בעל זכויות במשק חקלאי? על ניצול שטחו להפקת אנרגיה סולארית חשבת?

בעת האחרונה עולה קרנן של האנרגיות החלופיות ליצירת חשמל והפקת מים, וחדשות לבקרים אנו שומעים על טכנולוגיות חדשות שמפותחות לצורך הפקת אנרגיה מן הטבע, בעלויות נמוכות, מהן יכול כל אדם ליהנות.

במאמר זה נסקור את האופן בו יכול בעל זכויות במשק חקלאי לנצל את שטח המשק להנחת קולטי שמש, ליצירת והפקת אנרגיה סולארית ומכירתה לחברת החשמל.

כידוע, המשק החקלאי נחלק למספר חלקות, ובהן חלקת המגורים (המכונה "חלקה "א"), חלקה חקלאית (המכונה "חלקה ב", שלרוב צמודה לחלקת המגורים), וחלקה חקלאית נוספת ("חלקה ג'"), שמהווה שטח חקלאי משותף לכלל בעלי הזכויות בנחלות בישוב.

בעת האחרונה קיבלו לא מעט בעל זכויות בנחלות חקלאיות פניות מחברות העוסקות בהפקת אנרגיה סולארית בהצעות להתקין בשטח החלקות קולטי שמש גדולים, להפקת חשמל ומכירתו לחברת החשמל.

הצעות אלו לבעלי המשקים מעלות, על פי רוב, הצעות לתשלום מוסכם מראש ("פיקס") בעבור כל מ"ר שינוצל לצורך הנחת הקולטים והפעלתם. מטבע הדברים, המחירים למ"ר משתנות מהצעה להצעה, ופתוחות למשא ומתן בין החברות המציעות לבעלי הזכויות במשקים.

אנו סבורים, שדרך זו של ניצול השטח החקלאי לצורך הפקת אנרגיה סולארית, בכפוף לשמירה על הוראות הדין הרלוונטיות, טומנת בחובה הטבה משמעותית לבעלי הזכויות בשטחים החקלאיים להפקת רווחים נאים בעד השכרת שטחם.

עם זאת, לצד היתרון הגדול הטמון באפשרות זו, יש לעמוד על מספר דגשים על מנת להימנע מתקלות ובעיות שעלולות לצוץ, שאת חלקן, העיקריות שבהן, נפרט להלן:

  • הוכחת זכויות בשטח החקלאי – מטבע הדברים, איש לא יכול להתיר שימוש בשטח שאינו שייך לו, או שהוא מנוע מהתרת שימוש בו לאחר. מניעה זו מקבלת משנה תוקף במשקים חקלאיים, בהם לרוב הזכויות המוקנות למתיישבים הן מסוג בר-רשות בלבד. לפיכך, לצורך הנחת הקולטים, יש לוודא כי ניתן לעשות כן אל מול בעל הנחלות- זהו מנהל מקרקעי ישראל (מחכיר השטח), וגופי התכנון והבניה השונים.
  • למען יובהר, התרת שימוש להנחת קולטי שמש בשטח חקלאי ללא קבלת אישור המוסדות המוסמכים, כמוה כהתרת שימוש חורג במקרקעין, שעלול להוביל לסנקציות חמורות כנגד בעל הזכויות בשטח החקלאי.
  • אופן השימוש שיותר לחברת האנרגיה בשטח – יש להדגיש בנקודה זו, כי השימוש שיותר לחברת האנרגיה במקרקעין, לצורך הנחת הקולטים והפקת האנרגיה מהם, כמוה כהשכרת השטח החקלאי, ולתקופה משמעותית (שהרי איש לא ייכנס להשקעה של מיליוני ש"ח, ברכישת הקולטים שיוצבו בשטח ולהקמת המערכת להפקת החשמל, לתקופה של שנים בודדות בלבד). לשם כך, יש להקפיד ולוודא כי הסכם מתן השימוש והשכירות עונה על דרישות החוק, ולא יפגע בזכויות בעל הזכויות בשטח לעשות שימוש יעודי אחר בשטח.
  • עריכת בדיקות על אודות החברה המציעה – קיימות כיום במשק חברות רבות שעוסקות בתחום הפקת אנרגיה סולארית באמצעות קולטים, ומטבע הדברים, חברות אלו נבדלות זו מזו בהיבטים רבים. על כן, כבר בעת קבלת ההצעה, על בעל הזכויות לבצע בדיקות שונות באשר לחברה המציעה, ובכלל זה בדיקה על נסיונה בתחום, חוסנה הפיננסי לעמוד בהתחייבויותיה במשך כל תקופת השכירות, ועוד. לשם כך מוצע להסתייע במומחים לדבר.
  • סוגית הנוגעות לתקבולים לבעל הזכויות – גם בעניין זה יש להבטיח את אופן קבלת התשלומים שמתחייבת החברה לשלם לבעל הזכויות בנחלה, שישולמו כסדרם ובמועדם, תוך הצגת דרישות לחברה להעמיד בטוחות שונות לקיום התחייבויותיה.

לסיכומו של דבר, בעסקה המתוארת לעיל, במסגרתה מתיר בעל זכויות במשק חקלאי לחברה עסקית להציב בשטחו קולטי שמש להפקת אנרגיה סולארית, טמון פוטנציאל אדיר לבעל הזכויות, כמו לחברה עצמה, אולם יש להקפיד ולעמוד על סוגיות שונות שמחייבות מומחיות מצד מייצג בעל הזכויות (או החברה לצורך העניין), אשר בקיא בתחומים הרלוונטים, כדוגמת תחום המגזר החקלאי, מיסוי מקרקעין, דיני שכירות וכדומה.

משרדנו מייצג בעלי נחלות ושטחים חקלאיים אל מול חברות שעוסקות בהפקת אנרגיה סולארית, ובקיא בתחום הנדון במאמר זה.

נכתב ע"י עו"ד איתי שרף ממשרד עורכי דין שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116