חדשות

ייצוג בעל נחלה במושב בשרון בתביעת דמי שימוש ע"י רשות מקרקעי ישראל

1/7/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעל זכויות במשק חקלאי במושב בשרון נתבע ע"י רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להפסקת שימוש חורג, הריסת מבנים ודמי שימוש בסך של כ- 820,000 ש"ח.

בעל הנחלה סבור כי תביעת רמ"י מבוססת על טענות לא נכונות לרבות כי המבנים בנויים בהיתר.

בעל הנחלה סבור עוד כי סמכות רמ"י לתבוע במקרה זה מוטלת בספק לאור היעדר חוזה משבצת תקף, היעדר דו"ח פיקוח מעודכן, תביעה המבוססת על החלטות הסותרות החלטות מועצת מקרקעי ישראל וכיו"ב.

בעל הנחלה סבור גם כי השומה הנה מנופחת, מוגזמת ואינה משקפת.

בעל הנחלה מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחיה שאבי-פישר ממשרד עורכי שין שרף אלקיים ושות'

התנגדות לביצוע שטר (שיקים) במסגרת סכסוך עסקי

18/6/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

שני אנשי עסקים בתחום החקלאות והנדל"ן הסתכסכו על רקע רכישת/מכירת חלק ממגרש במרכז הארץ.

במסגרת הסכסוך, ומתוך מטרה להפעיל לחץ פסול, הגיש אחד הצדדים לביצוע בהוצל"פ שיקים שהיו אצלו לביטחון בגין עסקה אחרת וישנה.

הנתבע הגיש התנגדות וטען, בין היתר, כי מלבד העובדה כי אינו חב דבר וחצי דבר לתובע (ההיפך הוא הנכון), התובע אינו רשאי להגיש לביצוע שיקים שנתנו לו לפני שנים רבות כביטחון לביצוע עסקה אחרת (שהסתיימה מזמן).

 

הנתבע מיוצג ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

ייצוג איש עסקים חקלאי בסכסוך מול קבלן בניה

2/6/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

חקלאי ואיש עסקים התקשר מול קבלן בהסכם לבניית מבנה אחסון בשטח מסחרי במרכז הארץ.

בין הצדדים נכרת בהמשך הסכם נוסף לאספקת מכולות

בין הצדדים נוצר סכסוך אשר התגלגל לפתחו של בית המשפט בנוגע לביצוע ההסכמים כמו גם לנזקים שנגרמו לאיש העסקים כתוצאה מאיחור ניכר בסיום הבניה והעברת החזקה.

עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות' מייצג את החקלאי בהליכים המשפטיים.

 

ערעור מנהלי כנגד החלטת ועדת ערר למחיקת תביעה לפיצויים לפי סעיף 197

2/5/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעל מקרקעין בירושלים, אשר אושרה תוכנית פוגעת במקרקעין השייכים לו, הגיש לועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים תביעה לפיצויים – בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

עם דחיית התביעה ע"י הועדה המקומית, הגיש בעל המקרקעין ערר לועדת הערר לתכנון ובניה מחוז ירושלים.

במקביל לערר אשר התנהל בפני ועדת הערר, מנהל בעל המקרקעין תובענה לקביעת פיצויי הפקעה בבית המשפט המחוזי בירושלים.

הצדדים ניהלו מו"מ והגיעו להסכמות כוללות, בשני ההליכים, אשר הצריכו את אישור המוסדות המוסמכים מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, ובין הצדדים נחתם הסכם עם תנאי מתלה.

בינתיים, ועדת הערר הורתה על מחיקת הערר שבפניה בהתאם להסכם הנ"ל.

בסופו של יום, הסכם הפשרה לא נכנס לתוקף (לא נתקבל אישור המוסדות הרלוונטיים).

בעל המקרקעין הגיש ערעור מנהלי כנגד החלטת ועדת הערר למחיקת הערר חרף העובדה שהסכם הפשרה לא נכנס לתוקף.

בעל המקרקעין מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עו"ד שרף אלקיים ושות'

בית המשפט דחה תביעה לביטול מכירת נחלה ולחילופין לפיצול

27/3/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

אדם רכש נחלה באזור המרכז כאשר סוכם בין הצדדים, וכך נרשם בהסכם המכר, כי אימו של מוכר הנחלה תוכל להמשיך ולהתגורר בביתה כל חייה, ולאחר מותה תהא רשאית האחות להמשיך ולהתגורר בבית המגורים בתמורה לדמי שכירות ראויים.

עם סיומה של עסקת מכירת נחלה במושב במרכז, הגישה אחותו של מוכר הנחלה תובענה לביטול העסקה, ולחילופין לפיצול הנחלה כך שחלק מהנחלה יעבור לרשות האחות, כאשר רוכש הנחלה יישא בעלויות הפיצול.

התובעת הסתמכה בתביעתה על הסכם שנחתם בינה, מצד אחד, בין מוכר הנחלה, מצד שני, ובין האם המנוחה, מצד שלישי, לפיו בית המגורים יעבור לבעלותה הבלעדית.

רוכש הנחלה התנגד לתובענה, בין היתר בטענה כי ההסכם מעולם לא הובא לידיעתו, וכי הוא פעל בתום לב ובסבירות.

בית המשפט קבע בפסק הדין, כי התובענה לביטול העסקה ולחילופין לפיצול הנחלה תידחה.

בית המשפט קבע עוד, כי בהתאם לתנאי הסכם המכר, לתובעת תינתן הזכות להתגורר בבית המגורים כל חייה כאשר אחיה, מוכר הנחלה (שנתבע אף הוא), יישא במלוא עלות דמי השכירות הראויה.

בהתאם לפסק הדין, לתובעת לא תהינה זכויות קנייניות, וכי זכות המגורים אינה ברת הורשה או העברה.

הנתבע יוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עו"ד שרף אלקיים ושות'

התנגדות לביצוע שטר אשר ניתן כביטחון

10/2/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

שני אנשי עסקים בתחום החקלאות העניקו שירותים אחד לשני.

במסגרת היחסים העסקיים, הוחלפו בין הצדדים שיקים לביטחון.

לאחר מספר שנים התגלע סכסוך בין אנשי העסקים, ואחד מאנשי העסקים הגיש שיק ביטחון לביצוע בהוצל"פ.

שיק הביטחון ניתן בגין אספקת סחורה מלפני זמן רב, ואולם הוא הוגש לביצוע ע"י תובע בגין טענה לחוב נוכחי.

הנתבע טוען, בין היתר, כי מכרטסת מהנהלת החשבונות עולה כי התובע הוא שחב לנתבע כספים, ויתר על כן, לא ניתן לממש שיק אשר ניתן כביטחון לעסקה שהסתיימה לפני זמן רב ולשביעות רצון הצדדים.

הנתבע מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

 

 

צו הפטר מותנה לחייב ע"י בית המשפט המחוזי בלוד

7/2/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בעלים של חברה להובלת קונטיינרים וקווי חלוקה, בתחילת שנות ה-30 לחייו, נקלע לחובות אישיים בסך העולה על 1,000,000 ש"ח

במאי 2017 פנה החייב באמצעות משרדנו בבקשה למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל.

בפברואר 2019 ניתן צו הפטר מותנה לחייב אשר ייהפך לחלוט עם הפקדת סך של 128,000 ש"ח

 

החייב יוצג ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'

ייצוג תושב בתביעת אגודה שיתופית חקלאית לחיוב במיסי ועד

6/2/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

אדם רכש בית מגורים במושב שיתופי במרכז הארץ, ועם הרכישה הוא פנה לאגודה להתקבל כחבר.

מסיבות שונות רוכש בית המגורים לא התקבל כחבר אגודה (ולמעשה מועמדותו לא הובאה בפני האסיפה הכללית של האגודה).

כעבור מספר שנים, פנתה האגודה לרוכש בית המגורים ודרשה ממנו לשלם רטרואקטיבית מיסי ועד, ואף הגישה תביעה בעניין.

לטענת הנתבע, הוא אינו חב במיסי ועד, בין היתר, מאחר והתביעה התיישנה, וכן מאחר והאגודה נעדרת סמכות לדרוש מיסי ועד מתושב שאינו חבר אגודה.

הנתבע מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

צו מניעה זמני לפי סעיף 10 א לחוק שיקים ללא כיסוי

21/1/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

במסגרת סכסוך בין אנשי עסקים, הגיש אחד הצדדים לסכסוך מספר רב של שיקים לפירעון, כאשר השיקים הנ"ל ניתנו כביטחון במסגרת עסקת רכישת משק חקלאי עוד בשנת 2014, ואותו הצד קיבל לידיו את מלוא סכומי השיקים עוד בשנת 2015.

מעבר לסכסוך בין שני אנשי העסקים, הוגבל חשבון הבנק של איש העסקים.

איש העסקים הגיש בקשה לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי וכן בקשה לצו מניעה זמני, ובו טען, בין היתר, כי קיימים מצבים שבהם אי התחשבות ביחסים של בעל החשבון עם צדדים שלישיים עלולה להביא לתוצאה לא צודקת, ועל כן הדבר מהווה אירוע חריג הגורם לביטול הבאת שיק במניין השיקים שבוטלו בשל חוסר כיסוי.

לאיש העסקים היו טענות נוספות כנגד הבנק לרבות העובדה שהוא הפקיד כספים בחשבון עם ידיעתו על הפקדת השיקים וכו'

 

איש העסקים מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף אלקיים ושות'

בית המשפט אישר לצרף נתבעת לתובענה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות

1/1/2019   |   מאת:   |   חדשות  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

תביעה לקביעת פיצויי הפקעה הוגשה בדצמבר 2015 לבית המשפט המחוזי בירושלים בגין הפקעת מקרקעין משנת 1998 באזור כפר ליפתא / רוממה.

התביעה הוגשה בהתאם להלכת ארידור (דנ"א 1595/06) אשר קבעה, מחד, כי התיישנות בתביעת הפקעה תהא 7 שנים, ומנגד, בית המשפט העליון קבע תקופה בת 3 שנים, עד ליום 21.3.2016, להגשת תביעות עבור הפקעות ישנות.

התובענה הוגשה במקור כנגד עיריית ירושלים.

משרדו החל לייצג את בעל הזכויות המופקעות בדצמבר 2017, ועם קבלת התיק הגיש משרדנו בקשה לתיקון תביעה לרבות הוספת נתבעת – הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים.

הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים התנגדה לצירוף בין היתר, בטענת התיישנות, והגישה בקשה לסילוק התובענה על הסף.

ביום 2.12.2018 התיר בית המשפט המחוזי בירושלים את צירוף הנתבעת הנוספת ודחה את הבקשה לסילוק על הסף.

בעל הזכויות המופקעות מיוצג ע"י עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עו"ד שרף אלקיים ושות'

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116