מגבלות אגודה שיתופית לשינוי התקנון

 תקנון אגודה שיתופית הנו חוזה בין האגודה לבין כל חבר בה, ובין החברים לבין עצמם.

תקנון אגודה שיתופית שואב כוחו הן מפקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו על-פיה, והן מההסכמות שבין חברי האגודה כפי שבאו לידי ביטוי בתקנון.

התקנון הוא מסמך היסוד של האגודה, אשר בו נקבעו הכוחות והסמכויות של האורגנים השונים שלה, והוא מהווה חלק מהמשפט החוקתי של האגודה.

השילוב בין האלמנט החוזי של תקנון האגודה, ובין האלמנט המשפטי חוקתי שבו, מוביל לכך ששינוי התקנון אמור לבטא את רצונם של חברי האגודה, ועליו להתבצע בהליך הקבוע בדין.

סעיף 7 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) תשל"ו – 1976 קובע את הדרך לתיקון תקנון האגודה.

על פי נוסח הסעיף, אגודה רשאית לתקן את התקנון, והדבר יתאפשר בהתאם להחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית לפי התנאים המנויים בסעיף 7(ב) לתקנות.

תוקפו של תיקון בתקנון האגודה מותנה באישורו ורישומו על-ידי רשם האגודות השיתופיות, ותוקף התיקון יהיה מיום הרישום ע"י רשם האגודות.

ראו: סעיף 12 לפקודת האגודות השיתופיות ותקנה 8 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד).

תיקון תקנון אגודה שיתופית מחויב לעמוד בדרישות מהותיות של עקרונות דין כלליים.

כך למשל, לא ניתן לעגן בתקנון הוראה העומדת בניגוד לחוק קיים, למוסר, או לתקנת הציבור.

ראו: פרופ' סמדר אוטולנגי, אגודות שיתופיות דין ונוהל, תל אביב 1995, עמ' 255; סעיפים 30 ו-61 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; ע"א 127/62 "יחד" קואופרטיב עובדי ומובילי בשר בחיפה בע"מ נ' שימנסקי, פ"ד טז(4) 2341.

כך למשל, על תיקון תקנון אגודה שיתופית לעמוד בדרישת תום-הלב {אוטולנגי עמ' 256-257}

זאת ועוד, אין בכוחו של תקנון האגודה השיתופית לפגוע בזכויות היסוד של חברי האגודה אלא במגבלות המוכרות לעניין זה, והגם שבסמכותה של האסיפה הכללית לשנות את הוראות תקנון האגודה, סמכות זו מוגבלת לשינויים שאינם משנים את בסיס ההסכמה עליה בנויה האגודה.

ראו: ע"א 239/92 "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ נ' משיח, פ"ד מח(2) 66, וכן, פרופ' סמדר אוטולנגי, אגודות שיתופיות דין ונוהל, תל אביב 1995, עמ' 259-258 ועמ' 314.

יפים לעניין זה דברי כבוד השופט אהרון ברק (בתוארו דאז) בע"א 524/88 פרי העמק אגודה חקלאית בע"מ נ' שדה יעקב מושב עובדים בע"מ, פ"ד מה(4) 527:

"אמת הדבר, לאגודה הסמכות לשנות את תקנונה, אך סמכות זו אינה בלתי מוגבלת. בנוסף להגבלות הרגילות, לפיהן השינוי צריך להיות בתום-לב ולמען האגודה ואסור לו שיעשוק את המיעוט, קיימת הגבלה כללית, לפיה אין לכלול בו עניינים המשנים בצורה מהותית את בסיס ההסכמה עליה בנויה החברות באגודה השיתופית. … אכן, זהו עיקרון כללי של דמוקרטיה ושלטון רוב בתאגידים, לפיו קיימות מגבלות על כוחו של הרוב. לעתים מעוגן עיקרון זה בהוראה חקוקה … לעתים אין עיגון לעיקרון זה בהוראה חקוקה, והוא נובע מעקרונות כלליים (כפי שהדבר בעמותות ואגודות שיתופיות)… בהיעדר הוראה מפורשת, אין הרוב מוסמך להביא לשינוי בסיסי, המשנה את יסוד ההבנה שבין הצדדים לתקנון, ונדרשת הסכמת כל החברים כולם"

 לסיום, אגודה שיתופית רשאית לשנות את תקנונה בהתאם להוראות סעיף 7 לתקנות האגודות השיתופיות, ואולם, סמכותה מוגבלת ע"פ דין, כאשר ההגבלה נועדה לשמור על  זכויות היסוד של חברי האגודה.

 נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

2 Responses to “מגבלות אגודה שיתופית לשינוי התקנון”

 1. דינה טרפון
  29. Oct, 2012 at 13:31 #

  שלום רב.
  לאחר שקראתי את המאמר הנ"ל, מיד חשבתי כמה שהדבר דומה למה שקרה לנו במושב. בעלי הנו חבר מושב דור (לאחר שקיבל ירושה מהוריו ז"ל שהקימו את המושב). לצערנו במושב קיבלו החלטות שלמעשה מקפחות אותנו בחלוקת הנחלות. לדוגמא שני חברי מושב שהנם באותם קרטריונים כמונו קיבלו כל אחד נחלה נוספת שאחד מהם כיום בונה בית לביתו 0גילה של הבת שלי), והאחר מכר לאחר את הנחלה. זאת ללא הגרלה. כאשר באנו בטענות בנושא באסיפה לפני שנים רבות אמרו לנו תחכו עד שתהיה הרחבה במושב ותקבלנו באותם תנאים. המתנו שנים בני בינתיים התחתן וביתי עומדת להינשא. כיום אמרו לנו שאין הרחבה כך הוחלט על ידי המינהל ואינם מוכנים לפצות אותנו על-כך. אלה למעשה העובדות.
  לפני כחודשים בעלי ביקש בכתב לצלם את הפרוטוקולים/החלטות הועד בכל מה שקשור לנחלות/מגרשים. עד היום לא קיבלנו אישור וביקשו שנמתין עד 3/11/12 כדי שהתייעצו עם העורך דין שלהם.
  אלו הדברים "על קצה המזלג", כאשר הצגתי עובדות. אנו מרגישים קיפוח ביחס לאחרים וחיים תמיד בתחושה במושב שישנה משפחה ,חזקה ושולטת", יודעת להעביר החלטות המשרתות אותה באופן אישי.
  דרך אגב משפחה נוספת שאיתה אנו בקשר פגועה באותה מידה.

  • seadmin
   05. Nov, 2012 at 10:30 #

   דינה שלום,

   צר לי כי ההתנהלות המתוארת עדיין מתרחשת במושבים.
   בכל מקרה, המושב אינו רשאי להפלות ביניכם לבין חברי אגודה אחרים, הן לעניין קבלת מגרש / נחלה נוספת, והן לעניין זכות העיון במסמכי האגודה.

   הנני ממליץ כי תפני לעו"ד הבקיא בדיני אגודות שיתופיות, כדי שייעץ לך כיצד לשמור על זכויותייך.

   הנני בכל שאלה ו/או הבהרה.

   בברכה,
   עו"ד רגב אלקיים

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116