גביית קנסות חניה מחייב המצוי בהליך פשיטת רגל

הוכרזת כפושט רגל? ניתן בעניינך צו כינוס? כדאי שתדע, כי אינך מוגן לחלוטין מפני גביית חובות!

סעיף 69 לפקודת פשיטת הרגל מונה סוגי חובות אשר יהיו "מוגנים" מפני צו הפטר, ויעמדו בתוקפם.

  • חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב המגיע למדינה בשל קנס;
  • חבות לפי פסק דין לחובתו בתובענת מזונות, להוציא מה שהורה בית המשפט במפורש לגבי החבות, במידה שהורה ובתנאים שהורה.

המאפיין את החובות הנ"ל הוא הערך הציבורי שלהם, אשר גרם למחוקק להחריג אותם מיתר חובותיו של חייב המצוי בהליך פשיטת רגל.

בנוסף, מונה סעיף 69 חוב נוסף המוגן מפני הליך פשיטת רגל:

  • חוב או חבות שנוצרו במרמה שפושט הרגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה כאמור.

שהרי מובן, כי לא יתאפשר מצב בו החוטא יוצא נשכר, ובית המשפט לא יתן לחייב אשר פעל באופן לא ישר ליצירת חוב, ליהנות מהגנת הליך פשיטת הרגל מפני אותו חוב.

ביום 17.4.12 פסק בית המשפט העליון (ע"א 5735/09 עיריית טבריה נ' סינואני), כי קנסות חניה אשר הטילה העירייה על החייב, נחשבים ל"חוב המגיע למדינה בשל קנס", וכי העירייה נחשבת כמדינה לעניין זה, שהרי היא פועלת בשם המדינה ועל פי הסמכה בחוק, והיא נחשבת לעתים קרובות כ"זרועו הארוכה של שלטון המרכזי".

על כן, קנסות חניה שהוטלו על החייב, אף אם הוטלו טרם מתן צו הכינוס, לא יבוטלו עקב מתן צו הפטר.

כמובן, אם הושג הסדר נושים, ובמסגרתו הסכימה העירייה להסדר בנוגע לחוב, ההסדר יחול עליו ולאחר שהחייב יעמוד בתנאי ההסדר, יינתן צו הפטר שיחול אף על החוב לעירייה.

אולם ענייננו במקרה בו לא הושגה הסכמת העירייה/המדינה להסדר החוב.

בעקבות האמור פסק דין סינואני (לעיל), סבורות עיריות רבות כי מאחר והחוב אינו בטל בשל צו הפטר, הרי שלטענתן, ניתן לפעול לשם גבייתו אף בעוד הליך פשיטת הרגל מתנהל!

אולם, טענה זו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין, ודינה להידחות, שכן, פסק הדין עליו מסתמכים אותם גורמים, ניתן לאחר מתן צו ההפטר, ולמעשה, לאחר סיום ההליך.

לאחר שמסתיים ההליך אמנם ניתן להמשיך ולגבות את אותם החובות אשר לא בוטלו על ידי הצו, אולם כל עוד מתנהל ההליך, כל הליכי הגבייה מעוכבים, ללא יוצא מהכלל.

כל עוד הליך פשיטת הרגל בעיצומו, הרי שכל הטעמים העומדים ביסודו של הליך זה מובילים למסקנה כי אין לנקוט בהליכי גבייה כלשהם כנגד החייב. נבהיר זאת במספר טעמים.

האחד, נוגע לאופן בו מתנהל הליך פשיטת הרגל, ולחובות המוטלות במסגרתו על החייב. בין היתר, על החייב לשלם מידי חודש בחודשו סכום כסף אשר מוטל עליו ע"י בית המשפט, ואשר מצטבר בקופת הכינוס עד לסיום ההליך, אז מתחלק בין הנושים באופן יחסי.

בנוסף, על החייב להגיש לכונס הרשמי ו/או המנהל המיוחד דו"ח בו הוא מראה כי הינו מנהל את הכנסותיו והוצאותיו באופן מושכל אשר יימנע ממנו לשקוע בחובות נוספים, ושאר יאפשר לו להפריש את הסכום שהוטל עליו לטובת קופת הכינוס.

מובן, כי אם בתוך כך, יפעלו גורמים "מוגנים" לגביית חובותיהם, יפגע הדבר ביכולתו של החייב לעמוד התנאי הליך פשיטת הרגל, כיוון שחלק מהכנסותיו ו/או רכושו יועברו לטובת אותם הנושים.

מעבר לכך, יש לזכור כי למעשה, במשך הליך פשיטת הרגל, מצויים נכסיו של החייב בכינוס נכסים, והם "מוקנים" לכונס הרשמי או למנהל המיוחד / הנאמן, על מנת שיפעל למימושם ולתשלום החובות.

יוצא מכך, כי נכסים אלו אינם בבעלות החייב אלא "שייכים להליך הכינוס", ועל כן לא ניתן לגבות מהם את חובותיו האישיים של החייב!

(ראו לעניין זה פסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 5137/11 פלוני נ' עו"ד עודד הכהן)

להשלמת התמונה, נציין כי סעיף 22 (ד) (1) לפקודת פשיטת הרגל קובע כי:

"לא יעכב בית המשפט תובענה נגד פושט רגל אם הפטרו לא היה משמש בה הגנה".

לכאורה, משמעותה של קביעה זו היא כי כאשר מדובר בחובות מהסוג שהוזכר לעיל, ניתן לפעול כנגד חייב המצוי בפשיטת רגל. אולם, בית המשפט המחוזי בבאר שבע הבהיר, כי לא יעכב תובענה, ואילו הליכי גבייה פרטניים יעוכבו (ראו: פש"ר (ב"ש) 25703-02-11 מיכאל גורביץ נ' הכונס הרשמי).

עינינו הרואות, כי ככלל, בעוד הליך פשיטת הרגל בעיצומו, לא ניתן להפעיל הליכי גבייה כנגד החייב, בגין חובות שנוצרו טרם מתן צו הכינוס, אף אם צו ההפטר לא ישמש הגנה כנגדם.

בכל מקרה, מומלץ לחייב השוקל פנייה להליך פשיטת רגל, כי יהיה מלווה על ידי עורך דין הבקיא בתחום זה, אשר ייעץ לחייב בכל שלב משלבי ההליך, כיצד לשמור על זכויותיו ולהשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורו.

נכתב ונערך ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת - שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116