13 העיקרים לעריכת צוואה

אין אדם יודע את יום לכתו, ואין אדם אשר אוהב להרהר בפטירתו. אולם, לפטירתו של אדם קיימות השלכות כלכליות על בני משפחתו ו/או על יקיריו אשר הנן גדולות יותר מכל עסקה ו/או אירוע אשר עושה אדם בחייו.

צוואה הינה דרכו של אדם לומר את דברו האחרון תוך כדי תעדוף בחלוקת רכושו בין יקיריו.
ניסוח לא תקין של הצוואה, פגמים צורניים בצוואה והשפעה בלתי הוגנת על המצווה עלולים לגרום לפסילת הצוואה, בייחוד כאשר ישנם יורשים אשר אינם מעוניינים לקיים את הצוואה.
להלן נציין את "13 העיקרים" לעריכת צוואה אשר יעזרו לכם לערוך צוואה תקינה ובהירה, ואשר  יסייעו לכם למנוע את ביטולה לאחר פטירת המצווה.
א.    על המצווה לבדוק, כי כל הפרטים המהותיים נמצאים בצוואה, לרבות: תאריך, פרטי המצווה, פרטי היורשים, פרטי העיזבון, חתימות העדים ואימות עו"ד לחתימות.
ב.       על המצווה לוודא כי העדים אינם נהנים ו/או מוטבים בצוואה.
ג.          על המצווה לוודא, כי העדים לצוואה הנם כשירים מבחינה משפטית.
ד.     על המצווה לוודא, כי הצוואה כתובה בלשון ברורה וחד משמעית, וכי הצוואה אינה כוללת סתירות פנימיות.
ה.     אם למצווה יש רכוש שאינו ניתן לחלוקה כמו כלי רכב, תכשיט, פריטים סנטימנטליים וכיו"ב, עליו להקפיד להגדיר את הפריט ואת יורשו.  
ו.     על המצווה לציין בצוואה הוראות ספציפיות לגבי הישארות נכסים בידי בן הזוג שנותר בחיים. רצוי כי המצווה יציין, כינכסים אלה יעברו לידי היורשים רק לאחר פטירת בן הזוג שנותר בחיים.
ז.       במידה ועזבונו של המצווה כולל חברה או עסק, רצוי, כי המוריש ייתן הוראות ברורות לעניין זהות היורש שינהל את העסק לאחר מותו, מחד, ולעניין חלקו של כל יורש בעסק, מאידך. לחילופין, המצווה ייתן הוראות למכירת העסק למרבה במחיר וחלוקתהתמורה בין היורשים. 
ח.     במידה ועזבונו של המצווה כולל גם חובות, רצוי כי המצווה יידע את היורשים בדבר החובות לצד הרכוש שהם עתידים לרשת. על המצווה לקבוע בצוואה  מנגנון לתשלום מלוא חובות העיזבון ולחלוקת ייתרת העיזבון בין היורשים רק לאחר תשלוםהחובות.
ט.   על המצווה לפרט בצוואה את כל הרכוש והכספים הקיימים, לרבות מקום המצאם המדויק (כספות, חשבונות בנק, מניות, קופות חסכון, ביטוחי חיים וכיו"ב), וזאת בכדי למנוע מצב שבו אחד היורשים יעלים מעיני שאר היורשים רכוש מסוים השייך לעזבון.
י.     במידה והמצווה הנו אדם מבוגר ו/או חולה במחלה שעלולה להעלות טענה עתידית לעניין כושרו הפיזי ו/או המנטלי לחתום על צוואה, ובמידה וקיים חשש רפואי, כי המצווה יוכרז כחסר כשרות משפטית לערוך צוואה (ולו חשש קל שבקלים), על המצווה לקבל חוות דעת רפואית אשר תאשר את כשרותו לחתום על הצוואה.
יא.     רצוי כי המצווה יבקש בצוואתו למנות מנהל עיזבון אשר ידאג לקיום הצוואה על פי רצונותיו של המצווה, וזאת בכדי למנוע סכסוכים בין יורשיו.
יב.   על המצווה להפקיד העתק מקורי מהצוואה אצל גוף הנאמן עליו כגון עורך דין, ורצוי, כי המצווה יעדכן קרוב משפחה האמון עליו, על קיומה של הצוואה ועל הפקדתה אצל עורך הדין.
יג.   מומלץ למצווה, לנהוג ברגישות תוך התחשבות ברגשות בניהמשפחה, ועל כן רצוי, כי בעת ניסוח הצוואה,  המצווה ישוחח עם היורשים לגבי כוונתו לערוך צוואה ולהסביר ליורשים את ההיגיוןוהצדק שבה. הידברותפתוחה בין המצווה ובין היורשים עשויה למנוע סכסוכים עתידיים בין היורשים, ויש בה כדי לנטרל משקעים שעלולים להיווצר לאחר מות המצווה.
לסיכום, המציאות מוכיחה, כי גם אם יש לך משפחה מגובשת, אוהבת ותומכת, אין זה מתכון בטוח לחלוקה שקטה של העיזבון לאחר מותך בהעדר צוואה אמינה.  
צוואה המנוסחת ע"י עורך-דין המתמחה בתחום הצוואות והירושות לא רק שמונעת סכסוכי ירושה, אלא היא הדרך הטובה ביותר גם ליורשים לכבד את המצווה לאחר פטירתו. 
כתוצאה מהיעדר צוואה, או מעריכת צוואות שלא על ידי עורך-דין המיומן בניסוח תקין של צוואה, פעמים רבות מתעכב הליך חלוקת הרכוש, והתהליך יכול להימשך שנים ארוכות.
נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.
מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116