מינוי בן ממשיך אינו אפשרי במושב המוגדר ככפר שיתופי או כאגודה חקלאית

מוסד הבן הממשיך הוא מוסד שהתפתח במשקים חקלאיים ומוגדר בסעיף 1 לתקנות האגודות השיתופיות תשל"ג – 1973 כ:

"בן אחד בלבד או בן מאומץ אחד או נכד אחד של בעל משק, לרבות בן זוגו, המחזיק בעצמו או מכוח התחייבות בלתי חוזרת בכתב של הוריו או מכוח ירושה, במשק חקלאי, כבעל, כחוכר, כחוכר משנה, או כבר-רשות לתקופה בלתי קצובה או לשנה לפחות של מוסד מיישב והאגודה או של האגודה כשאין מוסד מיישב; לענין זה, "הורים" – לרבות אחד מהם במקרה שהשני חדל להיות בעל זכויות במשק החקלאי או שנפטר;
סעיף 3א(ח) לתקנות האגודות השיתופיות קובע, כי:
"תקנה זו תחול על אגודה שסווגה על ידי הרשם כמושב עובדים זולת אם נקבעו בתקנון האגודה הוראות ותנאים אחרים בעניין קבלתו של בן ממשיך כחבר אגודה".
המעמד של "בן ממשיך" על הזכויות הנלוות לו הינו ייחודי לתקנות אלה, קיים אך ורק במושבי עובדים ואיננו קיים בשום מסגרת תחיקתית אחרת וביחס לאף צורה התיישבותית אחרת !!!
ראו לעניין זה: ע"א 6/86  גפטר נ' רזון פ"ד מב(4) 742, (להלן: "פסק דין גפטר") וכן: תמ"ש 27760/05 י.ש ואח'. נ' י.י ואח', מתוך: www.lawdata.co.il .
היינו, במושבים המוגדרים ככפר שיתופי או כאגודה חקלאית אין אפשרות למינוי בן ממשיך.
בית המשפט העליון הדגיש בפסק דין גפטר, כי אין בכוחו של מנהג מקובל או נוהג נפוץ במושבים אשר אינם מוגדרים מושב עובדים בכדי ליצור חלופה נוספת, של "בן ממשיך" מסוג שונה מזה שנקבע בתקנה 3א לתקנות האגודות השיתופיות.
ראוי לציין, כי במושבים רבים, גם כאלה אשר אינם מוגדרים כמושבי עובדים, נהוג למנות "בן ממשיך" לצורכי בניית בית נוסף בתוך המשק החקלאי, כאשר המינוי מהווה רישום פנימי בלבד ואינו מקנה לאותו הבן זכויות כלשהן, והבן, כמובן, אינו יורש את ההורים כבן ממשיך. 
במאמר מוסגר יצוין, כי תקנות האגודות השיתופיות תוקנו בשנת 1973, ועל כן, ככל והבן הממשיך מונה בכפר שיתופי טרם שנת 1973, בית המשפט כן רשאי להכיר בו כ'בן ממשיך' וזאת בהתאם לנסיבות המינוי.
לסיום, טרם מינוי הבן הממשיך, רצוי לפנות לעורך דין הבקיא בדיני אגודות שיתופיות אשר יפרוש בפניכם את האפשרויות העומדות בפניכם, לרבות אלטרנטיבות למינוי הבן הממשיך, וההחלטה שתקבל לבסוף תהיה ההחלטה הנכונה והמושכלת בנסיבות העניין.
 נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.
מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116