Search results for 'בן ממשיך במושב'

כיצד ממנים בן ממשיך במושבים? / רגב אלקיים, עו"ד


קרא עוד »

הושלם מינוי 'בן ממשיך' במושב צפרירים

רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית  אישרו מינוי בת ממשיכה במושב צפרירים. מינוי הבת הממשיכה נעשה כחלק מהסדר כולל בין יורשי בעלת הזכויות במשק (לרבות הסכם בין האחים, צוואה ועוד), דבר שאמור למנוע מלחמה בין היורשים במלאת ימי בעלת הזכויות במשק. הצדדים יוצגו ע"י עוה"ד חיה שאבי ורגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'
קרא עוד »

הוגשה תביעה לקבלת מלוא הזכויות במשק מתוקף מינוי בן ממשיך משנת 1972 שלא במושב עובדים

תושב מושב במרכז הארץ מונה ל'בן ממשיך' בשנת 1972 באגודה המסווגת כאגודה חקלאית ולא כמושב עובדים. הבן הממשיך טוען כי יש להעביר אליו את מלוא הזכויות במשק מכוח היותו בן ממשיך, וכי תקנה 3א לתקנות האגודות השיתופיות (הקובעת כי בן ממשיך קיים רק במושבי עובדים) אינה חלה עליו  מאחר ומינויו כ'בן ממשיך' נעשה לפני תיקון תקנות האגודות […]
קרא עוד »

מינוי בן ממשיך אינו אפשרי במושב המוגדר ככפר שיתופי או כאגודה חקלאית

מוסד הבן הממשיך הוא מוסד שהתפתח במשקים חקלאיים ומוגדר בסעיף 1 לתקנות האגודות השיתופיות תשל"ג – 1973 כ: "בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה […]
קרא עוד »

תביעה לקביעת הבן המוכן והמסוגל לקיים משק חקלאי

שתי אחיות "ירשו" משק חקלאי במושב באזור השרון. אחת היורשות (אשר נקבעה ע"י הוריה כבת ממשיכה אולם ללא אישור הרשויות) ניסתה להגיע להסדר עם אחותה במשך שנים ארוכות, אולם אחותה סירבה לכל הצעה. היורשת הגישה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיוצהר כי היא הבת המוכנה והמסוגלת לקיים את המשק החקלאי, וכי היא תסכים […]
קרא עוד »

מינוי נכדה כבת ממשיכה במושב הסמוך לבית שמש

משרדנו מייצג בעלי זכויות במשק במושב צפרירים, במינוי נכדתם כבת ממשיכה בנחלה.
קרא עוד »

פסק דין: הבן הממשיך יקבל את המשק

בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן אישר הסכם פשרה בין האחים ולפיו הבן הממשיך יקבל את המשק החקלאי במושב במרכז הארץ, תוך פיצוי חלקי של אחיו. הבן הממשיך יוצג על ידי עוה"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'
קרא עוד »

בן ממשיך

בן ממשיך במשק חקלאי הנו הבן אשר מעבד את המשק יחד עם הוריו, בונה את ביתו בסמוך לבית הוריו, ולאחר פטירת ההורים הוא נהיה לבעל הזכויות במשק. למינוי הבן הממשיך, השלכות על התא המשפחתי (הורים ואחים) ועם השלמת המינוי נקבע למעשה, כי הבן הממשיך יירש את המשק בעוד יתר האחים "מנושלים" לכאורה מזכויות הוריהם במשק. […]
קרא עוד »

מונית לבן ממשיך? – בדוק סיום הליכי הרישום כל עוד הוריך בחיים

הזכויות במשקים חקלאיים, ברבים מן המושבים מוסדרות, במסגרת של חוזה שכירות (משבצת תלת-צדדי) {להלן: "החוזה המשולש"}, כאשר הצדדים לחוזה הנם מנהל מקרקעי ישראל (הבעלים של המקרקעין), הסוכנות היהודית (הגוף המיישב מטעם המנהל) והאגודה החקלאית במושב. החוזה המשולש מתחדש אחת לשלוש שנים ומסדיר את היחסים בין הצדדים לו, ובין היתר קובע, כי זכויות המתיישבים במשקים הנן […]
קרא עוד »

זכויות הבניה במשקים חקלאיים – השלכות החלטה 979 של המנהל

זכויות הבניה במשקים חקלאיים, עד להחלטה 979 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל, אפשרו בניה של שלוש יחידות דיור במשק חקלאי כאשר יחידות הדיור של בעל הזכויות במשק חקלאי (להלן: "החוכר") ושל הבן הממשיך לא עלו על 160 מ"ר כל אחת, באשר ליחידה השלישית (במידה ובמשק התגוררו שלושה דורות (והנכד הנו נשוי) ניתן אישור לבנות עד […]
קרא עוד »
סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116