זכויות ידועה בציבור במשק חקלאי

רבים בעלי הזכויות במשקים חקלאיים מקיימים מערכת זוגית עם בת זוג, וחיים יחדיו ככל זוג נשוי, ואולם הם אינם נישאים כדת משה וישראל מסיבות אלו ואחרות. בני הזוג החיים במערכת היחסים המתוארת לעיל מכונים 'ידועים בציבור'.

במובנים רבים המחוקק הישראלי העניק לידועים בציבור מעמד כשל זוג נשוי, אולם זכויות ידועים בציבור נובעות מקביעה מפורשת בחוקים השונים ו/או מפסיקת בתי המשפט, ולא בכל מקרה ניתן להניח אוטומטית שחל דין שווה לזוג נשוי ולידועים בציבור.

כך לדוגמא, ידועים בציבור זכאים לזכויות סוציאליות (ביטוח זקנה, ביטוח שארים וכו') הזכות למזונות מעיזבון בן הזוג, הזכות לרשת את בן הזוג ועוד.

סעיף 55 לחוק הירושה התשכ"ה 1965 (להלן: "חוק הירושה")  קובע כדלקמן:

"איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש".

הזכות לרשת בן זוג ידוע בציבור תלויה, אם כן, בשלושה תנאים מצטברים: בני הזוג חיו חיי משפחה, התגוררו במשק בית משותף (שיתוף כלכלי), ובשעת מותו של אחד מהם, שני הצדדים לא היו נשואים לאחר.

על פי דין, ידועים בציבור יורשים את בן זוגם, כאשר זכות זו אינה תלויה בהוכחת כוונה של בן הזוג שנפטר, כי בן הזוג יירש אותו. קיימת חזקה על פיה בן הזוג הוא היורש, אלא אם נערכה צוואה הקובעת אחרת.

מה פרק הזמן בו חיים בני זוג יחד כדי שיקראו 'ידועים בציבור' וכדי שיירשו את בן זוגם?

בתי המשפט נותנים משקל רב לפרק הזמן שבו בני הזוג חיו בצוותא, וכן לאופי הזוגיות והשיתופיות שבין הצדדים. נטיית בתי המשפט הנה שלא להחיל את חזקת השיתוף/איזון משאבים בשלב ההכרות המוקדם (למעט מקרים חריגים), ואולם, ככל ועוברות השנים ויחסי הצדדים הופכים להיות משותפים והרמוניים יותר, בתי המשפט נוטים להחיל את השיתוף ברכוש.

האם ידועה בציבור יורשת את בן זוגה שהוא בעל זכויות במשק חקלאי? האם הזכויות במשק יועברו לידי הידועה בציבור או לידי ילדי המוריש מנישואיו הראשוניים?

המקור המשפטי בשאלת עבירות זכויות ברי הרשות במשקים באגודה החקלאית, הינו הסכם המשבצת (הסכם המשולש או הסכם הדו צדדי), אשר קובע את גדרה ואת גבולותיה של זכות בר הרשות, ובו נקבעו כללים באשר להעברת הזכויות במשק ובאשר להורשת המשק החקלאי.

הסכמי המשבצת קובעים, כי במות אחד מבני הזוג, זכויותיו/ה במשק עוברות לידי בן/ת הזוג שנותר/ה בחיים.

היינו, ע"פ לשון הסכמי המשבצת, לאחר פטירת בעל הזכויות במשק, מלוא הזכויות יועברו לבן/ת הזוג שנותר/ה בחיים, בדיוק כפי שנעשה לאחר פטירת בן/ת זוגו של המוריש/ה (בעל הזכויות).

במקרה כזה, ילדי המוריש עלולים למצוא עצמם חסרי כל.

עולה מהאמור לעיל, כי בעל/ת זכויות במשק חקלאי המעוניין/ת להבטיח את זכויות ילדיו/ה וכו'… במשק לאחר מלאת ימיו ואשר אינו מעוניין כי הזכויות במשק יועברו לידי הידוע/ה בציבור, עליו לעגן את זכויות ילדיו במסגרת הסכם ממון ו/או הסכם אחר (לפי סעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה תשנ"ה–1995), ועליו לנקוט בצעדים משפטיים נוספים כדוגמת: קבלת תוקף של פסק דין להסכם שבין הידועים בציבור, אי רישומה של הידועה בציבור כחברת אגודה, הכנת צוואה מתאימה וכיו"ב.

תשומת לב, כי זכויות ידועה בציבור 'יורשת' של בעל זכויות במשק חקלאי גדולות יותר מזכויות ידועה בציבור לבן זוג בעל נכס מקרקעין בעיר. ראשית, הידועה בציבור עשויה ל'רשת' לבדה את כל המשק!!! (ילדי המוריש לא ירשו כלל ואף לא יפוצו). שנית, אין חשיבות לעובדה כי הנכס/המשק נרכש לפני תחילת הקשר, והוא עשוי לעבור לידי הידועה בציבור גם אם נתקבל אצל המוריש במתנה או בירושה.

לסיכום, הננו ממליצים לבעלי זכויות במשק חקלאי המנהלים מערכת יחסים עם בת/בן זוג ללא נישואים, ובעיקר כאשר מדובר בפרק ב' בחיים, לחתום על הסכם ממון, אשר יסדיר את ניהול החיים המשותפים מבחינה כלכלית תוך מתן תשומת לב לזכויות העתידיות במשק.

נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים, שזיפי-מאיה ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116