דיני מושבים

דיני מושבים

משרדנו הנו משרד מוביל המתמחה במכלול העניינים הנוגעים לאגודות שיתופיות ולמושבים. משרדנו מתמחה הן בייצוג אגודות שיתופיות, הן בייצוג וועדים מקומיים והן בייצוג חברי אגודות חקלאיות.

ייצוג אגודות שיתופיות וועדים מקומיים- משרדנו מעניק ליווי משפטי מקיף לאגודות שיתופיות ולוועדים מקומיים בנושאים הקשורים לפעילותם השוטפת, לרבות מתן ייעוץ משפטי וחוות דעת, שינויים מבניים וארגוניים, שינויי תקנון, הסדרת רישום במשבצת, עריכת הסכמים, גביית חובות האגודה מאת חבריה ומאת גופים אחרים ועוד.

ייצוג חברי אגודות חקלאיות – משרדינו מייצג חברי אגודות חקלאיות בענייני "בן ממשיך",ייצוג במכירת משקים, עבירות בנייה, ענייניירושה, עיזבונות, סכסוכי חבר מול אגודה, הפשרות קרקע, ייצוג אל מול מנהל מקרקעי ישראל, ייצוג מול ועדות מקומיות/'אזוריות לתכנון ובניה (שימוש חורג, בניה ללא היתר וכיו"ב), נחלות, פיצול חלקה בנחלו, הרחבות במושביםועוד.

מכירת/העברת זכויות במשק חקלאי – ייצוגם של מוכרים ורוכשים במכירת משק חקלאי,  ייצוגם של מוכרים ורוכשים בהליכים מקדמיים טרום ההתקשרות, איתור המשק, בדיקת כדאיות העסקה, הערכת גובה המיסוי, הזמנת חוות דעת שמאית.

משרדנו הינו בעל מומחיות ייחודית וניסיון רב בתחום, ועוסק בהקשר זה הן בייעוץ והן בייצוג בבתי המשפט. המשרד מנהל הליכים רבים בבתי המשפט בערכאות השונות, בבוררויות, בועדות ערר, במנהלה להסדרים ובפני הרשם האגודות השיתופיות.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116