Search results for 'משק חקלאי'

כל מה שרצית לדעת על בן ממשיך במשק חקלאי

המונח 'בן ממשיך' התפתח כתוצאה מגישה היסטורית שהתאימה לזמנים בהם החקלאות הייתה ערך לאומי, והמוסדות המיישבים גיבשו את התנאים באשר להעברת הזכויות במשק במטרה להשאיר את המשק החקלאי כיחידה משקית אחת שאינה ניתנת לחלוקה או לפיצול. מטרת המדיניות של הגורמים המיישבים היתה: מחד, שימור הכושר החקלאי של כל יחידה חקלאית, ומאידך, פיקוח ובקרה על המבנה […]
קרא עוד »

תביעה לביטול מכירת משק חקלאי

בנו של חבר אגודה במושב בדרום הארץ רכש משק חקלאי משכנו. במהלך המו"מ לרכישת המשק, הציג בעל הזכויות במשק את כל האישורים הנדרשים המעידים על זכויותיו במשק. לאחר העברת החזקה, "התעוררה" אחותו של בעל הזכויות וטענה לפתע, כי יש לה זכויות במשק מכח חוזה מול האם ומול האח, והגישה תביעה לביטול המכירה. רוכש המשק/הנתבע מיוצג […]
קרא עוד »

תביעה לקביעת הבן המוכן והמסוגל לקיים משק חקלאי

שתי אחיות "ירשו" משק חקלאי במושב באזור השרון. אחת היורשות (אשר נקבעה ע"י הוריה כבת ממשיכה אולם ללא אישור הרשויות) ניסתה להגיע להסדר עם אחותה במשך שנים ארוכות, אולם אחותה סירבה לכל הצעה. היורשת הגישה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיוצהר כי היא הבת המוכנה והמסוגלת לקיים את המשק החקלאי, וכי היא תסכים […]
קרא עוד »

פסק דין (לפי סעיף 79א) בתביעה לביטול העברת זכויות במשק חקלאי ולפיצוי האחים

בשנות התשעים, זוג חברי מושב במרכז הארץ נקלעו להליכים משפטיים ולתביעות שהוגשו כנגדם עקב טענות לחובות מעסקים משותפים. מחשש לעיקולים, העבירו את הזכויות במשק ללא תמורה לאחד מילדיהם. במהלך השנים ערכו בני הזוג צוואה ובה הם מבהירים כי המשק היה והנו שלהם וכי הזכויות הועברו רק בשל החובות ו/או החשש מעיקולים. בני הזוג הורו בצוואתם […]
קרא עוד »

משרדנו ייצג בעל זכויות במשק חקלאי בסכסוך גבולות

חוכר משק עזר הגיש תביעה נגד בעל נחלה בטענה כי השביל החוצץ בין המשקים שייך לחוכר המשק עזר במלואו. חוכר משק העזר הסתמך על מדידה אשר נערכה ע"י מודד מטעמו ואשר מבוססת על התצ"ר. לטענת בעל הנחלה, נקודת המוצא לבחינת גבולות חלקות הצדדים תהיה חלוקת השטחים שנעשתה ע"י הסוכנות היהודית, וגם קיומה של תכנית מתאר […]
קרא עוד »

נרכש משק חקלאי במושב אשתאול

זוג תושבי ההרחבה במושב אשתאול ,רכשו משק חקלאי ביישובם בסך של 3,330,000 ₪ . הרוכשים ייוצגו ע"י עוה"ד רגב אלקיים וחנוך רובין
קרא עוד »

הוגשה תביעה לאכיפת הסכם לרכישת משק חקלאי

בשנת 2011 נכרת הסכם לרכישת משק חקלאי מאת יורשי המשק, ואף שולם חלק נכבד מתמורת המשק. המוכרים הפרו את ההסכם, ולא פעלו למסירת החזקה כמוסכם. בנוסף, האגודה החקלאית מערימה קשיים בדרכו של הקונה ואינה מוכנה לאשר את רכישת המשק על ידו. בגין כך, הוגשה תביעה לאכיפת הסכם המכר, וכן תביעה למתן צו לאגודה החקלאית ולמוסדות […]
קרא עוד »

נחתמה מערכת הסכמים משפחתית להסדרת ירושת משק חקלאי

הורשת משק חקלאי הינה פעולה בעייתית מבחינה משפטית, ועל כן מתעוררים סכסוכים בעניין זה, חדשות לבקרים. על מנת למנוע מראש סכסוך משפחתי שעלול להתרחש לאחר פטירת ההורים, שהינם בעלי משק חקלאי באזור השרון, נחתמה מערכת הסכמים ומסמכים שנועדה להגן על רצון ההורים ולדאוג לאופן חלוקת המשק לאחר לכתם לעולמם. במסגרת זאת, נחתם הסכם בין ההורים […]
קרא עוד »

העברת זכויות במשק חקלאי במסגרת הסדר משפחתי

הורים הותירו לילדיהם משק חקלאי במושב באזור המועצה האזורית מטה יהודה. במסגרת הסכם משפחתי הסתלקו כל האחים מחלקם בעיזבון לטובת אחד מהם, והסכימו כי הזכויות במשק תירשמנה על שמו. משרדנו טיפל בהעברת הזכויות מול רשות מקרקעי ישראל, האגודה החקלאית והסוכנות היהודית, וזאת בהתאם להסכמה המשפחתית. בני המשפחה יוצגו על ידי עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי […]
קרא עוד »

הוגשה תביעה לזכויות במשק חקלאי ופיצוי האחים

הורים העבירו בחייהם ללא תמורה זכויות במשק לאחד מילדיהם, וזאת בשל חשש לעיקולים שיוטלו על המשק עקב הליכים משפטיים אשר התנהלו כנגדם. ההורים השאירו צוואה בה ציווכי מקבל המתנה יפצה את האחים וזאת מאחר והעברת הזכויות היתה "פיקטיבית" וכי הם (ההורים) בעלי הזכויות האמיתיים של המשק. האח המתגורר במשק סירב למלא אחר רצון ההורים, ועל […]
קרא עוד »
סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116