לשם מה נחוץ לערוך צוואה?

צוואה הינה מסמך בעל תוקף משפטי הקובע מה ייעשה ברכושו ובממונו של אדם לאחר מותו.באמצעות הצוואהרשאי המצווה להעניק את רכושו לאנשים ו/או לארגונים לפי בחירתו.
חוק הירושה מכיר בקיומן של ארבע דרכים לעריכת צוואה.
· צוואה בפני עדים - צוואה אשר נחתמת במעמד שני עדים אשר אינם נהנים ומוטבים במסגרת הצוואה, ואשר יאשרו בחתימתם על הצוואה, כי המצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וכי חתם עליה מרצונו החופשי. רצוי, כי הצוואה תאושר ע"י עו"ד אשר יוודא את זהות המצווה והעדים.
· צוואה בכתב יד -  צוואה הנערכת בכתב ידו של המצווה ונושאת תאריך בכתב ידו של המצווה ואת חתימת המצווה. צוואה זו אינה דורשת נוכחותם של עדים.
· צוואה בפני רשות - צוואה זו נערכת כאשר המצווה מתייצב בפני רשותשיפוטית מוסמכת ומצווה צוואתו. רשות זו יכולה להיות הרשם לענייני ירושה, נוטריוןרשם בית המשפט או שופט, ועל הרשות לרשום את הצוואה כלשונה לאחר שהקריאה אותה בקול רםקריאה שנייה. צוואה זו אינה צריכה להיות חתומה על מנת להיות ברת תוקף משפטי.
· צוואה בעל פה  כאשר המצווה כבר ניצב בפני המוות ושעותיו ו\או ימיו ספורים, רשאי הואלצוות צוואה בעל פה באזני שני עדים, אשר רושמים את דבריו, חותמים על זיכרון הדבריםומגישים אותו לרשם לענייני ירושה. יצוין, כי צוואה מסוג זה בטלה תוך 30 יום משחלפו נסיבות ה"איום" על חיי המצווה, אם זה נשאר בחיים.
ניסוח צוואה מומלץ לכל אדם בוגר, ואינו שמור רק לאנשים הנמצאים על ערש דוויי. אמנם צעירים רבים אינם מנסחים צוואהמפני שהם חשים שהמוות 'רחוק' מהם, אך מאוד רצוי לכל אדם בגיר לשמור על מידה של ביטחון וודאות, שהרי לא ניתן לדעת לאן החיים יובילואותנו.
ניסוח צוואה מעניק למצווה מידהרבה של שליטה בחייו גם לאחר לכתו, ולכן מדובר בצעד חשוב ביותר. ניסוח צוואה הינו מעשה מומלץ עבור כל אדם המעוניין כי ידאגו ליקיריו גם לאחר שהוא עצמו לא יוכל כבר לעשות זאת.
דרך הצוואה האדם מבטא את רצונו ודואג כי זה יקבל תוקף משפטי ומוסרי כאשר האדם עצמו כבר אינו שם בכדי לדאוג בכוחות עצמו להתנהלות התואמת את ראות עיניו והשקפת עולמו.
 
מה המצב המשפטי כאשר הנפטר לא הותיר צוואה?
על פי חוק הירושה, אדם שלא הותיר צוואה, ירושתו תתחלק בין אשתו מצד אחד (מחצית מעיזבון) לבין כל ילדיו, מצד השני (יתר הילדים, יחד, מחצית מהעיזבון בחלקים שווים).
במידה והנפטר לא הותיר אישה ו/או ילדים, ירושתו תתחלק בהתאם לקבוע בחוק בירושה (כללי הפרנטלות) שעיקרן, בתמצית, כדלקמן:
המעגל הראשון של היורשים – ילדיו של המוריש. היינו, נפטר אדם – ילדיו הם היורשים הטבעיים.
המעגל השני של היורשים – הוריו של המוריש וזאת במידה ואין למוריש ילדים או נכדים, או אחיו של המוריש אם אין למוריש הורים.
המעגל השלישי – הסבים והסבתות.
כאמור לעיל, במידה וקיים בן זוג, הרכוש יתחלק בין בן הזוג לבין היורש ע"פ הקרבה.
מדוע חשוב לכתוב צוואה ?
מי שאינו עורך צוואה, מסכים, הלכה למעשה, כי רכושו יתחלק בין היורשים בהתאם לקבוע בחוק.  אם נרצה להיות בטוחים שרכושנו יתחלק בהתאם לרצוננו לאחר שנלך לעולמנו, עלינו לכתוב צוואה.
לדוגמא, אם אדם מעוניין להעניק את כל רכושו לבת זוגו, הוא מחויב לכתוב צוואה, שכן, אי כתיבת צוואה תחלק את רכושו בין רעייתו ובין ילדיו, ורעיתו תהיה תלויה בחסדי ילדיו. במקרה זה, רעייתו לא תוכל למכור את ביתה בהיות ילדיה חלק מבעלי הזכויות בדירה, והיא תצטרך את אישור ילדיה ואת אישור בית המשפט (במקרה וילדיה קטינים).
כמו כן, על האדם לשאול עצמו האם הוא מעוניין להעניק לאחד מיקיריו יותר מהאחרים? האם אחד מילדיו זקוק לעזרה רבה יותר מיתר אחיו? האם יש מישהו מהילדים שטיפל בו יותר ולו הוא מעוניין לצוות יותר?  תשובה חיובית לאחת מהשאלות הנ"ל (ודומיה) מחייבת עריכת צוואה.

חשיבות נוספת לכתיבת צוואה הנה באפשרות המצווה להתנות את קבלת הירושה בתנאים מסוימים כגון, קבלת בית בירושה אשר ניתן יהיה למכור אותו רק לאחר תקופה מסוימת.

ראוי לציין בעניין זה, כי לא ניתן יהיה לקבל כל תנאי בצוואתו של המוריש. כלומר, צוואה אשר תכלול בתוכה תנאים אשר כביכול נוגדים את תקנת הציבור, סיכוייה תיפסל גדולים.
כתיבת צוואה עשויה למנוע סכסוכים רבים בין היורשים לרבות נתק מוחלט בין בני המשפחה.
כתיבת צוואה עשויה למנוע תשלומי מס מיותרים.
באמצעות עריכת צוואה הנפטר יכול להוריש חפצי אומנות ו/או יודאיקה וכיו"ב לאחד מהילדים שהמצווה יודע שהוא ישמור עליהם ו/או על ערכם.
לסיכום, הצורך בצוואה הוא צורך בסיסי וחיוני לכל אדם. היעדר צוואה יכולה לגרום למצב של חלוקת רכושו של אדם שלא על פי רצונו, ולמעשה לחוסר צדק ועוול רב, מחד, ולבזבוז כספים ומשאבים מאידך.
נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.
מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116