תוספת מס שבח למוכרי משק חקלאי – מס יסף (מס עשירים)

כחלק מצעדי ממשלת ישראל בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011, הוחלט על הטלת מס מיוחד על עשירים הקרוי 'מס יסף', במטרה להקטין את אי השוויון והפער בין המעמדות, ולעודד את הצמיחה בישראל.

ביום 13.8.2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012 (להלן: "החוק") ועל פיו, אדם יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת מס גבוהה מ- 811,560 ₪, ישלם מס בשיעור 2% מסכום ההכנסה החייבת העולה על  811,560 ₪.

{תחולת החוק היא על הכנסה שהופקה החל מה – 1 בינואר 2013}.

מס זה ישולם בנוסף למס ההכנסה ה"רגיל" המשולם בהתאם למדרגות המס הקבועות בחוק.

'הכנסה חייבת' הנה הכנסה מכל מקור שהוא, לרבות: משכורת, רווח הון, ריבית דיבידנד, שבח, רווחים מניירות ערך סחירים, חלוקת דיבידנדים, תקבולים מריביות וכיו"ב.

לגבי מכירת משק חקלאי / נחלה, 'הכנסה חייבת' הנה גם השבח ממכירת זכות במקרקעין, ואולם, שבח ממכירת בית המגורים במשק (במסגרת מכירת המשק כולו) ששוויו היחסי הנו עד 4 מיליון שקל, לא ייחשב כהכנסה חייבת .

כך לדוגמא, בעל זכויות במשק חקלאי אשר הנו בעל הכנסה חייבת במס מעסק שברשותו בסך של 250,000 ₪, מוכר את המשק, והרווח החייב במס ממכירת המשק הינו בסך 1,200,000 ₪. במצב מעין זה יחברו את כלל הכנסותיו, ועל כל סכום העולה על 811,560 ₪ יושת מס יסף בסך של 2% נוספים (על הדלתא), ובמקרה דנן ישלם מוכר המשק תוספת מס שבח (על המס הקבוע ממילא) בסך 12,768 ₪.

תכנון מס מבעוד מועד, לצד ליווי משפטי ופיננסי נכון של העסקה עשוי להקטין את התשלום הנובע ממס העשירים באופן ניכר.

כך לדוגמה, בעל זכויות במשקים חקלאיים רשאי להתאגד בעסקו הפרטי כחברה לצורך תכנוני מס, ובכך להפחית את סך הכנסותיו ואת תוספת המס הקבועה בחוק.

דוגמה אפשרית נוספת לתכנון מס, הינה שינוי שיטת הדיווח של הנישומים (בעלי הזכויות בנחלות) במקרים בהם הדבר אפשרי, משיטת מזומן לשיטה המצטברת (או להיפך) על מנת ל"פרוס" רווחים אחורה או קדימה במטרה להוציאן מגדרי 'מס העשירים'.

כך ניתן גם לדחות הכנסות נוספות מחלוקת דיבידנד ו/או מרווחי הון.

לסיכום, מכירת משק חקלאי הנה עסקה מורכבת אשר מצריכה מיומנות ומומחיות הן בדיני מקרקעין, הן בדיני אגודות שיתופיות, והן בחוקי המס.

לפני ביצוע מכירת משק חקלאי, מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בדיני אגודות שיתופיות ובדיני מקרקעין, ואשר הנו בעל ניסיון בייצוג במכירת/רכישת משקים חקלאיים, אשר ימקסם עבורכם את הרווח ממכירת המשק.

נכתב ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116