דיני מושבים

מתעניינים ברכישת בית בהרחבה קהילתית? דעו מה צפוי לכם

5/9/2012   |   מאת: עו"ד רגב אלקיים   |   דיני מושבים  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

רכישת בית צמוד קרקע בהרחבה של ישוב קהילתי (מושבים/קיבוצים) הנה הגשמת חלום עבור זוגות רבים הרוצים לשפר את איכות חייהם ולעבור להתגורר בבית גדול עם גינה, עצים, שקט ונוף פסטוראלי, ומעוניינים לגדל את ילדיהם באווירה כפרית.

המעבר ממגורים בעיר למגורים בהרחבה הקהילתית מלווה בקשיים רבים ובחוסר מידע בסיסי באשר לצפוי בפניהם.  

במאמר זה נפרוש בפניכם, בתמצית, את המידע הבסיסי ואת הביורוקרטיה אותה תעברו טרם כניסתכם ל- 'בית החלומות'.

 

מבוא – החלטה 1180 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל

החלטה 1180 (מיום 10.5.09) באה בעקבות תלונות וטענות ביחס להתנהלות המינהל והאגודות בכל הנוגע לביצוע ההרחבות בישובים החקלאיים, ובייחוד בעניין פיתוח התשתיות, והכספים המשולמים לגורמים השונים בגין דמי פיתוח תשתיות.

המנהל הגיע למסקנה כי יש להגביל את כוחן של האגודות ואת פעולות השיווק שננקטו על ידן ו/או ע"י גופים מטעמן, וזאת על מנת שהמועמדים לקבלה להרחבה הקהילתית  לא ייפגעו ובכדי שהאגודות לא תתעשרנה על חשבון קרקעות המדינה.

החלטה זו קובעת שינויים בכל הנוגע לבנייה למגורים בישובים חקלאיים (מושבים, קיבוצים וכו')

כך לדוגמא, סעיף 4.8 להחלטה קובע, כי האגודה והמומלץ (להלן: "המועמד") יעבירו למינהל את החוזה שנערך ביניהם ואת העתק הדיווח לרשויות המס, וזאת על מנת שהמינהל יבדוק כי בחוזה אין תנאים שונים מתנאי ההחלטה, וכי לא נגבו כספים במסגרת החוזה מעבר לעלויות פיתוח התשתיות אשר אושרו ע"י המנהל.

כך לדוגמא, סעיף 9.1.2 להחלטה קובע, כי שיעור הבניה המרוכזת לא יעלה על-50% מכלל המגרשים אשר מיועדים לשיווק ע"י האגודה ביישוב חקלאי.

החלטה 1180 מעבירה סמכויות וכוח מהאגודות השיתופיות אל המינהל, ואל המועצות האזוריות.

החלטה זו מבקשת, אמנם, לשים קץ למחדלים שהיו ביחס להרחבות, ואולם, אגודות היישובים מצאו פתרונות יצירתיים בכדי להמשיך ולהתעשר על חשבון המועמדים.

כך לדוגמא, האגודה מחייבת את המועמדים לחתום על טופס בו הם מוותרים על זכותם לבניה עצמית וכי הם "מבקשים" מהאגודה/היזם, כי ביתם יבנה במסגרת הבניה המרוכזת.

 

מערכת השיווק של המגרשים בהרחבות

המפגש הראשון של המועמד הוא מול מערכת השיווק של הישוב הקהילתי אשר מציגה בפני המועמד את הפרויקט, את היישוב, את תנאי הקבלה, ומטרתה, כמובן, למכור לו את הבית במקסימום רווח.

מערכת השיווק של הישוב הקהילתי מופעלת על ידי יזם אשר מתמחה בשיווק הרחבות קהילתיות ובביצוע עבודות פיתוח תשתיות ציבוריות (כגון: ביוב, כבישים, מדרכות וכיו"ב).

היזם בונה את הבתים בבניה מרוכזת של המשתכנים/מועמדים, גובה כספים מהמועמדים בגין עבודות הפיתוח והוא משמש כאיש הקשר של המועמדים אל מול הישוב הקהילתי.

ראוי לציין, כי ליזם קיים אינטרס ברור לשיווק מגרשים לבניה מרוכזת, משום שכך נתח  הרווחים שלו גבוה משמעותית, ועל כן היזם נוקט בדרכים כוחניות (ולעיתים בלתי חוקיות) בכדי לאכוף על המועמד לרכוש מגרשים בבניה מרוכזת ולא בבניה עצמית.

ועדת הקבלה

קבלה ליישוב קהילתי מותנית ב 'וועדת קבלה' אותה על המועמדים לעבור.

רבים מהישובים הקהילתיים שולחים את המועמדים למכון בדיקה חיצוני (כדוגמת פיל"ת) אשר בודק את הכישורים החברתיים של המועמדים, ובמקרים אחרים המועמדים עוברים אף בדיקה גרפולוגית.

ועדת הקבלה מקבלת לידיה את התוצאות (היא אינה מעבירה אותם בד"כ לידי המועמדים), מראיינת את המועמדים, ולאחר מכן מתקבלת החלטה ביחס להתאמה שלהם לחיים בישוב הקהילתי.

 

בניה עצמית או בניה מרוכזת?

על פי החלטה 1180 המועמד יכול לבחור בין מגרש לבניה עצמית ובין מגרש לבניה מרוכזת.

מגרש לבניה עצמית הינו מגרש הנמכר למועמד על ידי המנהל כנגד תשלום דמי היוון, עליו בונה המועמד את ביתו באופן עצמאי. המועמד משלם דמי פיתוח תשתיות ציבוריות בלבד.

מגרש ל"בנייה מרוכזת" הינו מגרש הנמכר למועמד על ידי המנהל כנגד תשלום דמי היוון, כאשר בנית "בית החלומות" מבוצעת באמצעות קבלן שנקבע ע"י האגודה, ובדגם שבחר המועמד מתוך מספר דגמים (בדרך כלל 6 דגמים) שהוצגו בפניו ושאושרו ע"י המנהל. המועמד משלם דמי פיתוח תשתיות ציבוריות ואת התמורה בגין בניית הבית.

החלטה 1180 קובעת כי שיעור הבניה המרוכזת לא יעלה על-50% מכלל המגרשים אשר מיועדים לשיווק ע"י האגודה ביישוב חקלאי, ואולם, אם שווקו כל המגרשים שאושרו לבניה מרוכזת ונותרו רק מגרשים לבניה עצמית, המינהל רשאי לאפשר לאגודה להגדיל את שיעור הבניה המרוכזת עד כדי 80% מכלל המגרשים.

 

הסכומים שניתן לגבות מהמועמדים

החלטה 1180 קובעת אילו סכומים רשאי היזם לגבות מהמועמדים.

בנייהעצמית – ניתן לגבות מהמועמדים תשלומים עבור ביצוע תשתיות ציבוריות בלבד ואת הסכום שאושר מראש על ידי המינהל.

מעבר לסכום הנ"ל היזם אינו רשאי לגבות מהמועמדים סכום נוסף, אלא אם אושר בכתב ומראש על ידי המינהל.

בניה מרוכזת – המינהל מאשר, מראש, הן את הדגמים של הבתים אשר ישווקו ע"י היזם והן את הסכום שהיזם רשאי לגבות בגינם.

המנהל מאשר, מראש, גם את הסכום שהיזם רשאי לגבות מהמועמדים בגין שינויים ותוספות.

 

מגורים זמניים

מתחילת ההליך ועד כניסת המועמד לבית המגורים עוברות, בדרך כלל, מספר שנים.

המועמד נאלץ בינתיים לשכור מבנה ביישוב, כאשר בדרך כלל המועמד שוכר קרוון או יחידת מגורים של אחד התושבים.

 

התנהלות בעייתית של היזם

בניה עצמית מול בניה מרוכזת – על פי החלטה 1180, על היזם לשווק מגרשים לבניה עצמית ולבניה מרוכזת ביחס שווה (50% – 50%).

כאמור לעיל, היזם "מחייב" את המועמד לרכוש מגרש בבניה מרוכזת, משום שבכך הרווח שלו גבוה באופן ניכר.

מועמד שמנסה לממש את זכותו ולרכוש מגרש לבניה עצמית, מוצא עצמו בעימות מול היזם ומול האגודה.

לעיתים קרובות היזם מבאיש את ריחו של המועמד בעיני יתר המועמדים (שכניו לעתיד), ולעתים היזם אף מראה למועמד את "הדרך החוצה" באמצעות הערמת מכשולים בדרכו, דחיית בקשותיו והימנעות מהיענות לפניותיו.

גביית כספים בניגוד לדין – על פי החלטה 1180, היזם מנוע מלגבות כספים מעבר למה שנקבע בדין ומעבר לסכומים שאושרו לו ע"י המנהל.

במקרים רבים, היזם גובה מהמועמדים סכומים הנאמדים בעשרות ומאות אלפי שקלים כאשר הדבר מנוגד בתכלית לדין ולהחלטות המנהל.

היזם "מתרץ" את הגביה האסורה כסכומים הנדרשים לפיתוח המגרש של המועמד ו/או שירותים נוספים שאינם כלולים בסל ההנחיות של המנהל .

 

פניית המועמדים למנהל לשמירה על זכויותיהם

חלק מהמועמדים אינם מרימים ידיים מההתנהלות הלא חוקית של היזם, ופונים למנהל בדרישה שזכויותיהם יישמרו.

המנהל עורך בירור עם המועמד ועם נציגי היישוב הקהילתי ולעיתים נציגים מהיישוב הקהילתי משכנעים את המינהל כי לא היו דברים מעולם, וכי עסקינן במועמדים 'ממורמרים' ו/או 'בכיינים', וטענות המועמדים נדחות.

ואולם, בחלק מהמקרים, המועמדים מוכיחים בפני המנהל פעולות המנוגדות לדין ובעיקר גביית כספים אסורה מצדו של היזם, והמינהל רשאי לפעול כנגד הישובים וליתן להם הוראות שונות (כדוגמת תיקון תנאי החוזה) ו/או לעכב את המשך ביצוע ההרחבה עד לתיקון הפגם, ובמקרים מסוימים המנהל רשאי אף לשווק את המגרש במכרז פומבי.

המנהל מפרסם באתרו (הודעות הדוברת) מידע ביחס להקפאות של הרחבות, מידע בנוגע לפגמים שנפלו בהתנהלות היישובים הקהילתיים, וכן פעולות שנעשו בניגוד להוראות החלטה 1180.

סוף דבר

המעבר של המועמדים להתגורר בהרחבות של ישובים קהילתיים אינו קל ולעיתים מלווה במפחי נפש.

על המועמדים לברר היטב את זכויותיהם טרם הכניסה לתהליך, ורצוי כי יפגשו עם אנשי היישוב (ולא רק עם היזם) בכדי לקבל מידע נכון באשר לזכויותיהם וחובותיהם.

חשוב להדגיש, כי לפני שאתם מקבלים החלטה חשובה כמעבר להתגורר בהרחבה של יישוב קהילתי, כדאי שתתייעצו עם עורך דין הבקיא בתחום, על מנת שיאיר את עיניכם ליתרונות בצד החסרונות שבצעד זה, ובכדי שילווה אתכם לאורך התהליך. 

 

 נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

 

 מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

מגבלות אגודה שיתופית לשינוי התקנון

15/8/2012   |   מאת: עו"ד רגב אלקיים   |   דיני מושבים, דיני קיבוצים  |   2 Comments
פתח בחלון חדש »

 תקנון אגודה שיתופית הנו חוזה בין האגודה לבין כל חבר בה, ובין החברים לבין עצמם.

תקנון אגודה שיתופית שואב כוחו הן מפקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו על-פיה, והן מההסכמות שבין חברי האגודה כפי שבאו לידי ביטוי בתקנון.

התקנון הוא מסמך היסוד של האגודה, אשר בו נקבעו הכוחות והסמכויות של האורגנים השונים שלה, והוא מהווה חלק מהמשפט החוקתי של האגודה.

השילוב בין האלמנט החוזי של תקנון האגודה, ובין האלמנט המשפטי חוקתי שבו, מוביל לכך ששינוי התקנון אמור לבטא את רצונם של חברי האגודה, ועליו להתבצע בהליך הקבוע בדין.

סעיף 7 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) תשל"ו – 1976 קובע את הדרך לתיקון תקנון האגודה.

על פי נוסח הסעיף, אגודה רשאית לתקן את התקנון, והדבר יתאפשר בהתאם להחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית לפי התנאים המנויים בסעיף 7(ב) לתקנות.

תוקפו של תיקון בתקנון האגודה מותנה באישורו ורישומו על-ידי רשם האגודות השיתופיות, ותוקף התיקון יהיה מיום הרישום ע"י רשם האגודות.

ראו: סעיף 12 לפקודת האגודות השיתופיות ותקנה 8 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד).

תיקון תקנון אגודה שיתופית מחויב לעמוד בדרישות מהותיות של עקרונות דין כלליים.

כך למשל, לא ניתן לעגן בתקנון הוראה העומדת בניגוד לחוק קיים, למוסר, או לתקנת הציבור.

ראו: פרופ' סמדר אוטולנגי, אגודות שיתופיות דין ונוהל, תל אביב 1995, עמ' 255; סעיפים 30 ו-61 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; ע"א 127/62 "יחד" קואופרטיב עובדי ומובילי בשר בחיפה בע"מ נ' שימנסקי, פ"ד טז(4) 2341.

כך למשל, על תיקון תקנון אגודה שיתופית לעמוד בדרישת תום-הלב {אוטולנגי עמ' 256-257}

זאת ועוד, אין בכוחו של תקנון האגודה השיתופית לפגוע בזכויות היסוד של חברי האגודה אלא במגבלות המוכרות לעניין זה, והגם שבסמכותה של האסיפה הכללית לשנות את הוראות תקנון האגודה, סמכות זו מוגבלת לשינויים שאינם משנים את בסיס ההסכמה עליה בנויה האגודה.

ראו: ע"א 239/92 "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' משיח, פ"ד מח(2) 66, וכן, פרופ' סמדר אוטולנגי, אגודות שיתופיות דין ונוהל, תל אביב 1995, עמ' 259-258 ועמ' 314.

יפים לעניין זה דברי כבוד השופט אהרון ברק (בתוארו דאז) בע"א 524/88 פרי העמק אגודה חקלאית בע"מ נ' שדה יעקב מושב עובדים בע"מ, פ"ד מה(4) 527:

"אמת הדבר, לאגודה הסמכות לשנות את תקנונה, אך סמכות זו אינה בלתי מוגבלת. בנוסף להגבלות הרגילות, לפיהן השינוי צריך להיות בתום-לב ולמען האגודה ואסור לו שיעשוק את המיעוט, קיימת הגבלה כללית, לפיה אין לכלול בו עניינים המשנים בצורה מהותית את בסיס ההסכמה עליה בנויה החברות באגודה השיתופית. … אכן, זהו עיקרון כללי של דמוקרטיה ושלטון רוב בתאגידים, לפיו קיימות מגבלות על כוחו של הרוב. לעתים מעוגן עיקרון זה בהוראה חקוקה … לעתים אין עיגון לעיקרון זה בהוראה חקוקה, והוא נובע מעקרונות כלליים (כפי שהדבר בעמותות ואגודות שיתופיות)… בהיעדר הוראה מפורשת, אין הרוב מוסמך להביא לשינוי בסיסי, המשנה את יסוד ההבנה שבין הצדדים לתקנון, ונדרשת הסכמת כל החברים כולם"

 לסיום, אגודה שיתופית רשאית לשנות את תקנונה בהתאם להוראות סעיף 7 לתקנות האגודות השיתופיות, ואולם, סמכותה מוגבלת ע"פ דין, כאשר ההגבלה נועדה לשמור על  זכויות היסוד של חברי האגודה.

 נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

האם בת זוג שאינה רשומה באגודה החקלאית תירש את המשק החקלאי?

18/7/2012   |   מאת: עו"ד רגב אלקיים   |   דיני מושבים  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

המקור המשפטי בשאלת עבירות זכויות ברי הרשות במשקים באגודה החקלאית, הינו הסכם המשבצת, אשר קובע את גדרה ואת גבולותיה של זכות בר הרשות.
קיימים שני סוגים של הסכמים שמהם יונקים בעלי הזכויות במשקים החקלאיים את זכויותיהם, ובהם נקבעו כללים באשר להעברת הזכויות במשק ובאשר להורשת המשק החקלאי.   
א.   ההסכם המשולש – חוזה שכירות (משבצת תלת צדדי) אשר נחתם בין המינהל בהיותו "המשכיר", לבין הסוכנות היהודית בהיותה "המיישבת", לבין מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, שמכונה בהסכם "האגודה".
ב.   ההסכם הדו צדדי – חוזה שכירות (משבצת דו צדדי) אשר נחתם בין המינהל בהיותו "המשכיר", לבין מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, אשר מכונה בהסכם "האגודה".
 
סעיף 20 ה (1) להסכם המשולש קובע כי:
במקרה של פטירת חבר אגודה או מתיישב ביישוב תחולנה ההוראות הבאות בדבר מסירת זכויות השימוש בנחלה ו/או במשק העזר שבשימושו. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה, כי אין כאמור בסעיף זה לשנות את מהות זכויותיו של חבר האגודה כזכויות בר-רשות בלבד שאינן חלק מעיזבונו ואין באמור בסעיף זה כדי לשנות את מעמדו של חבר האגודה על-פי חוזה זה כבר-רשות לכל דבר ועניין:
(1)    במקרה של פטירת חבר אגודה או מתיישב ביישוב יועברו כל זכויותיו בנחלה לבן/בת הזוג שנותר בחיים. באין בן/בת זוג לחבר האגודה או מתיישב ביישוב שנפטר יועברו כל זכויותיו בנחלה לבן ממשיך שנקבע על ידי ההורים ושאושר על ידי המיישבת…
 
סעיף 19 ג' (1) להסכם הדו צדדי קובע כי:
במקרה פטירתו של חבר האגודה תחולנה ההוראות הבאות בדבר מסירת זכויות השימוש במשק שבשימושו המהווה נחלה. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה, כי אין באמור בסעיף זה לשנות את מהות זכויותיו של חבר האגודה כזכויות בר רשות בלבד שאינן חלק מעיזבונו ואין בהן כדי לשנות את מעמדו של חבר האגודה על פי חוזה זה כבר רשות לכל דבר ועניין:
(1) נפטר אחד מיחידי בני הזוג שהינם חברי אגודה המחזיקים במשק (להלן – המנוח) והניח אחריו בן זוג – תעבורנה כל זכויות השימוש שלו במשק לבן הזוג בלבד, וזאת אפילו הניח ילדים ביחד עם בן הזוג.
 
היינו, קיים שוני מהותי בין נוסח הסעיף בהסכם המשולש ובין נוסח הסעיף בהסכם הדו צדדי, שכן, על פי לשון הסעיף בחוזה הדו צדדי, כאשר נפטר אחד מבני הזוג, הזכויותבנחלה עוברות במלואן לבן הזוג שנותר בחיים, ובלבד ובן הזוג הנו חבר אגודה !!!
מכלל ההן לומדים על הלאו: ככל ובת הזוג אינה רשומה כבעלת הזכויות בנחלה (בצוותא עם בעלה המנוח) ולמצער, ככל ובת הזוג אינה רשומה כחברת אגודה במושב החתום על הסכם דו צדדי, הרי שעל פי נוסח הסעיף, בת הזוג אינה זכאית לרשת את בעלה המנוח, והנחלה תעבור ליורשים בהתאם להוראות המנהל.
{יצוין בהערת אגב, כי במרבית המקרים, המשק נרשם על שם הבעל, ולא על שם האשה, ועל כן המאמר דנן מתייחס למצב זה, אולם ישנם גם מקרים הפוכים, ובכל מקרה, דינם שווה}.
יחד עם זאת, המחוקק קבע, כי בת זוג של חבר אגודה תהיה לחברת אגודה  בהתקיים תנאים מסוימים, וזאת אף אם תקנון האגודה קובע אחרת.
וכך קובע סעיף 6א לפקודת האגודות השיתופיות, לעניין חברות של בן זוג בישוב שיתופי:
6א. (א)    חבר באגודה רשומה, שהרשם סיווג אותה כמושב עובדים או ככפר שיתופי (להלן – ישוב שיתופי), יהיה בן-זוגו לחבר באותה אגודה אם נתקיימו כל אלה:
(1)   בן הזוג הגיש לאגודה הודעה בטופס שנקבע בתקנות על רצונו להיות חבר באגודה;
(2)   בן הזוג כשיר לפי תקנות האגודה להיות חבר בה;
(3)   בני הזוג גרים דרך קבע בישוב השיתופי;
(4)   בני הזוג מחזיקים כדין במשק חקלאי בתחום הישוב השיתופי כבעלים, חוכרים או חוכרי-משנה, או כבני רשות של האגודה או של מוסד מיישב כמשמעותו בחוק המועמדים להתיישבות חקלאית, תשי"ג-1953.
(ב)   מי שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף קטן (א) יהיה, על אף האמור בתקנות האגודה, לחבר האגודה מעת הגשת ההודעה כאמור בפסקה (א)(1), ויחולו עליו הזכויות והחובות של חבר באגודה לפי פקודה זו ולפי תקנות האגודה.
(ג)   אין בהוראות סעיף זה לגרוע מהוראות תקנות האגודה בדבר פקיעת חברות בה, יציאת חבר או הוצאתו ממנה.
היינו, על פי תקנה 6א' לפקודה (אשר תוקנה בשנת 1988), ככל ובת הזוג עומדת בקריטריונים המצוינים בתקנה, אזי די בהודעה בכתב לאגודה על רצונה להיות חברת אגודה, ובת הזוג תהיה חברת אגודה מרגע מתן ההודעה.
ראוי לציין, כי המצב הנוהג עד לתיקון סעיף זה של הפקודה בשנת 1988 היה שלכל נחלה נקבע רק חבר אחד שהיה רשום כחבר האגודה .
תיקון הפקודה נעשה לאור הצורך במתן שוויון לנשים בכך שקבלתן לחברות תיעשה באופן אוטומטי.
לטעמי, ברוח התיקון הפקודה משנת 1988 יש לקרוא ולפרש את סעיף 19 ג (1) להסכם הדו צדדי לעניין העברת הזכויות במשק לבת הזוג, דהיינו יש להניח, כי הכוונה הייתה כי בת זוג תירש את בעלה אשר הנו חבר אגודה, בין אם בת הזוג רשומה כחברת אגודה ובין אם היא אינה רשומה כחברת אגודה, ובלבד והיא עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 6א' לפקודה.
בנוסף, סעיף 6א המוזכר לעיל, אינו קובע דבר לעניין המועד להגשת ההודעה לאגודה, ועל כן נראה כי לאחר פטירת בן הזוג הרשום כבעל הזכויות, כל שעל בן הזוג שנותר בחיים לעשות, הוא להגיש הודעה מתאימה לאגודה, וכך דבר לא יעמוד בדרכו להירשם כבעל הזכויות (בתנאי כמובן, שהוא עומד ביתר התנאים).
לסיכום, רבים הם המקרים בהם הבעל רשום כבעל הזכויות בנחלה, בעוד בת הזוג אינה רשומה כבעלת זכויות בנחלה.
בין המקרים בהם בת הזוג אינה רשומה כחברת אגודה ניתן לציין את המקרים הבאים:
  • בתקופת העלייה הגדולה בשנות החמישים והשישים, רבים מבעלי הזכויות במשקים רשמו את המשקים על שם הבעל בלבד, והדבר נבע בעיקר (אך לא רק) בשל מעמד האישה באותם ימים.
  • בנישואים שניים של בעל הנחלה, רבים המקרים בהם בת הזוג החדשה אינה רשומה כבעלת הזכויות.
  • במקרה של עולים מתימן שהגיעו לארץ כשהם נשואים לשתי נשים. 
  • במקרה שבת/בן הזוג לא נרשמו כבעלי זכויות משיקולי מס ו/או שיקולים כלכליים (כדוגמת המצאות אחד מבני הזוג בחובות) ו/או שיקולים אישיים אחרים.
נוכח האמור לעיל, ולאור חילוקי הדעות שעלולים להיווצר בתוך התא המשפחתי עם פטירת האב בעל הזכויות הרשום במשק, רצוי כי בני הזוג ישלימו את רישום בת הזוג כבעלת הזכויות במשק ובכך ימנעו סכסוכים עתידיים אשר יקרעו ויפצלו את משפחתם.
 
נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.
 

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

מינוי בן ממשיך אינו אפשרי במושב המוגדר ככפר שיתופי או כאגודה חקלאית

5/7/2012   |   מאת: עו"ד רגב אלקיים   |   בן ממשיך, דיני מושבים  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

מוסד הבן הממשיך הוא מוסד שהתפתח במשקים חקלאיים ומוגדר בסעיף 1 לתקנות האגודות השיתופיות תשל"ג – 1973 כ:

"בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים" – לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר;
סעיף 3א(ח) לתקנות האגודות השיתופיות קובע, כי:
"תקנה זו תחול על אגודה שסווגה על ידי הרשם כמושב עובדים זולת אם נקבעו בתקנון האגודה הוראות ותנאים אחרים בעניין קבלתו של בן ממשיך כחבר אגודה".
המעמד של "בן ממשיך" על הזכויות הנלוות לו הינו ייחודי לתקנות אלה, קיים אך ורק במושבי עובדים ואיננו קיים בשום מסגרת תחיקתית אחרת וביחס לאף צורה התיישבותית אחרת !!!
ראו לעניין זה: ע"א 6/86  גפטר נ' רזון פ"ד מב(4) 742, (להלן: "פסק דין גפטר") וכן: תמ"ש 27760/05 י.ש ואח'. נ' י.י ואח', מתוך: www.lawdata.co.il .
היינו, במושבים המוגדרים ככפר שיתופי או כאגודה חקלאית אין אפשרות למינוי בן ממשיך.
בית המשפט העליון הדגיש בפסק דין גפטר, כי אין בכוחו של מנהג מקובל או נוהג נפוץ במושבים אשר אינם מוגדרים מושב עובדים בכדי ליצור חלופה נוספת, של "בן ממשיך" מסוג שונה מזה שנקבע בתקנה 3א לתקנות האגודות השיתופיות.
ראוי לציין, כי במושבים רבים, גם כאלה אשר אינם מוגדרים כמושבי עובדים, נהוג למנות "בן ממשיך" לצורכי בניית בית נוסף בתוך המשק החקלאי, כאשר המינוי מהווה רישום פנימי בלבד ואינו מקנה לאותו הבן זכויות כלשהן, והבן, כמובן, אינו יורש את ההורים כבן ממשיך. 
במאמר מוסגר יצוין, כי תקנות האגודות השיתופיות תוקנו בשנת 1973, ועל כן, ככל והבן הממשיך מונה בכפר שיתופי טרם שנת 1973, בית המשפט כן רשאי להכיר בו כ'בן ממשיך' וזאת בהתאם לנסיבות המינוי.
לסיום, טרם מינוי הבן הממשיך, רצוי לפנות לעורך דין הבקיא בדיני אגודות שיתופיות אשר יפרוש בפניכם את האפשרויות העומדות בפניכם, לרבות אלטרנטיבות למינוי הבן הממשיך, וההחלטה שתקבל לבסוף תהיה ההחלטה הנכונה והמושכלת בנסיבות העניין.
 נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.
מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת

מונית לבן ממשיך? – בדוק סיום הליכי הרישום כל עוד הוריך בחיים

  |   מאת: עו"ד רגב אלקיים   |   בן ממשיך, דיני מושבים  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

הזכויות במשקים חקלאיים, ברבים מן המושבים מוסדרות, במסגרת של חוזה שכירות (משבצת תלת-צדדי) {להלן: "החוזה המשולש"}, כאשר הצדדים לחוזה הנם מנהל מקרקעי ישראל (הבעלים של המקרקעין), הסוכנות היהודית (הגוף המיישב מטעם המנהל) והאגודה החקלאית במושב.

החוזה המשולש מתחדש אחת לשלוש שנים ומסדיר את היחסים בין הצדדים לו, ובין היתר קובע, כי זכויות המתיישבים במשקים הנן זכויות "בר רשות" בלבד, ואינן זכויות בעלות או חכירה, וכי הזכויות במשקים יעברו "בירושה" למי מילדי המתיישבים אשר הם קבעו אותו עוד בחייהם.

אותו ילד שנקבע על ידי ההורים כאמור, זכה לכינוי הרשמי של המוסדות המיישבים "בן ממשיך".

לצורך מינוי 'הבן הממשיך', על ההורים (בעלי הזכויות במשק) והבן הממשיך המיועד, לפנות לאגודה החקלאית, ולבקש את מינוי 'הבן הממשיך'. לאחר קבלת אישור האגודה, בכתב (לרבות אישור האסיפה הכללית של האגודה), על בעלי הזכויות במשק והבן הממשיך לפנות לסוכנות היהודית בבקשה לקבל את אישורה, גם הוא בכתב, על מינוי הבן הממשיך.

מינוי הבן הממשיך מושלם ומקבל תוקף עם קבלת אישור מנהל מקרקעי ישראל על מינוי הבן הממשיך.

ראו: ע"א 1108/98 מדעי נ' מדעי, פ"ד נד(4), 385

ויודגש, ללא אישור כל הגופים המצוינים לעיל, ל"בן הממשיך" אין מעמד משפטי ואין לו זכויות של בן ממשיך, לרבות העובדה כי המשק לא יועבר אליו לאחר פטירת ההורים.

ברבים מן המקרים, הורים ממנים את בנם כ'בן ממשיך' ברישומי האגודה החקלאית, ההורים והבן מקבלים אישור , כי הבן מונה ל'בן ממשיך', ובזה תם מבחינתם הטיפול בנושא.

ואולם, אי השלמת המינוי בסוכנות היהודית ובמנהל מקרקעי ישראל כמוהו כאי מינוי כלל!!! והבן הממשיך לא יירש את המשק החקלאי ו/או את הזכויות באגודה (למעט במקרים חריגים ונדירים).

עולה מהאמור לעיל, כי במידה ומונית לבן ממשיך ע"י הוריך? עליך לוודא, כי המינוי הושלם הן באגודה, הן בסוכנות היהודית והן במנהל מקרקעי ישראל.

לסיום מאמר זה, בהליך מינוי בן ממשיך עלולים ליפול/להתעורר כשלים רבים כדוגמת: אי קבלת אישורים מכל הגופים הנזכרים לעיל, אי חתימת אחד ההורים על ההצהרות/מסמכי המינוי, פטירת אחד ההורים במהלך המינוי ועוד, ועל כן רצוי, כי הליך מינוי 'הבן הממשיך' ילווה ע"י עורך דין הבקיא באגודות שיתופיות ובדיני מושבים.

 

נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

 

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

כדאיות מכירת משק חקלאי

3/7/2012   |   מאת: עו"ד רגב אלקיים   |   דיני מושבים  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

בשנים האחרונות, שוויים של המשקים החקלאיים עלה באופן ניכר, ולעיתים שווי המשקים הוכפל ואף שילש את עצמו.

בעלי משקים חקלאיים ניצבים בפני דילמה האם למכור את המשק, לשאת בתשלומי המיסים הגבוהים הנובעים מכך ובחובות/התחייבויות המשק ולעבור להתגורר בעיר, או שמא להמשיך ולהחזיק במשק החקלאי ובבוא היום להורישו לילדיהם.

כיוון שמדובר בסכום גבוה ביותר, רבים מעדיפים להימנע מביצוע העסקה, ותחת זאת, לבצע את "הליך המכירה" באמצעות סוגי העברת זכויות אחרות, בהן שיעור נטל המס הינו נמוך באופן משמעותי, דוגמת העברת הזכויות בנחלה לבן משפחה "קרוב" או מינויו של "בן ממשיך", כאלטרנטיבות בהן שיעור המס הנו מופחת.

יחד עם זאת, רבים מבעלי המשקים מעוניינים לנצל את שוויים הגבוה של המשקים, למכור אותם ולהשתמש בכספי התמורה לצרכיהם השונים. במקרה כזה על בעלי המשקים להיות ערים לעלויות שיחולו עליהם בעסקת המכירה.

חוסר הידיעה של ההוראות השונות המתייחסות למכירת משק חקלאי עלול להפיל את המוכר למלכודות מס בלתי צפויות העלולות לפגום בכדאיות העסקה כולה.

בעת מכירת משק חקלאי, המוכר עשוי להיות מחויב, בין היתר, במיסים ו/או בתשלומים הבאים: דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל בגין הסכמתו להעברת הזכויות במשק, מס שבח מקרקעין, תשלום חובות עבר, לרבות למנהלה להסדרים, לאגודה החקלאית ולסוכנות היהודית.

 

דמי הסכמה

מחזיקי משקים חקלאיים, ככלל, הם חוכרים או ברי רשות, שזכויותיהם אינן מהוונות, אך בשונה מהמצב במגזר העירוני, מינהל מקרקעי ישראל מסרב לאפשר היוון הזכויות במשקים החקלאיים.

סירוב המינהל מתייחס הן לזכויות המגורים והן לזכויות החקלאיות (טרם החלטה 979 של מועצת המנהל, שכן נכון למועד זה החלטה 979 אינה מיושמת בפועל).

מאחר וזכויות בעלי המשקים החקלאיים אינן מהוונות, מתנה מינהל מקרקעי ישראל את הסכמתו להעברת הזכויות בתשלום דמי הסכמה בשיעור של כשליש מעליית ערכו של המשק החקלאי מעת רכישתן ע"י המוכר ועד למכירתן על ידו.

 

מס שבח

משק חקלאי נכנס להגדרת "זכות במקרקעין" בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, ולכן מכירתו חייבת במס שבח.

במכירת משק חקלאי, מס השבח מחושב על פי שני פרמטרים. הראשון, התמורה בגין בית המגורים הקיים במשק החקלאי, והשני, התמורה בגין יתרת סכום העסקה.

בגין הפרמטר הראשון, התמורה בגין בית המגורים הקיים במשק החקלאי – מוכר משק חקלאי יכול ליהנות מפטור ממס שבח במכירת בית המגורים בדומה למוכר דירה במגזר העירוני, זאת כמובן בכפוף לתנאי החוק.

חשוב לציין, כי בנחלות רבות קיימים שני בתי מגורים, ובמקרה כזה ניתן לקבל פטור ממס שבח גם על מכירת בית המגורים השני, אם דווח למס שבח על העברת בית זה לבן הממשיך.

בגין הפרמטר השני, התמורה בגין יתרת העסקה – מוכר המשק יחויב במס שבח בגין מכירת יתרת הזכויות של המשק החקלאי, בהתאם לשומה של שמאי מטעם המנהל.

 

מנהלה להסדרים חקלאיים (משקם)

חקלאים רבים (ואגודות חקלאיות רבות) צברו במהלך השנים חובות עצומים לגורמים שונים. ביום 4.3.1992 נחקק חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992, ובמקביל הקימה הממשלה את המנהלה להסדרים במגזר החקלאי, שעליה הוטל ליישם את החוק בפועל.

המנהלה הפעילה 'משקמים' – עורכי דין עם ניסיון במגזר החקלאי – שעליהם הוטל לקבוע את היקף החוב של חברי המושבים (לאחר שבחוק נקבעה מחיקה אוטומטית של 20%), את כושר ההחזר של החייבים ואת המחיקות שיקבלו בעלי המשקים, וכן את נכסי החייבים/בעלי המשקים שניתן לממש.

חלק ניכר מבעלי המשקים טרם שילמו את חובם (המופחת) בעקבות פסקי המשקם, ועל כן, טרם מכירת משק חקלאי, יש לוודא במנהלה להסדרים חקלאיים שהמשק נשוא העסקה אינו נושא חובות, ולחילופין, לברר מה גובה החובות העדכני.

 

הסדרת השימושים במשק או הריסת מבנים לא חוקיים

רבים מן המשקים החקלאיים בארץ מכילים מבנים/מחסנים שאינם בעלי היתר בניה ו/או נבנו בחריגות בניה.

אישור המנהל להעברת הזכויות במשק החקלאי יינתן רק לאחר הסדרת השימושים במשק או הריסת המבנים הלא חוקיים.

מכירת משק חקלאי מחייבת את בעל המשק להסדיר את כל השימושים במשק או להרוס את כל המבנים הלא חוקיים, דבר שמלבד ההשקעה הכספית בהריסת המבנים, עשוי לגרום לירידת ערך המשק מאחר ונגרעות מהמשק הכנסות גדולות.

יתר על כן, בעל המשק החקלאי חשוף לתביעת מנהל מקרקעי ישראל בגין דמי שימוש ראויים לשנים עברו בסכומים שעשויים להגיע למאות אלפי שקלים.

 

סיכום

מכירת משק חקלאי אינה עוד עסקת נדל"ן, דוגמת מכירת דירה, חנות, מגרש וכד', אלא המדובר בסוגיה בעלת מאפיינים ייחודיים והשלכות מיסוי שונות הגבוהות באופן ניכר מהמיסוי החל על עסקאות נדל"ן אחרות.

היקף תשלום המיסים במכירת משק חקלאי, עשוי להגיע עד כדי 40% – 50% מסכום התמורה!

ראוי לציין, כי חלק ניכר מההוצאות המיסים והתשלומים, ניתנים להיות מופחתים באופן ניכר, כאשר עו"ד המטפל בעסקה הינו בקיא בדיני אגודות שיתופיות, כך שתכנון מס נכון וחוקי מבעוד מועד ובעת עריכת הסכם המכירה, וכן ליווי נכון של העסקה, עשוי להקטין את תשלום המיסים עד כדי מחצית מסכום המס, מחד, והגדלת התמורה שתיוותר בידיו של המוכר בסופו של יום, מאידך.

 

נכתב ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זכויות הבניה במשקים חקלאיים – השלכות החלטה 979 של המנהל

2/7/2012   |   מאת: עו"ד רגב אלקיים   |   דיני מושבים  |   2 Comments
פתח בחלון חדש »

זכויות הבניה במשקים חקלאיים, עד להחלטה 979 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל, אפשרו בניה של שלוש יחידות דיור במשק חקלאי כאשר יחידות הדיור של בעל הזכויות במשק חקלאי (להלן: "החוכר") ושל הבן הממשיך לא עלו על 160 מ"ר כל אחת, באשר ליחידה השלישית (במידה ובמשק התגוררו שלושה דורות (והנכד הנו נשוי) ניתן אישור לבנות עד ל- 55 מ"ר בלבד.

החלטה 979 (המעודכנת), אשר אושרה בבית הדין הגבוה לצדק (בג"צ) ביום 9.6.2011 (בשינויים מינוריים), מעניקה לחוכר זכות חוזית בחלקת המגורים, והיא העמידה בפני החוכר את האפשרות לבחור מבין שלוש אופציות/אפשרויות שונות בדבר עיגון זכויותיו בחלקת המגורים, וכנגזרת מכך, בידי החוכר קיימות כעת אפשרויות שונות לניצול זכויות הבניה במגרש המגורים שבמשק החקלאי.

אופציה א'
לחוכר קיימת אופציה להצטרף להסדר (עיגון זכויות החוכר בחלקת המגורים), תוך שהוא מתחייב להסדיר מול המנהל את התשלומים והשימושים בתוך המשק החקלאי, ובכפוף לתשלום דמי חכירה בשיעור 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים במשק החקלאי.

החלטה 979 קובעת, כי לחוכר זכויות בניה בהיקף מרבי של 375 מ"ר בתמורה לתשלום דמי חכירה כאמור לעיל.

על החוכר לא תוטל מגבלה בעניין חלוקה פנימית של המבנים במסגרת זכויות הבנייה שיימסרו לו.

היינו, החוכר יהא רשאי לבנות בחלקת המגורים (חלקה א') במשק החקלאי מבנה אחד בגודל 375 מ"ר או מספר רב של מבנים למגורים, אשר שטחם הכולל לא יעלה על 375 מ"ר, וכל זאת מבלי לשלם למנהל כל תשלום נוסף.

חוכר שמבקש לרכוש זכויות בניה מעבר להיקף הבניה הבסיסי של 375 מ"ר, יוכל לעשות כן בכפוף לקיומה של תוכנית תקפה ובכפוף לתשלום למנהל דמי חכירה מהוונים בשיעור מלא בהתחשב בזכויות הבניה המבוקשים על ידו.

החלטה 979 ביטלה את ההגבלה ולפיה יחידה שלישית במשק חקלאי מותנית בכך שלחוכר יש נכד נשוי (הדרישה לרצף בין דורי). על פי החלטה 979, בניית יחידות דיור בחלקת המגורים תתאפשר לחוכר ולקרוביו (בן זוג, הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג, ילד מאומץ של אחד מבני הזוג, ידוע בציבור וכיו"ב).

החלטה 979 אף מאפשרת לחוכר לפצל מגרש מהמשק החקלאי (בתמורה לתשלום למנהל כ- 33% מערך המגרש המפוצל) ולמוכרו לצד שלישי, כאשר המגרש המפוצל יכלול זכויות בניה שלא יפחתו מ-160 מ"ר אשר ייגרעו ממכסת זכויות הבניה של המשק החקלאי שיוותר בידי החוכר.

אופציה ב'

לחוכר ניתנת אופציה נוספת וחלופית, והיא האפשרות לרכוש את מלוא הזכויות למגורים (הקיימות והעתידיות) בחלקת המגורים שבמשק החקלאי, וזאת תמורת תשלום דמי רכישה למנהל בשיעור של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים.

ערך הקרקע ייקבע על פי שומה פרטנית שתיערך לפי כללים שיקבע המנהל.

מתוך סכום דמי הרכישה שעל החוכר לשלם למנהל, החוכר יהא רשאי לקזז את דמי החכירה ששילם בסך 3.75% (אופציה א' לעיל) וכן את החלק היחסי של דמי ההסכמה ששולמו למנהל בגין העברת הזכויות בנחלה על שמו (ככל ושולמו). אולם, בכל מקרה, דמי הרכישה לא יפחתו מסך של 20% משווי הקרקע בחלקת המגורים.

חוכר שרכש את מלוא זכויות המגורים ע"פ אופציה ב', יהיה פטור מהתשלומים למנהל שחלים על חוכרים שבחרו באופציה א' כדוגמת: תשלום בגין תוספת בניה למגורים במשק החקלאי מעבר ל-375 מ"ר, אישור זכויות בניה למגורים ומימושן ופיצול יחידות דיור מחלקת המגורים.

אופציה ג'

אופציה נוספת של בעל הזכויות במשק החקלאי היא לשמור על זכויותיו בהתאם למצב הקודם (זכויות מסוג בר רשות), ובמקרה כזה, החלטה 979 לא תחול עליו.

סיכום

החלטה 979 נועדה לעגן, לחזק ולבסס את זכויות החוכרים החקלאיים במושבים, כך שגם אם ישונה ייעוד הקרקע שבה החוכר מתגורר, יוסיף החוכר להחזיק בחלקת המגורים, והוא לא יהיה מחויב להשיבו למנהל.

זכויות הבניה בחלקות המגורים מושפעות מגורמים שונים, ולבעל הזכויות במשק החקלאי עומדות אופציות שונות לעיגון זכויותיו בחלקת המגורים, וכנגזרת מכך, בידי החוכר קיימות כעת אפשרויות שונות לניצול זכויות הבניה במגרש המגורים שבמשק החקלאי.

טרם הצטרפות להסדר, רצוי להיוועץ עם עו"ד המתמחה באגודות שיתופיות אשר יפרוס בפניכם את היתרונות והחסרונות שבאפשרויות השונות, והוא ילווה אתכם לאורך ההליך עד לרישומכם כחוכרים וכבעלי זכויות רשומות בחלקת המגורים.

נכתב ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

מינוי בן ממשיך כהסכם למראית עין

1/7/2012   |   מאת: עו"ד רגב אלקיים   |   בן ממשיך, דיני מושבים  |   2 Comments
פתח בחלון חדש »

על פי הוראות מנהל מקרקעי ישראל, משק חקלאי יישמר בשלמותו בכדי למצות את הפוטנציאל המשקי שלו ובכדי למנוע את הפגיעה בכושר קיומו כמשק חקלאי המספק פרנסה למשפחה אחת.

ברוח מדיניות זו נחתמו חוזים בין המנהל ובין האגודות השיתופיות במושבים, הידועים כחוזה שכירות (משבצת דו צדדי), וחוזה שכירות (משבצת תלת צדדי).

תוצאת מדיניות זו היא, כי בניית בית שני במשק החקלאי לצד ביתם של בעלי הנחלה, תתאפשר רק במסגרת מינוי הבן/בת כ'בן ממשיך', ואישור המוסדות יינתן אך ורק לאחר מינוי הבן/בת כ'בן ממשיך'.

הגבלה זו אינה מותירה ברירות רבות בפני המתיישבים וילדיהם המעוניינים לבנות את ביתם בנחלה, והם נאלצים לפעול בערוץ המקובל של מינוי 'בן ממשיך', לשם קבלת היתרי בניה.

במקרה כזה, כוונת הצדדים אינה, בהכרח, מינוי בן ממשיך במטרה להוריש לבן הממשיך את המשק בבוא היום, אלא, במקרים רבים, מטרת ה"עסקה" היא לאפשר לאחד מהילדים לבנות את ביתו בסמוך לבית הוריו.

חשיבות ההבחנה בין מינוי 'בן ממשיך' כ'יורש' עתידי של הנחלה, ובין מינוי 'בן ממשיך' לצורכי בניית בית בתחומי המשק בלבד מתבטאת בסוגיית מסירת זכויות השימוש בנחלה לאחר פטירת ההורים בעלי הזכויות בנחלה (הורשת המשק החקלאי).

הורשת המשק החקלאי נקבעה בסעיף 20 (ה) (1) לחוזה השכירות (משבצת תלת צדדי):

"..במקרה של פטירת חבר אגודה או מתיישב בישוב יועברו 
כל זכויותיו בנחלה לבן/בת הזוג שנותר בחיים. באין בן/בת זוג לחבר האגודה או מתיישב ביישוב שנפטר יועברו כל זכויותיו בנחלה לבן ממשיך שנקבע על ידי ההורים ושאושר על ידי המיישבת".

הוראה דומה נקבעה בסעיף 19 ג (7) לחוזה השכירות (משבצת דו צדדי):

"על אף האמור בפסקות 2 עד 6 לעיל, ומבלי לפגוע באמור בפסקה 1 לעיל, אם נתנו עד לתאריך חתימתו של חוזה זה אישורים או התחייבות בכתב של הסוכנות כלפי חבר האגודה, בדבר מסירת זכויות השימוש במשק שלו לאחד מילדיו ששמו ננקב במפורש – תימסרנה הזכויות הנ"ל במשק, לאחר פטירתו של אותו חבר אגודה, בהתאם להתחייבות הסוכנות כלפיו"

היינו, על פי כללי המנהל, לאחר פטירת שני בעלי הזכויות בנחלה, עוברות זכויותיהם לידי הבן הממשיך שנקבע ע"י ההורים ואושר ע"י הסוכנות היהודית.

במלאת ימי ההורים, עולה השאלה המתבקשת, האם מינויו של ה'בן ממשיך' נועד, בין היתר, להורשת הנחלה אליו בבוא היום, או שמא,  ה'בן הממשיך' מונה אך ורק לצורכי בניית ביתו בתוך הנחלה בסמוך להוריו, שאז ניתן לומר, כי קיים חשש שאולי החוזה למינוי הבן הממשיך מהווה חוזה למראית עין.

מה הוא חוזה למראית עין?

חוזה למראית עין הנו חוזה שהצדדים מתחייבים בו על הסדר מסוים, בו בעת שכוונתם האמיתית שונה, וקיים חוסר התאמה בין התחייבויותיהם הפורמאליות בחוזה לבין כוונתם האמיתית.

למעשה, חוזה למראית עין מתיימר ליתן תוקף משפטי מחייב להתחייבויות הצדדים על פיו, אולם לתוקף זה נודעת משמעות חיצונית בלבד.

בין הצדדים ישנו הסדר אחר, שונה ונסתר המבטל את ההסדר הגלוי, ואליו הצדדים מחויבים.

 וכך הגדיר כבוד השופט ברק (כתוארו אז) את המונח 'חוזה למראית עין'.

"בחוזה למראית עין מסכימים ביניהם הצדדים, כלפי חוץ, על סדר משפטי מסוים, בעוד שכוונתם האמיתית שונה. נמצא כי מתקיימות בעניין זה שתי מערכות משפטיות. המערכת האחת, החיצונית והגלויה, הקובעת הסדר מסוים המסוכם על הצדדים, והמערכת השנייה, הפנימית והנסתרת, המבטלת בהסכמה הסדר זה או משנה אותו…"

ראו: ע"א 630/78 ביטון נ' מזרחי, פ"ד לג (2) 576.

חוזה למראית עין בעניין מינוי בן ממשיך נועד לאפשר לצדדים (בעל הנחלה והבן הממשיך) לעקוף את הוראות המינהל ולבנות בית נוסף בתוך הנחלה עבור הבן/הבת, וזאת, מאחר ועל פי הוראות המנהל, לא ניתן  לבנות בית בנחלה למי שאינו בן ממשיך.

היינו, בחוזה למראית עין, בעל הנחלה והבן הממשיך הסכימו ביניהם, כלפי חוץ, על היות הבן 'בן ממשיך', בעוד שכוונת הצדדים האמיתית הייתה שונה, ולפיה, לא יוענקו לבן הממשיך זכויות בן ממשיך, אלא הרשאה לבנות את בית בתוך הנחלה.

על חוזה שנכרת למראית עין חלה הוראת סעיף 13 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג – 1973 הקובעת: "חוזה שנכרת למראית עין בלבד – בטל…".

היינו, המערכת המשפטית החיצונית כפי שנלמדת מהחוזה היא שמתבטלת, אולם המערכת הפנימית, המבטאת את כוונתם האמיתית של הצדדים, עומדת בתוקפה ומחייבת את הצדדים.

 

האם ניתן לראות בחוזה מינוי בן ממשיך כחוזה למראית עין?

פסק דין מעניין בנושא זה ניתן ביום 30.1.2012 על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה בעמ"ש 31693-08-11 ש.ק. ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל ואח', מתוך www.nevo.co.il:

בפסק הדין, נדון מקרה בו מונתה 'בת ממשיכה' ע"י ההורים, ומינויה אושר ע"י האגודה, הסוכנות היהודית ומנהל מקרקעי ישראל, ואולם, בד בבד עם מינויה כ'בת ממשיכה', חתמה היא על תצהיר ולפיו מינויה כ'בת ממשיכה' נעשה לצורכי בניית בית שני בנחלה  בלבד.

בית המשפט דן במשמעותו של הסכם מינוי הבן הממשיך ובשאלת התוקף שיש לתת להסכם זה.

גישה אחת – ניתן לראות בהסכם מינוי ה'בן הממשיך' כהסכם למראית עין, ועל כן הנו בטל

כבוד השופטת יעל ולנר קבעה (בדעת מיעוט) כי העסקה שבין ההורים והבת למינויה כ'בת ממשיכה' נעשתה למראית עין והיא בטלה. ובלשון כבוד השופטת ולנר:

"דעתי היא כי ההסכם בין ממשיך, שנחתם על ידי המנוחה ביום 16.12.02 בגדרו מינתה המנוחה את המשיבים ל'בנים ממשיכים', נעשה למראית עין בלבד במטרה לאפשר להם לעקוף את הוראות המינהל ולבנות את ביתם על חלק ממגרש 87. על פי הוראות אלה, לא ניתן היה בזמנו, למי שאינו בן ממשיך, לבנות בית בנחלה (ראו סעיף 2 להחלטה 479 של המינהל וכן ראו בהקשר זה עדותו של נציג הסוכנות מר אהרון דוברין , אשר ציין כי לו ידע על קיום הצוואה ו/או על התצהיר ת/1, לא היה מאשר את העברת הזכויות למשיבים כבנים ממשיכים)".

ובהמשך:

"כך בענייננו – המנוחה והמשיבים הסכימו ביניהם, כלפי חוץ, על היות המשיבים 'בנים ממשיכים', בעוד שכוונתם האמיתית הייתה שונה, ולפיה, לא יוענקו למשיבים זכויות בן ממשיך, אלא הרשאה לבנות את ביתם בחלק ממגרש 87 בלבד. למעשה, כפי שנראה להלן, המערכת ההסכמית הפנימית ביניהם, היינו הצוואה והתצהיר ת/1, רוקנה מכל תוכן וביטלה את המערכת החיצונית, קרי, את מעמדם של המשיבים כבנים ממשיכים על כל המשתמע מכך. כך, האמור בתצהיר ת/1 ובצוואה מלמד כי המציאות הנחזית, זו  הנראית לעין – מינויים של המשיבים לבנים ממשיכים – היא מציאות פיקטיבית שמאחוריה מסתתר חוזה מוסווה המבטל למעשה את החוזה החיצוני המסווה (ראו ע"א 2688/92 בכר נ' ת.מ.מ., פ"ד נ(1) 238, (1996) עמוד 242)".

ובהמשך:

"דעתי היא כי ההסכם 'בן ממשיך' מיום 16.10.02 עליו חתמו המנוחה והמשיבים, הוא חוזה למראית עין הבטל מעיקרו".

 

גישה שניה –  לא ניתן לראות בהסכם מינוי ה'בן הממשיך' כהסכם למראית עין, ויש ליתן תוקף להסכם הנוסף אשר מהווה חוזה לטובת צד ג'

מנגד, כבוד השופטת שושנה שטמר סברה, כי אין המדובר בחוזה למראית עין.

לטענת כב' השופטת שטמר, הסכם למראית עין הוא הסכם, שיש בו אי התאמה מכוונת בין הכתוב בו לבין רצונם האמיתי של הצדדים.

במקרה דנן, ההורים כן התכוונו שהבת תהיה במעמד של "בן ממשיך", וברי כי הסוכנות, המינהל והמושב התכוונו כי הבת תהיה בת ממשיכה, אלא שמשמעות כוונת ההורים למנות את הבת ל"בת ממשיכה", מצטמצמת למתן זכויות בניה בנחלה, ולא להורשת המשק.

עוד קובעת כבוד השופטת שטמר, כוונת ההורים למינוי הבת כבת ממשיכה נועד אמנם אך ורק למטרה מסוימת, והיא בניית בית בנחלה, אולם מאחר שלצורך השגת אותה מטרה, צריך היה למנות אותה כבת ממשיכה, ולו לזמן קצר, הרי שהצדדים רצו במינוי זה, ועל כן ההסכם משקף נכונה את רצונם של הצדדים.

כב' השופטת שטמר סבורה כי עסקינן בשני חוזים נפרדים. חוזה אחד הנו ההסכם למינוי הבן הממשיך והנו חוזה תקףוהחוזה השניהוא החוזה בין האם המנוחה והבת, הקובע שהמטרה בהענקת הזכות להיות 'בן ממשיך' היא אך ורק לצורכי בניה ולשם פיצול הנחלה, כאשר ניתן לראות בהסכם זה, גם חוזה לטובת צד ג', כאשר צד ג' הם יתר ילדי המנוחה.

על פי הפרשנות המקובלת, יש לקבוע את אומד דעתם של הצדדים על פי כל הנסיבות שבעריכת ההסכם, ובמקרה דנן, לעיזבון האם המנוחה ולילדיה, יש זכות לדרוש את מימוש התחייבויות הבת הממשיכה, בין היתר, בהיותם מוטבים בהסכם לטובת צד ג'.

 

גישה שלישית –  ניתן לראות בהסכם מינוי הבן ממשיך כעסקה מלאכותית ולא למראית עין, יחד עם זאת, יש ליתן תוקף להסכם הנוסף אשר מהווה חוזה לטובת צד ג'

כבוד השופט זרנקין סבור, כי המנוחה והבת הממשיכה כן התכוונו להקנות לבת מעמד של 'בן ממשיך', גם אם המניע לצעד זה היה לאפשר לבת הממשיכה לבנות את ביתה בנחלה, משום שחישבו ומצאו כי זו הדרך היחידה לילך בה, על מנת להגשים כוונה זו.

חוזה למראית עין, לטענת כבוד השופט זרנקין, הנו חוזה אשר הצדדים למעשה אינם מעוניינים בקיומו, ואשר ערכו אותו אך למראית עין, ולפיכך, בשעה שאנו מבטלים אותו, מקיימים אנו בכך את רצונם של הצדדים שלא לתת  בו רוח חיים.

במקרה דנן, סבור כבוד השופט זרקין, ניתן לראות בחוזה למינוי הבת כבת ממשיכה כחוזה מלאכותי אשר עילתו הבלעדית הינה השגת מטרה אחרת מזו שמצויינת בחוזה / משתמעת ממנו, וחוזה מלאכותי אשר כזה אינו מבוטל באופן אוטומטי.

כבוד השופט זרנקין תומך בגישתה של כבוד השופטת שטמר, והוא מוסיף וטוען, כי שני ההסכמים מהווים מקשה אחת תקפה, ואשר על פיה הקניית מעמד של 'בן ממשיך' הינו אך תחנה ראשונה בדרך ליעד הסופי, שהוא מתן אפשרות בניה לבן הממשיך על מגרש בתוך הנחלה, וחלוקת יתרת הנחלה בין יתר היורשים, בחלקים שווים ביניהם.

 

סיכום

אישור המוסדות (אגודה-סוכנות-מנהל) למינוי 'בן ממשיך' אינו מהווה ערובה לכך שהנחלה תעבור לידי ה'בן הממשיך' לאחר פטירת ההורים.

קיומו של מסמך המאשר, כי מינוי ה'בן הממשיך' נעשה לצורכי בניית בית בנחלה ולא לשם הורשת המשק לאחר פטירת ההורים, יכול לגרום להעברת הזכויות במשק שלא לידי ה'בן הממשיך' – אלא בהתאם לדין.

המצב המשפטי הנוכחי אינו מכיר, אמנם, בביטול מינוי 'בן ממשיך' בהיותו הסכם למראית עין, ואולם, בתי המשפט נותנים תוקף להסכמים ו/או תצהירים נוספים אשר נחתמו בין הצדדים ואשר מאיינים את זכויות ה'בן הממשיך' לרשת את הנחלה.  

 

נכתב ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף,  אלקיים ושות'.

 

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

סכנות בלקיחת משכנתא לשם רכישת משק חקלאי

27/6/2012   |   מאת: עו"ד רגב אלקיים   |   דיני מושבים  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

רכישת משק חקלאי נהפכה בשנים האחרונות ל'טרנד', אופנה והגשמת חלום עבור זוגות רבים הרוצים לשפר את איכות חייהם ולעבור להתגורר בבית גדול עם גינה, עצים, ואולי אף לבנות צימר בחצר.

שווי המשקים החקלאיים עלה באופן דרמטי במילניום הנוכחי, ורכישת משק חקלאי מצריכה, על פי רוב, נטילת הלוואה מהבנק הידועה בכינויה "הלוואת משכנתא" או "משכנתא".

משכנתא היא שיעבוד נכס מקרקעין כבטוחה להחזרת הלוואה בגינה ניתנת ההלוואה. בדרך כלל, מדובר בהלוואה גדולה וארוכת טווח, כאשר על פי רוב, מטרת ההלוואה היא רכישת הנכס אשר ישועבד, אף כי קיימת אפשרות לשימושים נוספים להלוואה.

נטילת ההלוואה/משכנתא נערכת, בדרך כלל, באמצעות הבנקים למשכנתאות, וזאת בשל התנאים הטובים והריביות הנוחות אשר מעניקים הבנקים למשכנתאות לרוכשים, וזאת ביחס למקורות מימון אחרים לרבות בנקים (הלוואות רגילות) וגופים חוץ בנקאיים.

הריביות שגובים הבנקים למשכנתאות מנוטלי ההלוואות/משכנתאות נמוכה ביחס לריביות הבנקים הניתנות להלוואות אחרות, וזאת בשל העובדה, כי הנכס עצמו מהווה את הבטוחה של הבנק להחזר ההלוואה, ובכך הסיכון שנוטל הבנק על עצמו פוחת.

בעסקת רכישת נכס מקרקעין אשר הרוכש הנו הבעלים או החוכר (המיועד) של הנכס, הבנק רושם לטובתו שעבוד/משכנתא על הנכס בלשכת רישום המקרקעין (עם מתן ההלוואה, נרשמת בלשכת רישום המקרקעין הערת אזהרה לטובת הבנק, ובד בבד עם רשום הזכויות לטובת הרוכש, נרשמת משכנתא לטובת הבנק), וככל ובעל הנכס אינו ממלא אחר התחייבויותיו בהסכם ההלוואה, הבנק יממש/ימכור את הנכס, ובכך הבנק מבטיח את זכויותיו ואת השקעותיו.

במשק חקלאי, מנגד, זכויות בעל המשק החקלאי הנן זכויות 'בר רשות' בלבד, והבנקים אינם יכולים לרשום לטובתם שעבודים ו/או משכנתאות בלשכת רישום המקרקעין.

ברכישת משק חקלאי, נעשית מלאכת נטילת ההלוואה/משכנתא, להליך מורכב מבחינה פרוצדוראלית, ורבים המקרים בהם הבנק מסרב למתן ההלוואה, ולמצער, הבנק מערים קשיים רבים ומציב בפני הרוכש תנאים בלתי אפשריים, עד שהרוכש המיועד 'מרים ידיים' וחוזר בו מהכוונה לרכישת המשק ו/או נטילת ההלוואה.

הבנקים דורשים מרוכש משק חקלאי להמציא להם אישורים, התחייבויות ומסמכים רבים מגורמים שונים ובהם: מוכרי המשק החקלאי, מנהל מקרקעי ישראל, האגודה החקלאית-שיתופית, רשם האגודות השיתופיות, רשם המשכונות, הסוכנות היהודית והיד עוד נטויה.

רוכש משק חקלאי סטנדרטי אינו מודע לקשיים הפרוצדוראליים בלקיחת הלוואה/משכנתא לצורך רכישת המשק. על פי רוב, הרוכש המיועד מסתפק בבדיקה אצל פקיד המשכנתאות המאשר לו, אישור עקרוני, כי הכנסותיו ונתוניו הכלכליים מאפשרים לו קבלת הלוואה, ואולם, הלכה למעשה, ביום פתיחת תיק ההלוואה/משכנתא בבנק, מערים הבנק קשיים על הרוכש, כאשר לעיתים קשיים אלו מונעים מהרוכש לעמוד בלוח הזמנים שנקבע בהסכם הרכישה, ובכך הרוכש מסתכן בהפרת ההסכם.

הבעייתיות בנטילת הלוואה מהבנקים למשכנתאות מקבלת משנה תוקף ברכישת משק חקלאי מיורשים, שכן, לא ניתן לרשום במינהל מקרקעי ישראל צו ירושה על שם מספר יורשים, וככל והיורשים לא הסתלקו מהירושה לטובת יורש אחד בלבד, הזכויות בנחלה יוותרו על שם המורישים עד למועד מכירת הנחלה, דבר שיש בו כדי להשפיע על הימנעות הבנק ממתן ההלוואה/משכנתא.  

יצוין, כי מנהל מקרקעי ישראל מסכים לרשום משכנתא לטובת הבנק (על זכויות הרוכשים) לאחר העברת הזכויות על שם הרוכשים, והבעייתיות מבחינת הבנקים הנה, שזכויותיהם בנכס אינן מובטחות עד להשלמת העברת הזכויות על שם הרוכשים.

בנקים רבים מסרבים ליתן הלוואות/משכנתאות לרוכשי משקים חקלאים, ואילו בנקים אחרים מבקשים ערבות של צדדים שלישיים להלוואות/משכנתאות, וזאת בניגוד לרכישת נכס במגזר העירוני שהבנק מסתפק בשעבוד הנכס.

לסיכום, רוכש המשק המיועד נדרש לבחון ולוודא עם הבנק ממנו הוא מתכוון ליטול הלוואה, עוד בטרם החתימה על הסכם הרכישה, מהם המסמכים הנדרשים ע"י הבנק ומה הם דרישותיו לאישור המשכנתא בהתחשב העובדה, כי הנכס הנרכש הנו משק חקלאי, והדבר נכון שבעתיים, כאשר מדובר ברוכש משק המתעתד לגרור את המשכנתא מנכס שבבעלותו למשק החקלאי שברצונו לרכוש.

מוטב, כי הרוכש המיועד ייטול את ההלוואה בבנקים בעלי ניסיון רב במתן הלוואות/משכנתא לחברי אגודות חקלאיות-שיתופיות.

  

נכתב ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

 מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

זכאותו של חבר אגודה שיתופית לעיין במסמכי האגודה

22/2/2012   |   מאת: עו"ד רגב אלקיים   |   דיני מושבים, דיני קיבוצים  |   ללא תגובות
פתח בחלון חדש »

חברי אגודות שיתופיות (מושבים וקיבוצים) נתקלים, במקרים רבים, בהתנגדות של ועד האגודה, לבקשתם לעיין ו/או לצלם את מסמכי האגודה כדוגמת פרוטוקולים, החלטות האסיפה הכללית וכיו"ב.

האם ועד האגודה רשאי להתנגד לבקשת החברים לעיין במסמכים? האם חבר אגודה רשאי לעיין בכל מסמך שבידי האגודה – גם אם אינו נוגע אליו באופן ישיר?

תקנה 37 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) התשל"ה – 1975 קובעת:

"לכל חבר האגודה הזכות לעיין בספרי הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, המועצה, הוועדויתר רשויות האגודה, תוך שבעה ימים מיום שדרש"

סעיף 19 לפקודת האגודות השיתופיות קובע כדלקמן:
"על כל אגודה רשומה להחזיק אצלה העתק מן הפקודה הזאת ומן התקנות ומתקנותיה של האגודהורשימת חבריה; המסמכים הללו יהיו פתוחים לעיון בכל עת מתאמת במען הרשום של האגודה, חינם אין כסף, באותן שעות שבהן פתוח משרדה של האגודה לצרכי עסקיה.

זכותו של חבר אגודה שיתופית לעיין במסמכים נובעת גם מתקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (הוראות כלליות), התשל"ו-1976 אשר קובעת, כי:

"כל אדם רשאי לעיין, במשרד הרשם, במסמכים המפורטים להלן, לאחר ששילם את האגרה שנקבעה לכך:
(1) פנקס הרישום;
(2) העתק תעודת הרישום של האגודה;
(3) תקנותיה של אגודה;
(4) פנקס השעבודים שהאגודות הטילו על נכסיהן, ופנקס השעבודים לזכות האגודה;
(5) צו מאת הרשם;
(6) כל מסמך אחר בהסמכת הרשם.

החוק והפסיקה קובעים, אם כן, באופן חד משמעי, כי לחבר האגודה קיימת זכות שבדין לעיין במסמכי האגודה השיתופית בין אם זה על פי הוראות תקנה 37 לתקנות רשויות האגודה ובין אם זה על פי הוראות תקנה 4 לתקנות ההוראות הכלליות.

ראו: תיק 31-190/11 יואב פוזנר נ' אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזיכרון יעקב בע"מ, מתוך: www.lawdata.co.il

זכות העיון במסמכים כוללת בתוכה גם את הזכות לצלם כאשר הצילום נעשה על חשבון חבר האגודה השיתופית.

ראו: תיק 153-459/07, ה"ה שפילברג ודר' חיים ליכט נ' כפר הרא"ה- מושב עובדים של הפועמ"ז להתיישבות חקלאית בע"מ, מתוך: www.lawdata.co.il

האם הזכות לעיין במסמכים הנה גורפת? האם חבר אגודה זכאי לעיין במסמכים שאינם נוגעים אליו? האם לחבר האגודה הזכות לעיין במסמכים חסויים שזכויות צדדים שלישיים תלויות בהן?

בתי המשפט קבעו, כי אין הרשימה המופיעה בפקודה ובתקנות מהווה רשימה סגורה, ואין בתקנה 37 כדי לשלול זכות עיון במסמכים האחרים. חברי האגודה רשאים לבקש ולעיין גם במסמכים אחרים.

ראו: ה"פ 1125/00 גיא יובל ואח' נ' אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ, מתוך: www.nevo.co.il .

לעניין הזכות לעיון במסמכים, רשם האגודות השיתופיות קבע בתיק 31-190/11 יואב פוזנר נ' אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזיכרון יעקב בע"מ, מתוך: www.lawdata.co.il, כי אגודה שיתופית אינה רשאית לסרב לחבר האגודה לעיין במסמכים בטענה שחבר האגודה הנו מתחרה עסקי של האגודה.

עוד קבע רשם האגודות השיתופיות, כי אין להקיש מדיני החברות על דיני האגודות השיתופיות, וניתן לחייב את האגודה השיתופית לאפשר לחבר האגודה לעיין במסמכים, גם כאשר הבקשה הוגשה, לכאורה, שלא בתום לב או שיש בגילוי זה גילוי של סוד מסחרי או פטנט העלול לפגוע באגודה.

יחד עם זאת, חובת מתן העיון לחברי האגודה אינה גורפת ואינה חלה לגבי כל המסמכים, שכן, בתיקה של אגודה שיתופית, ישנם מסמכים רבים, אשר חלקם רלוונטיים לכלל החברים וההליכים, חלקם רלוונטיים לחברים מסוימים בלבד בהליכים מסוימים בלבד, או לצדדים שלישיים שאינם חברים באגודה.

רשם האגודות השיתופיות קבע, כי מתן זכות עיון גורפת ללא הבחנה, מעבר לזכות העיון הניתנת על פי תקנות 4 ו-37 כפי שצוינו לעיל, עלולה לפגוע באגודה או בחברים יחידים ובצדדי ג'. קיים צורך לשמור על האגודה, חבריה או צדדי ג' הבאים עמה במגע מפני פגיעה בפרטיות, סוד מסחרי או כל פרמטר אחר שראוי שמקומו לא יפורסם בציבור.

ראו: תיק 31-190/11 יואב פוזנר נ' אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזיכרון יעקב בע"מ, מתוך: www.lawdata.co.il

בקשת חבר אגודה שיתופית לעיון במסמכים, מעבר למסמכים המנויים בתקנות, צריכה לעבור את אישור הרשם כמנגנון של פיקוח וביקורת, וכחלק מהשמירה על זכויות החברים האגודה וצדדים שלישיים.

לסיכום, לחבר אגודה קיימת זכות שבדין לעיין במסמכי האגודה המפורטים בפקודה ובתקנות, לרבות: בפרוטוקולים ובהחלטות של האסיפה הכללית, של הועד ושל יתר רשויות האגודה.

אולם, זכות זו אינה גורפת, ולאגודה קיימת הזכות להתנגד למתן עיון במסמכים אשר אינם מנויים בפקודה ובתקנות.

כאשר אגודה שיתופית מתנגדת לאפשר לחבר אגודה לעיין במסמכים שונים, חבר האגודה רשאי לפנות לרשם האגודות השיתופיות בבקשה לחייב את האגודה לאפשר לו לעיין ו/או לצלם את המסמכים, ורצוי שחבר האגודה ילווה בעורך דין המומחה בדיני אגודות שיתופיות אשר בקיא בנהלים ומכיר את הדרכים אשר תאפשרנה לחבר אגודה לקבל את מבוקשו.

נכתב ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116