על הקשר בין תיבת הדואר האלקטרוני, לבין חשבון הבנק שלך

אין (כמעט…) דבר מרגיז יותר מלקבל הודעות פרסומיות לתיבת הדואר האלקטרוני המטריחות אותנו להזיז את העכבר ללחצן ה 'delete', ממלאות לנו את התיבה כך שלא ניתן לקבל אליה את ההודעות החשובות באמת.
מסתבר שגם המחוקק הבין את הבעיה, והבנה זו הביאה אותו לתקן בשנת 2008 את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, האוסר על מפרסם לשלוח דבר פרסומת בפקס / דוא"ל / SMS / הודעה מוקלטת, ללא הסכמה מפורשת ומראש מאת הנמען.
להלן נרחיב מעט אודות האיסור, החריגים לו, ומה אנחנו יכולים להרוויח מכך…
הסעיף מגדיר מיהו "מפרסם" עליו חל האיסור, באופן הבא:
·         מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישתו של נושא דבר הפרסומת, או
·         מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו, או
·         מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר
"דבר פרסומת" מוגדר בסעיף כמסר המופץ באופן מסחרי, אשר מטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת. הווה אומר, שלא כל הודעה פרסומית הנשלחת אליכם ללא הסכמתנו הינה אסורה. כך למשל בת"ק 544-06-09 כהן ואח' נ' מפלגת קדימה, נקבע כי מסר פוליטי ששיגרה מפלגת קדימה לנמענים ביום הבחירות, ובו היא קוראת להם להצביע עבורה, אינו נחשב לדבר פרסומת לעניין סעיף 30א לחוק התקשורת.
מהות ההסכמה הנדרשת מאת הנמען, על מנת שתותר למפרסם שליחת דברי פרסומת, היא "מפורשת מראש…בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת". יש לקבל את הסכמת הנמען לפני משלוח דבר הפרסומת והסכמה זו צריכה להיותמפורשת. לפיכך, אם קיבלתם הודעה פרסומית בה הוזמנתם לסרב לקבלת הודעות מסוג זה, ונאמר בה כי במידה ולא תסרבו, דבר זה ייחשב כהסכמה, עליכם לדעת כי מרבית הסיכויים שהודעה כזו לא תעמוד במבחן בית המשפט ואי מענה מצידכם לא ייחשב להסכמה.
עם זאת, כדאי לדעת שהתעלמות מצידכם עלולה להילקח בחשבון לצורך קביעת גובה הפיצויים לטובתכם, כפי שיפורט בהמשך.
לצד האיסור הקבוע בסעיף 30א לחוק התקשורת, מנויים שני חריגים שבהתקיים תנאיהם, מותר למפרסם לשלוח דבר פרסומת גם ללא קבלת הסכמת הנמען כמפורט לעיל.
החריג הראשון קובע, כי מותר למפרסם לשלוח הודעה חד פעמית בה הוא מציע לנמען להסכים לקבלת הודעות פרסומיות בעתיד. היתר זה ניתן למפרסם לגבי בית עסק בלבד. השאלה מה נחשב לבית עסק נתונה לפרשנות ונקבעת בכל מקרה לגופו.
החריג השני, שהינו הרבה יותר רלוונטי לאזרח הקטן, מונה שלושה תנאים מצטברים, שבהתקיים כולם יוכל המפרסם להציף אותנו בפרסומים, באופן זמני לפחות.
תנאי ראשון: הנמען מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך משא ומתן לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו באמצעות פקס / דוא"ל / SMS / הודעה מוקלטת.
לדוגמה, בעת הצטרפות למועדון לקוחות של עסק כלשהו, בעת רישום לאתרים שונים וכדומה. אז שימו לב כאשר אתם נותנים כתובת דוא"ל או מספר טלפון שלכם, למי אתם נותנים ואיזה שימוש אתם מאשרים שייעשה במידע זה.
התנאי השני: המפרסם נתן לנמען הזדמנות לסרב לקבל הודעות פרסומיות, אך הנמען לא ניצל הזדמנות זו.
התנאי השלישי: הפרסומת מתייחסת למוצר או שירות מאותו סוג מוצר או שירות שבמסגרת רכישתו (או המשא ומתן לרכישתו) ניתנו למפרסם פרטי ההתקשרות עם הנמען, כאמור בתנאי הראשון.
לאור תנאי זה, מרבית הסיכויים כי חנות הלבשה שאתם נמנים עם לקוחותיה ואישרתם לה לשלוח אליכם הודעות, לא תוכל לשלוח אליכם פרסום בעניין ביטוח משכנתא, למשל.
חשוב לדעת בהקשר זה כי לעולם נשמרת לכם הזכות לסרב לקבלת דברי פרסומת, ואין בהתעלמות מההצעה לסרב, בין התעלמות חד פעמית ובין ממושכת, משום הקניית זכות למפרסם להטריד אתכם מעתה ועד סוף חייכם.
על המפרסם להוסיף ולציין בכל הודעה פרסומית שהוא שולח אליכם, את דבר זכותכם לסרב לקבלת ההודעות, ולאפשר לכם להודיעו על כך בדרך פשוטה וסבירה בנסיבות העניין.
ולסיום, איך כל האמור לעיל קשור לחשבון הבנק שלכם?
ובכן, סעיף 30א (י) (1) קובע כי על כל הודעה שקיבלתם, שאינה עומדת בהוראות החוק, יוכל בית המשפט לפסוק לטובתכם פיצוי שאינו תלוי בנזק, על סך של עד 1,000 ₪.
בנוגע לכך יש לדעת כי בית המשפט מפעיל שיקול דעת רחב למדי בנושא גובה הפיצוי ומומלץ לנהוג באופן שיעודד אותו לפסוק פיצוי גבוה ככל הניתן.
כך למשל מומלץ לנהוג לפנים משורת הדין, ובמידה והינכם מקבלים הודעות פרסומיות ממפרסם שלא קיבל את אישורכם לכך, וידועה לכם דרך סבירה לפנות אליו בבקשה להפסיק, עשו זאת. התובע בת"ק 4860-09 מורנונאינטרלוג'יקבע"מ בחר שלא לעשות כן, ולא זו בלבד שבית המשפט לא פסק לו כל פיצוי, הוא אף חייב אתו לשלם לנתבעת הוצאות משפט.
בת"ק 18837-05-09 אלסלאם נ' אפיקס מט"ח בע"מ, התובע דווקא פנה למפרסם בבקשה להסירו מרשימת התפוצה ולהפסיק לשלוח אליו דברי פרסומת, אך היות ולא ווידא שפנייתו הגיעה לכתובת הנכונה בשעה שראה שאינה נענית, פסק לו בית המשפט פיצוי נמוך ביותר ביחס לכמות הפרסומים שנשלחו אליו.
מובן, שאין האמור לעיל ממצה את מלוא המידע בנושא, ובכל שאלה, התלבטות או תהייה, כדאי לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לקבלת ייעוץ אישי המותאם לנסיבות המקרה.
 
נכתב ונערך ע"י עו"ד איתי שרף וגב' חיה שאבי (משפטנית) ממשרד עו"ד: שרף, אלקיים ושות'
 

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116