צוואה הדדית / שמור לי ואשמור לך

סעיף 10 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") קובע, כי באין צוואה, מתחלק העיזבון בין בן זוגו של המוריש, ובין ילדיו.

בני זוג רבים מבקשים להבטיח את זכויותיהם באמצעות צוואה אשר תקבע כי כל רכושו של המוריש יועבר לבן זוגו הנותר בחיים.

כאשר שני בני הזוג עורכים צוואה כזו, חשוב לכל אחד מהצדדים לדעת, כי אף הצד השני ערך צוואה זהה, וכי זכויותיו מובטחות, כשם שהוא מבטיח את זכויות בן זוגו.

במהלך השנים, בתי המשפט ניסו לפתור את הסוגיה באמצעות המושג "צוואה הדדית", המבוססת על אלמנט ההדדיות, היינו, הוראות צוואת בן זוג מבוססות על הוראות צוואת בן הזוג האחר, ומסתמכות עליהן.

ואולם, כל נושא הצוואות ההדדיות היה נתון באי בהירות, כאשר מצד אחד ניסו בתי המשפט להתחשב באינטרס ההסתמכות של הצדדים, אשר ערכו את צוואותיהם בהתחשב בכך שנערכה לטובתם צוואה דומה, ומצד שני, בתי המשפט התקשו לקבוע כי בן זוג אחד אינו יכול לשנות את צוואתו באופן חד צדדי, מאחר וקביעה כזו עמדה בניגוד להוראות החוק, ובפרט לאור חשיבותו של עקרון החופש לצוות השולט בדיני הירושה.

בשנת 2005 נכנס לתוקפו תיקון מס' 12 לחוק הירושה, אשר הסדיר, בסעיף 8א, את תחום הצוואות ההדדיות, אשר עד אז, לא ניתן לו ביטוי בחוק.

צוואות הדדיות יכולות להיערך במסמך אחד עליו חתומים שני הצדדים, או בשתי צוואות נפרדות אשר נערכו באותה העת.

סעיף 8א לחוק הירושה קובע עוד, כי ביטול צוואה הדדית בחיי בני הזוג ייעשה באמצעות מסירת הודעה לבן הזוג השני, כאשר בעקבות כך מתבטלות שתי הצוואות באופן אוטומטי.

לאחר פטירת אחד מבני הזוג, באם מעוניין הצד הנותר בחיים לבטל את הצוואה ההדדית, ביכולתו לעשות כן רק בתנאי שיסתלק מכל חלק בעיזבון אותו הוא אמור לקבל על פי הצוואה ההדדית, ואם כבר חולק העיזבון, עליו להשיב את שקיבל על פי הצוואה ההדדית.

צוואה הדדית הינה מורכבת, ודורשת מומחיות הן באופן עריכתה, והן בשעה שמבקשים לקיים ו/או לתקוף אותה.

על כן, בכל שאלה או בעיה המתעוררת בנושא זה, מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום לשם קבלת ייעוץ וליווי משפטי ולהבטחת זכויותיכם.

נכתב ונערך ע"י עו"ד רגב אלקיים וגב' חיה שאבי (משפטנית) ממשרד עורכי דין: שרף, אלקיים ושות'.

מאמר זה הנו למידע כללי וראשוני בלבד, ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין עדיין תגובות

הוסף תגובה

You must be logged in to post a comment.

סניף ראשי – דרך אבא הלל סילבר 7 (בית סילבר) רמת גן 5252204, טל: 03-6122772, פקס: 03-6122773, office@se-law.co.il
סניף אילת – שדרות התמרים 21, "בית הארד" , אילת, מיקוד 88000, טל: 08-6525115, פקס: 08-6525116