כתב אישום ע"י משרד התחבורה ? יש אפשרות לבטלו

הגשתו של כתב האישום הינה הצהרה ברורה מצד המאשימה (מדינת ישראל) לפיה, המאשימה סבורה שיש למעלה מסיכוי סיכוי סביר להרשעת הנאשם, מחד, וכי קיים אינטרס ציבורי להעמידו לדין פלילי, מאידך.

קיומו של כתב אישום פלילי מהווה אות קין לכל ימי חייו של הנאשם, ומשפיע על עתידו האישי והמקצועי. כך למשל, כאשר אדם זקוק לתעודת יושר לצורך קבלת עבודה אוקידום בעבודה, וכך למשל כאשר אדם זקוק לתעודת יושר בכדי לקבל רישיון נהיגה מסוג רכב ציבורי (מונית, אוטובוס וכיו"ב), רכב כבד ורכב חילוץ.
קיימות בדין מספר טענות משפטיות (המכונות בעגה המשפטית "טענות מקדמיות"), שקבלתן ע"י בית המשפט עשויה להוביל לביטול כתב האישום, וזאת ללא קשר לאשמתו או חפותו של הנאשם.
במאמר זה נעמוד על הנוהג הפסול של משרד התחבורה להגיש כתבי אישום פליליים בגין עבירות קלות, במקום לנקוט בהליכים מנהליים חמורים פחות ובעלי השלכות פחותות, כפי שמורה הדין.
כך לדוגמא, משרד התחבורה מגיש כתבי אישום רבים בגין עבירות של סירוב להסיע נוסע במונית, הסעת נוסעים ברכב ציבורי שלא בנוחות ובבטיחות, התנהגות שאינה הולמת נהג המורשה להסיע נוסעים ברכב ציבורי וכיו"ב.
סעיף 1(א) לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו – 1985 קובע, כי שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות, כי עבירה על הוראה שנקבעה בחוק מהחוקים המנויים בתוספת הראשונה או בתקנות שהותקנו לפיו, שאינה פשע, היא עבירה שבשלה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית.
מטרת חוק העבירות המנהליות היא בהסבת הליכים פליליים להליכים מנהליים.
הלכה פסוקה היא, כי עבירות שנקבעו כעבירות מנהליות, דרך המלך היא להטיל בגינן קנס מינהלי, ובהליך מינהלי, ולא לנקוט מייד בהליכים פליליים.
ראו: בג"ץ 5537/91 אפרתי נ' עו"ד כרמלה אוסטפלד ואח', פ"ד מו(3) 501:
הצורך בהסבת הליכים פליליים להליכים מנהליים מנומק, בעיקרו, במתן אפשרות למי שעבר עבירה מנהלית לשאת בעונש מתאים בלא שיוכתם בכתם של מי שעבר עבירה פלילית.
השימוש בהגשת כתב אישום פלילי יעשה בזהירות רבה ויישאר בגדר "דין שיורי".
על המאשימה מוטלת חובה לתור אחר אמצעים חלופיים, במקום נקיטת הליכים פליליים, שיכולים להגן על הערך החברתי באותה אפקטיביות כמו ההליכים הפליליים. ההצדקה בשימוש במשפט הפלילי מתקיימת רק אם לא קיים אמצעי אחר המגשים את המטרה או התוצאה המבוקשת, או כאשר אמצעי אחר אינו אפקטיבי לשם השגת המטרה או התוצאה המבוקשת.
ראו: בג"ץ 88/10 אווה שוורץ ואח' נ' היועמ"ש, מתוך: www.lawdata.co.il
מרגע שנקבעה עבירה כעבירה מנהלית, הכלל הוא שיש להטיל על עובר העבירה קנס מינהלי, ובמקרים מיוחדים בלבד קיים הכרח ונחיצות בהגשת כתב אישום.
ראו: בג"צ 2126/99, מתי דה הס נ' עיריית תל אביב יפו, פ"ד: נד (1) 468:
הדין קובע, כי על המאשימה לנמק בכתב בפני הנאשם את החלטתה לפנות להליך פלילי במקום להליך מנהלי.
וכך נקבע בסעיף 15 לחוק העבירות המנהליות תשמ"ו – 1985:
"קביעת עבירה כעבירה מינהלית אין בה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשלה כתב אישום, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו, ובלבד שטרם שולם קנס מינהלי בשל אותה עבירה"
החוק מטיל על המאשימה  חובת הסבר על שום מה ולמה החליטה לנקוט הליך פלילי במקום הליך מינהלי. החוק קובע עוד, כי המאשימה מוסמכת לעשות כן רק אם היא סבורה שהנסיבות מצדיקות זאת "מטעמים שיירשמו".
החובה להעלות על הכתב נימוקים להגשתו של כתב אישום פלילי, מלמדת מעצמה על החשיבות שהמחוקק מבקש לתת לאותם נימוקים שחובה לרושמם.
ראו: בג"ץ 5537/91 אפרתי נ' עו"ד כרמלה אוסטפלד ואח', פ"ד מו(3) 501
לסיכום מאמר זה, ניתן להביא לביטול כתב האישום במקרים מסוימים. ייצוג משפטי מקצועי ונכון יכול להוביל לסיום ואף לביטול ההליך הפלילי ללא תוצאות פוגעניות לנאשם וזאת באמצעות ביטולו של כתב האישום.
ראוי להדגיש, כי הודאה שימסור הנאשם לבית משפט בתגובה לכתב האישום, עשויה לחסום את האפשרות לביטול כתב האישום בהמשך, ועל כן רצוי כי הנאשם ייוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום התעבורה, טרם מתן מענה לכתב האישום.
נכתב ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי-דין: שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116